Bitirme Projelerine Desteklerimiz

Sayın Bölüm Başkanları,

Bölüm Öğretim Üyeleri ve Görevlileri,

Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

Öğrenci Kulüpleri Yöneticileri ve Üyeleri,

Ülkemizde 162 üniversitede Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol, Enerji Sistemleri gibi temel adlarla açılmış 142 ayrı bölümde, 1514 öğretim üyesi görev almakta ve 69632 meslektaş adayımız öğrenim görmektedir.

Ülkemizde Mühendislik eğitimi üzerinde yeteri kadar önemle durulsa da, mezunların teknik bilgi ve deneyimlerinin eksik olduğu açıktır. Yetişmiş mühendisler ülkemiz için büyük önem taşımakta, uygulamaların teknik ve bilimsel tarafı kadar yasa ve yönetmeliklere uygun olması da önem taşımaktadır.

Değişik alanda mesleklerini icra eden, düşünce ve proje üreten çok sayıda mühendisin oluşturduğu Direnc.blog yapılanmamız içinde yer alan; Elektrik, Elektronik, Biyomedikal, Enerji, Otomasyon, Scada, IoT, Yazılım alanındaki meslektaşlarımız; Mühendislik bölümlerinde Lisans ve Lisansüstü eğitim gören geleceğin meslektaşları olan bugünün öğrencilerine “Bitirme Projeleri” konusunda destek olunması konusunda karar vermiştir. Bu kapsamda meslektaş adaylarının şimdilik ağırlıklı olarak bitirme Projeleri olmak üzere ihtiyaç duydukları bilgi ve belge ile günübirlik yaşamda uygulama örnekleri konusunda danışmanlık desteği sunacağız.

Direnç blog altında bir araya gelen meslektaşlarımız ile ilgili olarak [email protected] adresi üzerinden iletişime geçilebileceği gibi https://direnc.blog/ adresinden de mesleğimize ve meslek alanımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmalara da erişebilirsiniz.

Meslektaş adaylarımız ne yazık ki Bitirme Projeleri sırasında çok önemli zorluklar yaşamaktadır. Onların yaşama hazırlanmasında önemli yer tutan Bitirme Projeleri üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve belgeye ulaşmasına yardımcı olmak, doğru veriler üzerinde çalışabilmesine zemin hazırlamak, yaşanması muhtemel zorlukları aşmasında en önemli adım olacaktır.

Bizler; meslektaş adaylarımızın Bitirme Projelerine karşılıksız destek vermek için çalışmalarımızı sürdürürken, Fakültenizde, Bölümünüzde, Kulüplerinizde; isteğimizi meslektaş adaylarımıza duyurabilmek için desteklerinizi istemekteyiz.

Saygılarımızla

Direnç (Ω)