DİRENÇ, Statükoya, Baskıya, Mobbinge Boyun Eğmez

‘Ülke faşizmin kuşatması altındaysa bütün ilerici güçler birleşmelidir’ tezinin güncelliğini koruduğunu ve yılların birikimi olan EMO iç tartışmalarının önümüzdeki dönem rafa kalkması gerektiğini savunuyoruz. “01.06.2022”

DDM Direnç’in EMO Yönetim Kurulu’nu ve tüm Demokrat kamuoyunu ilgilendiren bu yazısının üzerinden beş ay geçmiş olmasına rağmen diyalog yolları hâlâ tıkalı. Üstelik birkaç küçük grubun EMO’yu uzaktan dizayn etme çalışmaları kapsamında yürütülen antidemokratik, oportünist ve faşist yaklaşımlar sadece Demokrat Dayanışmaya değil EMO’ya zarar vermektedir.

Yaşam alanımızın gittikçe daraltıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, TMMOB, TTB ve benzer meslek kuruluşlarının Anayasa ve Yasalardan aldıkları yetkiyi gasp ederek farklı seslerin kesilmeye çalışıldığı bir dönem yaşamaktayız.

EMO Yönetim Kurulu ve Bileşenlerinin;

  • Mühendisleri bir araya getirerek TMMOB ve benzer Meslek Kuruluşlarına yapılan saldırılara karşı çıkması,
  • Üyelerinden başlayarak “halkın doğru ve bilimsel veriye ulaşma” hakkını savunup kamuoyunu aydınlatması,
  • Siyasi iktidara peşkeş çekilen EMO Ankara Şubesi’nin kazanılması için çalışması,

Gerekirken ne yazık ki bu tarihsel görevlerini yerine getirmeyip kindar ve basiretsiz bir iç politikanın uygulayıcısı olmasını da yadırgamıyoruz.

Uzun yıllardır EMO’yu krize sürükleyen tüm politikaların mimarı olanların ve kıvrak manevralarla iktidarı elinde tutmaya gayret edenlerin rövanş alma çalışmaları hız kesmeden sürmektedir. Kirli yollarla delil üretme taktikleri ile EMO içinde ve dışında görev almış arkadaşlarımız yıldırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca profesyonel kadroda çalışan arkadaşımız ise mobbinge maruz bırakılarak istifa ettirilmeye çalışılmakta ve bu yolla dönem başından beri Ankara Şube’nin dolaylı yollardan yapmak istediği kadrolaşma isteğine zemin hazırlanmaktadır. EMO’yu kendi kişisel hırsları için bir manivela olarak kullananlar DDM Direnç ekibinin tüm kazanımlarını ve yaptığı üye yararına faaliyetlerini “yok etme talimatı” ile hareket etmektedirler. Bizler ne iktidarın kuklalığını yapanlara ne de EMO içerisinde kendi iktidarını inşa etmek için her yolu mubah bilenlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Bilinmelidir ki Direnç sizinle var olmadı, sizin kirli oyunlarınız ile de yıkılmayacaktır.

Bugüne kadar süregelen ve sistematik bir biçimde devam eden mobbing, baskı ve ötekileştirme ortamı devam ettiği sürece, bütün sonuçları göze alarak;

Hiçbir arkadaşımızı ne Siyasal ne de Sosyal Faşizme kurban etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

DDM-Direnç
10.11.2022