Meslektaşlarımızın Yanındayız

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile ilgili olarak yargıdan meslektaşlarımızı işsiz, yapıları denetimsiz bırakacak bir karar geldi. Bu kararın oluşmasında Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ile Çevre ve Şehircilik bakanlığının yapı denetime salt rant anlayışı ile bakması etkili olmuştur.
Danıştay İdari Dava Daireleri’nin 2018/224 sayılı yönetmelik maddesinin iptalinin reddi kararı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet yürüten Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendislerinin denetleme sınırı 120.000 m2den 180.000m2ye yükselmiştir. Bu durumda 4.000 civarındaki Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi sayısı 2800 rakamlarına gerileyecek, yaklaşık 1200 üyemiz işsiz kalacaktır. Müteahhitlerin ve yapı denetim şirketlerinin baskısı altında zaten düşük ücretlerle faaliyet yürüten meslektaşlarımızın
önemli bir kısmı işsiz kalacak, var olanlar da işsiz kalmamak üzere daha düşük ücretle çalışmak zorunda olacaktır.

Açlık sınırının altında ücret alan ve yapı denetim kuruluşunun her türlü yanlış işleminden müştereken sorumlu olan meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi yerine; işsizliğe ve aldıkları ücretinin daha da düşmesine neden olacak kararlar kabul edilemez. Türkiye’nin ilk sıralarında puan alınarak girilen Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mesleğinin itibarsızlaştırılması, meslektaşlarımızın daha düşük ücretle çalışmaya mahkum edecek ve işsiz bırakacak uygulamalar hızla artmakta iken bu yaklaşıma yargı eliyle de onay verilmesi endişe vericidir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un ve ilgili yönetmeliğin mühendislik mesleği itibarı ön planda tutularak ve yapıların sağlıklı denetlenmesi açısından gözden geçirilmesini, yönetmelik maddelerinin sadece hukuki olarak değil, can ve mal güvenliği açısından da
değerlendirilmesini öneriyoruz.

Meslektaşlarımızın her zaman yanında olan bizler; başta çalışma koşulları olmak üzere her türlü hakları için TMMOB’nin yürüteceği mücadelenin yanında olacağımızı ifade ediyoruz.