Karanlıktan Kurtulmanın Yolu Dayanışma

EMO Ankara Şubesinin Değerli Üyeleri…

Bütün kamucu ve toplumcu kurum, kuruluş ve yapılara olduğu gibi, iktidarın TMMOB ve bağlı Odalara yaptığı saldırılar da artmaktadır. İktidar tarafından; anayasa, yasa, TBMM ve toplumsal konsensüs rafa kaldırılarak demokratik geleneği yok ederek ülkenin şeriatla yönetilmesi için her yol ve yöntem kullanılmaktadır. Muhalif her kesimin yargı ve kolluk kuvvetleri aracılığı ile susturulmaya çalışıldığı kadın cinayetlerinin “iyi hal indirimleri” ile serbest bırakıldığı bir ülke haline gelinmiştir.

İktidar safında olmayan bütün kesimlerle beraber meslek odaları da ötekileştirmeye ve hak gasplarına uğramış olmasına rağmen, Odamıza yapılan bu müdahaleler “halkın doğru ve bilimsel veriye ulaşma” hakkı şiar edinerek boşa çıkarılmıştır. Son süreçte bu topyekün saldırılara karşı demokrat geleneği korumak için; demokrat, devrimci, yurtsever, sosyalist, ilerici, sosyal demokrat yapıların ortak akıl oluşturması gerçekliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

‘Ülke faşizmin kuşatması altındaysa bütün ilerici güçler birleşmelidir’ tezinin güncelliğini koruduğunu ve yılların birikimi olan EMO iç tartışmalarının önümüzdeki dönem rafa kalkması gerektiğini savunuyoruz.

Geleneğimizin bir parçası olmuş, demokrat tarihimize bir tuğla koymuş kişiler, gruplar ve ilerici yapılar, demokratların yönetimde olduğu herhangi bir şubeyi uzaktan dizayn etme çalışmasının bir parçası olmamalı; demokratların yönetimde olmadığı şubelerde ise birleştirici rol üstlenmek için gerekli özeni göstermelidir. Ancak böyle bir durumda demokratik mevzilerin yeniden inşaası ve demokratlar arası hukukun yeniden sağlanması mümkün olabilir.  Çünkü ‘DEMOKRAT DAYANIŞMA’ ülkemizin her alanında olduğu gibi meslek odamızda da bu karanlık süreci aşmanın tek yoludur.

Bu düşüncelerle ‘şimdi değilse ne zaman?’ diye soruyor ve birleşik mücadelenin gücünü ve büyüklüğünü en somut haliyle gözler önüne seren Gezi Direnişi’nin yıl dönümünde; öncelikli olarak Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin bütün demokrat gruplarını, Ankara Şube Demokrat Danışma’yı toplamaya çağırıyoruz. 

DEMOKRAT DİRENÇ
01.06.2022