YAPI DENETİMDE YENİ DÖNEMDE YİNE ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ YOK SAYILDI

Demokrat Mühendisler, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mühendislik ve mimarlık meslek alanındaki bazı işlerle ilgili tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlerin yetkilendirilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

28 Haziran 2018 tarihli konuyla ilgili diğer açıklamamız için:  https://direnc.blog/meslektaslarimizin-yanindayiz/

29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlere IIIB Grubuna (dâhil) ve inşaat alanı 13.500 m2’ye kadar olan yapılarda yardımcı kontrol elemanı olarak çalışma hakkı tanınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yöndeki girişimlerini çeşitli zamanlarda çıkardığı Yönetmelik değişiklikleri ile yapmaya çalışmış ancak başarılı olamamış, bunun üzerine 11 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilen 7143 sayılı Kanun ile teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenleri de kapsayan “Yardımcı Kontrol Elemanı” tanımı doğrudan doğruya 4708 sayılı Kanuna eklenmişti. Yönetmelik değişikliği ile Yasa hükmü uygulamaya geçirilmiş olacaktır.

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesi gereği mimar ve mühendislerce yürütülmesi zorunlu olan şantiye şefliği hizmeti de teknik öğretmen ve teknikerlere açılmıştır. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; bir Yönetmeliğin başka bir Yasa ile hükme bağlanmış bir hususu değiştirmeye çalışması normlar hiyerarşisine aykırıdır.

Denetim hizmeti; proje yönetim tekniklerinin bilinmesini, diğer mühendislik disiplinlerinin proje uygulamaları konusunda yeterli düzeyde mesleki deneyimi, malzeme bilgisini, teknik, idari ve hukuk, mevzuatı bilmeyi gerektiren, ciddi sorumluluğu olan bir görevdir. Bu düzenleme bilime, bilgiye ve uzmanlığa aykırıdır.

Yapı denetim sisteminde; Mühendis ve mimarların sevk ve idaresi altında Teknisyen, tekniker ve teknik öğretmenlerin öğrenimlerine ve bilgileri ile uyumlu yardımcı kontrol elemanı olarak görev almaları doğaldır.

Yeni düzenlemeyle öğrenim ve bilgi gözetilmeden Teknik öğretmenler, Teknikerler (Meslek Yüksek okul mezunları) ve hatta Teknisyenler (ortaöğretim mezunlarının) mühendis ve mimarlar ile birlikte ve eşit konuma getirilmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili yönetmelik üzerinde yapılan tüm değişiklikleri içeren karşılaştırma metnine şu linkten erişebilirsiniz.

Bir teknik uygulamada Mühendislik ve Mimarlığın yardımcıları olarak görev alan Tekniker ve Teknisyenlere ihtiyaç olmakla birlikte, Teknik Öğretmen, Yüksek Tekniker, Tekniker ve Teknisyenler’in Yardımcı Kontrol yetkisi ve sorumluluğu verilmesi; bilime ve tekniğe aykırı davranmaktır.

Karar vericileri popülist yaklaşımlarla Bilim ve Tekniği red edecek uygulamalar yaparak Teknik Öğretmen, Tekniker ve Teknisyenlere yetki verme girişlerinden vaz geçirmeye çağırıyoruz.

Bir kez daha hatırlatırız ki: Sizlerin görevi Mühendislerin ve Mimarların görevini itibarsızlaştırmak değil, tam tersine Bilim ve Tekniği rehber alarak, Bilim ve tekniğe karşı yapılan uygulamaları engellemektir.

Demokrat Mühendisler; İş alanlarımızın ve Mühendislerin haklarının aşındırılmasına, yetkilerimizin budanarak Teknik Öğretmen, Tekniker ve Teknisyenlere iş imkanı adı altında niteliksizleştirilmesine karşı durmaya devam edecektir.

Demokrat Mühendisler Ankara
13.01.2019