TS 13832 – Topraklama -Topraklama sistemi ve hesaplama yöntemleri standartı ile TS 13817 Topraklama – Elektrik sistemlerinde  topraklama direnci ölçme deney yöntemleri ve  sonuçların değerlendirilmesi

IEEE 80 ve 81 standartları referans alınarak TS 13832 – Topraklama -Topraklama sistemi ve hesaplama yöntemleri standartı ile TS 13817 Topraklama – Elektrik sistemlerinde  topraklama direnci ölçme deney yöntemleri ve  sonuçların değerlendirilmesi standartları TSE tarafından yayınlandı.  Standartların Türkçe’sinin oldukça iyi olduğunu ve özellikle YG tarafında ölçme yapan meslektaşlarımızın incelenmesinin gerektiğini düşünüyorum. TSE (Turkish Standarts Institution) prepared that dedicated to IEEE 80 and 81 standarts, TS 13832 -Grounding -Grounding system and calculation methods and TS 13817 Grounding – Methods of grounding resistance measuring methods and evaluation of the results in electrical systems standarts online now.