Elektrik İstatistikleri | Eylül 2019

Direnc.blog olarak her ay güncelleyerek yayınladığımız Eylül 2019 Türkiye Elektrik İstatistiklerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Yayına hazırlayan Elektrik İstatistikleri Çalışma Grubu’na teşekkür ederiz. Kaynak göstermek koşuluyla çalışmalarınızda serbestçe kullanabilirsiniz.

Detaylı istatistikler için tıklayınız

Çalışma Grubunun Notu

Temmuz-2019 ayı sonunda toplam 8.023 adet santralın toplam kurulu gücü 90.448,7 MW olmuştur. Ağustos-2019 ayı itibarıyla Temmuz ayına göre santral sayısı 28 adet artarak 8.051 adet olarak gerçekleşmiş, buna karşılık toplam kurulu güç 45,2 MW azalarak 90.403,4 MW olarak gerçekleşmiştir.

Fosil yakıtlı kaynaklara dayalı üretim tesislerindeki güç düşümü nedeniyle Temmuz ayına göre azalan kurulu güç toplamındaki değişimde, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin gerek adet, gerekse güç bazındaki artışları öne çıkmaktadır.

Buna göre toplam kurulu güç içinde; Doğalgaz kaynaklı santrallerinin kurulu gücü 127,3 MW azalırken, Rüzgar santrallerinin kurulu gücü 42,0 MW, üGüneş santrallerinin kurulu gücü 14,8 MW, üAkarsu santrallerinin kurulu gücü 12,6 MW, üBiyokütle ve Atık Isı santrallerinin kurulu gücü 8,3 ve 0,4 MW, üYerli Linyit Kömürlü santrallerin kurulu gücü 4,0 MW olarak artmıştır. 

Elektrik Faturalarındaki Sadeleştirme Hakkında

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 23 Temmuz 2019 tarihli “EPDK’dan Elektrik Faturalarına Yönelik Önemli Adım…” başlıklı açıklamasında, faturalarda “tüketiciye özgü bilgileri esas alan, sade, anlaşılabilir, kolay fatura uygulamasına geçileceğini” duyurmuştu.

Açıklamada, “Dağıtım bedeli ifadesi; elektriğin şebeke, işletme, yatırım ve personel maliyetlerini de içeren genel ve kapsayıcı bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin ‘dağıtım bedeli’ adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu.” bilgisine de yer verilerek faturalarda dağıtım bedelinin de kaldırılacağı (gizleneceği) belirtilmişti.

Ağustos-2019 ayı faturalarına yansıyan söz konusu uygulamanın, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Amaç maddesinde yer alan şeffaflık hükmüne ve 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiş olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne aykırı bir işlem olduğu düşünülmektedir.