Ordu’da Yaşanan Sel Felaketi Hakkında

Ordu’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun diyoruz.

2005 yılında TMMOB, Karadeniz Duble Sahil Yolu İçin Verilen Yargı Kararları Uygulansın, İnsanlar Ölmesin, Bilim ve Hukuk Kazansın demişti.

https://bit.ly/2OjnTA8

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 27 Temmuz 2005 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “Karadeniz Duble Sahil Yolu” konusunda başlatılan mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 27 Temmuz 2005 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “Karadeniz Duble Sahil Yolu” konusunda başlatılan mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

KARADENİZ DUBLE SAHİL YOLU İÇİN VERİLEN YARGI KARARLARI UYGULANSIN
İNSANLAR ÖLMESİN
BİLİM VE HUKUK KAZANSIN

Karadeniz Duble Sahil Yolu inşaatındaki yanlışlara karşı 1998’den beri direnen ve hukuk savaşımı veren Avukat Cihan Eren, 18 Nisan 2005’te açtığı davalar için yapılacak keşiften iki gün önce bir silahlı saldırıda ağır yaralandı, 22 Temmuz 2005’te yaşamını kaybetti.

Cihan Eren, duyarlı yurttaşlar ile birlikte neler yaptı? Rize Fındıklı Aksu mevkiinde 3. derece sit alanında deniz dolgusuyla yol inşaatı başlatan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün projesinin iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine karşın inşaatın devam etmesi üzerine sorumlular hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trabzon Valiliği memurlar hakkında soruşturma izni vermeyince, Savcılık, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu, memurlar hakkında ceza davası açıldı ve inşaat durdu. Cihan Eren, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.10.2004 tarih ve 15 sayılı kararı ile bölgeyi “sit” kapsamı dışına çıkarması ve projeye onay vermesi üzerine, kumsalı nedeniyle “sit” alanı ilan edilen bir yerin doldurulmasının çevreyi korumaya yönelik yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle, projenin iptali için tekrar mahkemeye başvurdu. Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, yol yapımının yasalara ve bilimsel ilkelere aykırı olduğu belirtildi.

Trabzon İdare Mahkemesi, 9 Haziran 2005 tarihinde; Anayasa, Kıyı Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, şehircilik ilke ve esasları ile kamu yararına aykırı şekilde dava konusu olan bölgenin SİT alanı kapsamına çıkarılamayacağını; Kıyıyı kamulaştırmayla, kıyıyı kaybetme bedeli arasında karşılaştırma yapıldığında, nicelik olarak ölçülmeyecek olan çevrenin ve kıyıların bozulmasının söz konusu olduğunu ve ayrıca kentlinin kıyıya erişiminin kısıtlanmasının maliyetinin herhangi bir kamulaştırma maliyetinin üstünde olacağının da açık olduğunu belirterek; “açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara sebep olacağı anlaşılan idari işlemin durdurulmasına” oybirliği ile karar verdi. Mahkeme kararında, Karadeniz Sahil Yolu’nun projelendirilmeden inşaat firmalarının eline bırakıldığı gerçeği, şu ifadelerle bir kez daha duyarsızlığını sürdüren siyasi iktidarlara anımsatıldı: “Sahil yolunun ülkeye gerçekten yararlı olması, detayda özenle yapılacak projelendirmeler ve önlemlerle sağlanabilir. Yol güzergahının yöresel özellikler dikkate alınıp değerlendirilmeden uygulamaya alınmış olması, sorunun kaynağını teşkil ediyor. Projelendirme aşaması, işin yapımını girişimciye bırakılması, detay araştırmalara yeterince özen gösterilmemesine neden olmuştur.”

“Yola değil, deniz dolgusuna karşıyız” diye haykıran; “Dağ Dere Deniz üçgenim, Nerede kaldı geleceğim,… Adına ‘hizmet’ diyerek, Denizimin dudağını, Kayalara tıkıyorlar” Hizmet değil rant uğruna, Alternatifi var iken, Yamaçları indirenler, Kıyılara bindirenler, Son denizi doldurarak, “Temel”ini öldürenler, Ceplerini dolduruyor.” diye yazan Cihan Eren; iki ayrı davada hukuk savaşımını kazandı ama bir saldırı sonucu yaşamını kaybetti.

Özlemle andığımız Kazım Koyuncu da, sahil yolu yanlışına karşı çıkmıştı, Çernobil duyarsızlığına isyan ettiği gibi, onu da kaybettik. Kazım Koyuncu yok artık, Cihan Eren de…

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve onların örgütü TMMOB; Eren Ailesine ve dostlarına, Koyuncu Ailesine ve dostlarına baş sağlığı dilemektedir.

Karadeniz Duble Sahil Yolu konusunda başlatılan mücadelenin sürdürüleceğini ifade eden TMMOB; Karadeniz Duble Sahil Yolu için 10-14 Mart 1999’da yöreyi gezmiş, gerekli incelemelerde bulunmuş ve kamuoyunu bilgilendirmişti. Geçen zamanda yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine, 30 Ocak 2005 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, “Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili Bakanlar Kurulu’nca alınan kamulaştırma kararının iptali için diğer kurumlarca açılan davalara müdahil olunmasına” ilişkin 166 nolu Kararı da oybirliğiyle almıştır.

Bilimin ve hukukun kazanması adına, yargı kararlarının uygulanmasını isteyen ve siyasal iktidarı göreve davet eden TMMOB; Karadeniz’e yol yapılmasına karşı çıkmadı, mevcut yol standartlarının iyileştirilmesini de istedi. Ama TMMOB, insanı ve çevreyi gözetmeyen, kentsel planlama ilkeleriyle bağdaşmayan, Çevresel Etki Değerlendirme raporları aranmayan, güzergahları uygun seçenekler arasından sağlıklı seçilmeyen, tatbikat projeleri önceden hazırlanmayan uygulamalara; siyasi rant hesaplarıyla mevcut prosedürlerin dışında gerçekleştirilen projelere ve ihalelere karşı çıktı.

Herkes bilmelidir ki; TMMOB, yanlışa karşı çıkmaya devam edecektir.

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı