Üniversiteye giriş tercihleri üzerine-2

Üniversiteye giriş tercihleri üzerine-2

 

Kontenjanların boş kalacağından çekinen YÖK kendi getirdiği kuralı esnetti. Özellikle vakıf üniversitelerine ait programlarda oluşacağı düşünülen kontenjan açıkları YÖK’ü vakıf üniversitelerini kollamak durumuna getirdi. Üniversite camiasının her bir talebine duyarsız kalan YÖK’ün taban puanları düşüren bu tavrının altında yatan, özellikle vakıf üniversitelerini kollayan düzenlemesine dikkat çekmek istiyoruz.

 

YÖK açıklamasını aşağıda veriyoruz. Süslü sözlerin altında yatan ortadadır. Aynı gerekçeler bazı programlara taban puan getirildiğinde de dile getirilmişti. Zaten 510 bin öğrenci tercih yapabilecek durumda, taban puanları kaldırıverin de bu tiyatroya gerek kalmasın.

 

Bir sözde tercihler konusunda kalem oynatan medyadaki bazı uzmanlara. ÖSYM taban puanları ve başarı puanlarını 3 Ağustos’ta ki duyurusunda açıklamadı deniliyor. Taban puanların ve başarı sırasının YÖK Atlas’ta yayınlandığı kaç zaman oldu.

Meraklısına;

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=mf4

“Tercih Yapacak Öğrenciler İçin Baraj Genişletildi “

(03.08.2018)

http://www.yok.gov.tr/barajlarda-genisletilme

 

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanmaktadır.

 

Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde “başarı sırasına göre sınırlama” uygulaması başlatılmış ve ilk olarak Tıp ve Hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS’de uygulanmaya başlamıştır. Aynı bağlamda Mühendislik ve Mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS’de, Öğretmenlik Programları için ise 2017 ÖSYS’de hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal etmektedir.

 

Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018’de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklanmıştır.

 

Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

Program Türü

 

 

İlgili Puan Türü

 

 

Başarı Sırası

 

Hukuk programları EA En düşük 190 bininci (190.000)
Mühendislik programları* SAY En düşük 300 bininci (300.000)
Mimarlık programları SAY En düşük 250 bininci (250.000)
Tıp programları SAY En düşük 50 bininci (50.000)
Öğretmenlik programları** İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)
     
*: (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)
**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)”