Direnç 2018-2019(Mart) Faaliyet Raporu

Direnc yapılanması olarak faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Raporun tamamına şuradan erişebilirsiniz.

Faaliyetlerimizi aşağıdaki başlıklarda özetlemek isteriz:

  1. Teknik, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,
  2. Meslek alanımızdaki mevzuat değişikliklerini izlemek ve değerlendirme yapmak,
  3. Webinarlar aracılığıyla ücretsiz eğitim hizmeti sunmak,
  4. Bitirme Projelerine uygulamalar yönüyle destek sağlamak,
  5. Direnc.blog gönüllüleri arasında sosyal ağlar kurmak,
  6. Meslek alanında gelişmeleri, mühendisin sorunları, bilim ve teknolojik alanda yanlış uygulamaları, Mühendislik haklarımızın aşınmasını önlemek için kamuoyu bilgilendirilmesini yapmak,
  7. Meslektaşlarımızdan gelen soru, öneri ve eleştirileri değerlendirmek ve buna göre aksiyon almak,

DİRENÇ KURULDUĞU ZAMANDAN 2019 MARTA KADAR 9 AYDA NE YAPTI?

Direnç; hedeflerinin omurgasını oluşturan üyelerinin sorunları ve Teknik uygulama desteği konusunda hiç taviz vermeden 9 ayda 41 ayrı webinar eğitimi düzenlemiş, Eğitimden yararlanmak için 8323 başvuruda bulunulmuş, 2266 kişi eğitime katılabilmiş, 1128 farklı kişi eğitimden yararlanmış.

Eğitime Avusturalya kıtası ve Güney Amerika hariç her kıtadan katılım var. Ankara Şube sınırlarındaki meslektaşlarımıza eğitim vermeyi hedeflemişken, Türkiye’nin her yerinden meslektaşlarımıza eğitim verdik. Eğitimlerimiz ülke sınırlarını aştı. Bir ucu Hong Kong, diğer ucu Amerika Silikon Vadisine kadar değişik coğrafyalardan bulunan meslektaşlarımıza eğitim verdik. Artık dünyanın değişik noktalarındaki müdavimlerimize sürekli olarak webinar eğitimlerimizi izlemekte, sürekli mesleksel gelişmesini sağlamaktadır. Webinar eğitimlerinin verildiği saatler incelendiğinde de gün içinde izleyenler varken Türkiyenin doğusunda bulunan ülkelerde de geceyarısı izlenmiştir

Artık Direnç 5 kıtada da bilinmekte, 8.323 başvurudan 2.266 kişinin yararlanması ve birbirinden farklı olmak kaydıyla 1.128 kişinin izlemesi bunun en güzel göstergesidir. Artık webinar eğitimlerimiz ciddi bağımlılık yapmıştır. Başvuruların ancak % 0,27’si karşılanmıştır.

Elektrik İstatistikleri Çalışma Grubu tarafından aylık ve düzeli olarak yayınlanan Elektrik İstatistikleri verdiği güvenilir analizler ile herkesin güvenini kazanmıştır. Enerji alanında faaliyet gösteren çok geniş kesimlerce izlenmektedir.  Başta enerji üzerine çalışma yapan akedemik çevreler olmak üzzere, ulusal enerji ajansları ve meslektaşlarımız tarafından referans alınmaktadır.

Webinar eğitimimiz başlandığı tarihten bu yana 30 hafta geçmiş olmasına rağmen 41 adet webinar eğitimi verilmiştir.  Bu da başlangıçtaki seyrek webinar eğitimine rağmen haftada ortalama 1,36 eğitime çıkmıştır.

Duyuru ve açıklamalarımız; 18 Haziran 2018 tarihinde başlamış, günümüze kadar 38 haftada 72 adet açıklamamız kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ortalama olarak 1,89 açıklama ile oldukça yoğun seviyeye çıkmıştır.

Bir (1) ayı hazırlık olmak üzere toplam 9 Ayda bu noktaya çıktık. Üstelik ne profesyonel destek aldık ne de başta eğitmenler olarak kimseye bir ücret ödemedik. Bu işler için de kimseden ücret alma talebi gelmedi.

Laf değil iş, emek ve bilgi üreteceğiz.” dedik.  Biz sizlere söz verdik. Durmayacağız dedik. Dediğimizi de yaptık.  Sizlerin isteyip de bulamadığı bilgileri direnç.blog’dan bulacaksınız. Üretilen bilgileri sizlere sunmaya devam edeceğiz.

DİRENÇ 2019’DA NELER YAPACAK?

Direnç; Meslek alanındaki tüm gelişmeleri izlemeye, görüşlerini iletmeye devam edecek,

Direnç; Meslektaşının sorunlarını dile getirmeye, çözüm üretmeye, onlara başta mesleki olmak üzere her türlü desteği verecek,

Direnç; Tek kişi ile değil, birlikte düşünüp, birlikte geliştirip, ortak aklın hakim kılınıdığı anlayışın önemini ve uygulamalarını geniş kesimlerin öğrenmesini sağlayacak,

Direnç; Her şeyin para dendiği ortamda, amatör ruh, profesyonel anlayışla, çok şeyin başarıldığını gösteren çalışmalarını gün geçtikçe artan hızla sürdürecek,

Direnç; el ele vermiş mühendislerin imece yöntemiyle geliştirdiği, hiçbir firmanın tanıtımı ve reklamının yapılmadığı, içeriği dolu, izleyenlerin bilgi donanımlı olarak ayrıldığı eğitimleri 2019’da da kesintisiz sürdürecek,

Direnç; İlkeli bir biçimde, tüketmek için değil, üretmek için çalışmasını sürdürecek, bilgilerini ve deneyimlerini diğer meslektaşları ile paylaşmak isteyenlere destek olacak,

Direnç; hedeflerine erişmek için emin adımlarla çıktığı yola, daha deneyimli olarak hızlı biçimde ilerleyecek,

Direnç; Akımın istediği gibi akmasına karşı DİRENÇ gösterip, Mühendislik haklarının aşındırılmasına karşı düşünce üretip, çözüm geliştirip, kamuoyunu bilinçlendirmeye devam edecek,

Direnç; Yoğun gelen eğitim isteklerini karşılamak için gruplandırma ve sınflandırma yaparak belirlenen konulara göre eğitimleri sürdürecek, herkesin ücretsiz, sınırsız eğitimi almasını sağlayacak,

Günümüzde bilim ve teknolojinin çığ gibi geliştiği, yeni iş alanlarının akılalmaz bir hızda çoğaldığı bir çağda yaşarken bizlerin bu teknolojiden uzak kalmamız düşünülemez. Gelişen bu teknolojileri geniş kesimimin öğrenebilmesi için yapmış olduğumuz girişimler son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Yakında başta Robotik, Otonom araçlar, deep learning gibi konularda da webinar eğitimlerini vermeye başlayacak, 

Direnç; değişik illerden webinar eğitimi veren meslektaşlarımıza ek olarak, yurt dışından da webinar eğitimi verecek meslektaşlarımız ile webinar eğitimlerini zenginleştirecek, çeşitlendirecek,

Direnç; Daha önce değinilmemiş konuları, mühendisin ekonomisini doğrudan etkileyen gelirle ilgili konuları yeniden güncelleyerek gündeme taşıyıp, geniş kesimlerin bilgilenmesini sağlayacak, Mühendis Ücreti konusunda raporlar yayınlayacak,

Meslektaşlarımızın bilgi açlığı gidermek için daha çok sayıda Webinar eğitimleri düzenlenecek, geniş yelpazeleri de içeren biçimde eğitimler sürecektir.

Açıklamalarımız zaman bağlı olaralk değişmekle birlikte meslek alanımıza yönelik gelişmeleri izleyeceğiz ve alanımızın aşınmasına karşı müdahil olacağız.

9 ay gibi kısa sürede çok önemli noktaya geldik. Bu süreçte yaptıklarımız sizlere sunduk. Artık çok daha deneyimliyiz. Sizler istedikçe biz çok daha değişik olanaklarımızı sizlerle paylaşmaya hazırıız.

Direnç; Elektrik İstatistikleri Çalışma Grubu tarafından aylık düzenli yayınlanan raporumuza grafikleri yorumlanarak verilecektir. Elektrik İstatistik Çalışma grubunun Enerji Bakanlığının verilerini ciddi olarak analiz edip kolay anlaşılabilir biçime dönüştürmekteki titizliği takdir edilmektedir. 

Direnç, bir düşünce ve idealler hareketi olarak imkansızlıklar içinde bile çok güzel işler yapıldığını defalarca gösterdi. Bizlere inanan herkese, değerli bilgilerini hiçbir çıkar beklemeden paylaşan, yoğun emek harcayarak çalışmalara katkı koyan, meslektaşlarının uygulamadaki sıkıntılarına destek olmak için uğraşan webinar eğitmenlerimize ve bu olanaktan yararlanarak direnme gücümüze güç katan herkese teşekkür ediyoruz.

Direnç, yarının meslektaş adaylarına erişerek, onların Bitirme Projesine destek sağlamak için gerekli duyuruları yaptı. Çok değişik Üniveristelerden gelen destek istekleri karşılanmaya başladı. Direnç meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir.

2019’da süpriz çalışmalarımızı tamamlanmak üzere. Tamamlanan çalışmaları sizlerle paylaşacağız.

Emeğin değerini biliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

https://direnc.blog