Biz Kimiz

Biz kimiz?

Biz; TMMOB ve EMO geçmişinde başarı hikayeleri olan ve o yüzden geleceğe dair öngörüleri, programları olan mühendisleriz.

Biz; TMMOB’de, bağlı Odalarında ve doğal olarak ta Elektrik Mühendisleri Odasında 1970’li yıllardan bu yana süregelen birikimin ve deneyimin önümüzdeki yıllara taşıyıcılarıyız.

Biz. Üyelerinin özlük hakları için sendikal haklar mücadelesi için 19 Eylül 1979’u yaratanların ve örgütleyenlerin izinde yürüyenleriz.

Biz, üyelerinin mesleki kazanımları için resmi mevzuatın çerçevesinde ve bazen bu mevzuatı aşan çalışmaları yapanlarız.

Biz, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanında var olan sosyo-ekonomik ortamda yaratıcı ve üye çıkarlarını koruyan atılımları yapanlarız.

Biz, Kamu yararı, toplumsal fayda yanında can ve mal güvenliğini temel alan meslek içi sürekli eğitimi kurumsal hale getirenleriz.

Biz, EMO’nun uzmanlık alanlarında yarattığı bilgi birikimini, kamuoyunda yaratılan olumlu izlenimi ve uzmanlık alanlarında tek başvuru kaynağı olmayı bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olanlarız.

Biz, üyelerimizin ve meslek alanlarımız gereksinim duyduğu, bilimsel ve teknik konularda oluşturduğu yayın politikası ile onlarca yayını üyelerimiz ve mesleğimiz kullanımına sunanlarız.

Geleceğe umutla bakan, gelecekle ilgili hedefleri ve projeleri olan bizler; dinamik bir anlayışla birlikte üretmenin ve yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  İlkeleri, gerçekçi projeleri, hedefleri ve deneyimleri ile ODA yönetmeye hazır dinamik bir ekibiz.

EMO için; birlikte üretmek, geleceğe umutla bakmak, meslektaşın sorunlarına çözüm üretip, yaşadıkları sorunu da kendi sorunu olarak algılayıp çözüm üretmeyi dert edinen, ben de varım diyen, “elini taşın altına sokma cesareti olan, herkesi de bu çabaya katkı koymaya, birlikte üreteme zevkini yaşamaya davet ediyoruz.