1 Nisan 2019 Elektrik Tarifeleri Hakkında Bilgilendirme

BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI

Düzenlemeye tabi elektrik enerjisi tarifeleri “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esasları” kapsamında üçer aylık dönemler halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) KURUL KARARI olarak Resmi Gazetede yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.   

Nisan-2019 ayından geçerli olacak elektrik enerjisi tarifeleri; 27.03.2019 tarihinde EPDK tarafından (http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/17/basin-odasi#) adresinden 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan’dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında  kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır.” şeklinde bir “Basın Açıklaması” ile Resmi Gazetede yayımlanmadan önce kamuoyunun bilgisine duyurulmuştur.

EPDK’nın yapmış olduğu Basın Açıklamasında belirtmiş olduğu tarifeler, Kurul Kararı ile birlikte 01 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Nisan’dan itibaren geçerli olan tarifelerin ENERJİ ve DAĞITIM bileşenlerinde değişimler olduğu yani EPDK’nın basın açıklamasında belirtiği gibi tüm bedeller ile vergilerin mevcut tarifeler ile bire bir aynı olmadığı görülmüştür. Tarife yapısına göre, tek terimli tek zamanlı Mesken tarifesinin Enerji bedelinde yapılan % 5,66 oranındaki indirim, Dağıtım bedeline % 11,07 zam olarak yansıtılmıştır. Alçak gerilim şebekesinden bağlı Ticarethane tarifesinin enerji bedelinde % 3,89 oranında, Sanayi tarifesinin enerji bedelinde de % 3,31 oranında indirim yapılmış ancak söz konusu indirimler de Dağıtım bedellerine % 11,07 oranında zam olarak yansıtılmıştır. Tarife bileşenleri arasında yapılan bu aktarmalar sonunda, bu gruba dahil abonelerin dağıtım bedelleri yılbaşından bu yana % 28,5 oranında zamlanmış olmaktadır.    

01 Nisan 2019 tarihinden itibaren uygulamaya giren tarifelerle birlikte, tek terimli tek zamanlı Mesken abonelerinin faturalarına yansıyan bedellerin bir önceki (Ocak-Mart 2019) döneme göre dağılımlarında;

  • Enerji bedeli payının % 51,9’dan % 49,0’a düştüğü,
  • Dağıtım bedeli payının % 28,7’den 31,8’e çıktığı,
  • Vergi ve Fon payının da % 19,4’ten % 19,2’ye düştüğü görülmektedir.

Farklı oranlarda olsa da benzer değişimler diğer abone gruplarında da söz konusudur.

Tarife bileşenleri arasında yapılan aktarmalar benzer şekilde çift terimli tarifelerde de yapılmıştır. Gerek zorunlu olarak gerekse tercihen çift terimli tarifeye tabi olan aboneler için en önemli maliyet unsuru olan GÜÇ bedeli ve GÜÇ AŞIMI bedellerine de 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere % 11,07 oranında zam yapılmıştır. Yapılan son zamlarla birlikte yılbaşından bu yana bu tarife grubuna dahil abonelerin GÜÇ ve GÜÇ AŞIMI bedelleri de % 32,5 oranında zamlanmış olmaktadır.    

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.  

Direnç

03.04.2019