GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNE YILSONU İKRAMİYESİ

Kamu elektrik üretim şirketi olan EÜAŞ; Görevli Tedarik Şirketlerine yaptığı toptan satışlarda, aktif elektrik enerjisinin 110,00 kr/kWh olan fiyatını, 11 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 48,2187 kr/kWh olarak belirleyerek yüzde 56 indirim yapmıştır…

EPDK onaylı 1 Ekim 2023 tarihli elektrik tarifelerinde tek terimli tek zamanlı abone gruplarından mesken aboneleri hariç diğer abone gruplarının fatura tutarlarına yüzde 20 zam yapılmıştı.

Söz konusu zamlarda, elektrik tarifelerini oluşturan bileşenlerden dağıtım bedelinin fiyatı bir önceki dönemdeki fiyatı ile aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Buna karşılık abone grupları özelinde enerji bedellerinde ise bir önceki dönemdeki fiyatları üzerine yüzde 23,3 ile yüzde 31,5 oranında zam yapılmıştır. Enerji bedellerinin zamlı fiyatları, vergiler ile birlikte faturalara yüzde 20 zam olarak yansımıştır.

1 Ekim 2023 tarihli tarifelere yapılan zamlar yetersiz kalmış…

Görevli tedarik şirketleri, elektrik dağıtım şirketlerinin yandaş kuruluşlarıdır. Ekim ayı başında meskenler hariç diğer abone gruplarına yapılan zamlar yetmemiş olmalı ki, tarife dönemi dışında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından görevli tedarik şirketlerine 110,00 kr/kWh olarak yapılan toptan satış fiyatında 61,7813 kr/kWh’lik yüzde 56 oranında indirim yapılmıştır.

EÜAŞ’ın toptan satış fiyatında yapmış olduğu yüzde 56 oranındaki indirim elbette ki elektrik tarifelerine yansımayacaktır. Dolayısıyla söz konusu indirimden vatandaşlar yararlanamayacak, elde edilen kazanç görevli tedarik şirketlerine ait olacaktır.

Kamu kaynağı ile görevli tedarik şirketlerine yaklaşık 1 Milyar TL’lik yılsonu ikramiyesi…

2022 yılı itibarıyla EÜAŞ görevli tedarik şirketlerine toplam 11,9 milyar kWh aktif elektrik enerjisi satışı yapmıştır. 2023 yılında benzer miktarda elektrik enerjisi satışı yapılacağı öngörüldüğünde, görevli tedarik şirketlerine yapılan toptan satış fiyatındaki 61,7813 kr/kWh’lik indirimin 11.11.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki maddi karşılığı yaklaşık 1 (Bir) Milyar TL olmaktadır.

Elektrik enerjisinin piyasalaştırılması ve özelleştirmeler pahalılık getirmiştir…       

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013 yılı sonundan günümüze kadar geçen 10 yıllık süre içinde tek terimli tek zamanlı (TTTZ) elektrik enerjisinin vergiler dahil faturaya yansıyan tarife fiyatları;

  • Mesken (AG-düşük kademe) abonelerinde……………………:   4,2 kat,
  • Mesken (AG-yüksek kademe) abonelerinde…………………..:   6,3 kat,
  • Ticarethane (AG-düşük kademe) abonelerinde………………:   9,6 kat
  • Ticarethane (AG-düşük kademe) abonelerinde………………: 12,8 kat
  • Sanayi (AG) abonelerinde……………………………………………….: 14,9 kat
  • Tarımsal Sulama (AG) abonelerinde……………………………….:   8,6 kat 
  • Ticarethane (OG) abonelerinde………………………………………: 12,2 kat
  • Sanayi (OG) abonelerinde……………………………………………….: 15,3 kat
  • Tarımsal Sulama (OG) abonelerinde………………………………..:   8,2 kat  artmıştır.

Rekabet sonucu sağlanan faydaların tüketicilere yansıtılması amaçlanmış ancak yukarıda da yer aldığı üzere elektrik fiyatlarında sürekli artış yaşanmıştır. Elektrik fiyatlarındaki artışlardan etkilenen abone sayısının artması nedeniyle enerji yoksulluğu her geçen gün artmış, 2019 yılında elektrik tüketim desteği alan konut sayısı 1,34 milyon iken üç yıl gibi kısa bir süre içinde yani 2022 yılında bu sayı 2,75 kat artarak 3,69 milyona çıkmıştır. 2024 yılı içinde de 4 milyon konutun elektrik tüketim desteğinden yararlanması öngörülmektedir.