İşsizlik ve Düşük Ücret Kader Değildir, Evet Bir Yol Var.

İŞSİZLİK VE DÜŞÜK ÜCRET KADER DEĞİLDİR, EVET BİR YOL VAR. 

Demokrat Mühendisler, son dönemde göz göre göre gelen ekonomik kriz ve krizin sonucu olarak mühendislerin işsiz kalması ve düşük ücretlerle iş yapmasına yol açan uygulamalar ile ilgili olarak açıklama yayınladı. Açıklamada dayanışmanın, AR-GE’nin,  yerli üretimin ve Türkiye’nin mühendislik gücünün önemine vurgu yapıldı. 

Hayatın gerçeklerinden kopmadan, içinde bulunduğumuz yaşamı anlayarak, ekonomik darboğazın herkesi karamsarlığa sürüklediği, eğitimin artık Eğitim Turizmine döndüğü ve içerik yoksunu olduğunu söylemek zorundayız. Dünden bugüne sistemsel olarak yaşanan bir krizin çözülemeyeceğini ancak dayanışma ile, umut ile, çaba ile birşeyler yapabileceğimizi de düşünüyoruz.

Türk Lirasının Döviz karşısında hızlı erimesi en başta meslektaşlarımız olmak üzere sabit ücretliler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, SMM meslektaşlarımız ve emekli meslektaşlarımız olmak üzere çok önemli kayıplara neden olmuş, alım güçleri önemli ölçüde gerilemiş, TMMOB’nin 2018 yılı için öngördüğü Mühendis Mimar aylık asgari ücreti brüt 3750 TL  iken ( 2.01.2018 günlü MB Döviz Satış kuru  1 USD=3,7776 TL) yani 992,69 USD iken, aynı brüt ücret günümüzde  (14.08.2018 günlü MB  Döviz satış kuru 1 USD=6.5681 TL)  570.94 USD seviyesine gerilemiştir. Ocak ayından bu yana döviz karşılığı alım gücümüz aylık 421,75 USD gerilemiş bulunmaktadır. TL’nin dolar karşısında değer kaybı biz ücretli kesimi vurmuştur. Alım gücünde azalma % 42 azalma olmuştur. Bizlerin nefes almasını engelleyecek bu ekonomik darboğazın mühendis ve mimarların yaşam alanını daha da daraltacak politikalar uygulanmamalıdır. Her dönem sürekli taviz veren ücretli mühendisler, SMM’ler ve emekliler son günlerdeki ekonomik daralmayı enselerinde hissetmeye başlamış bulunmaktadır. Çok yakın zamanda üretkenlik yapan bu bölüm de yok olacaktır.

Mühendislerin karşısına çıkan sorunlar bununla da kalmayıp üretim ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle oluşan genel olarak işsizlik sorununun dışında; mesleki alanlara ilişkin istihdam olanağı, mesleki tatmin, geleceği görebilme, kendisine yatırım yapamama ve işten çıkarmalar da değerlendirilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu sorunlara gerçekçi çözüm üretilmediği, insanlara umut vaad eden bir yol haritası belirlenmediği sürece ülkemizden hızlı bir biçimde var olan beyin göçü çok hız kazanacak, bu aynı zamanda ülkemiz için önemli bir kayıp olacaktır.

Mühendislerin örgütlenmediği, işçiler ile birlikte bir çıkış yolu aramadığı, meslek odalarının mühendislerin sorunu yerine sarı sendikalar gibi koltuk düşkünleri tarafından yönetildiği dönemlerde her koyun kendi bacağından asılır misali herkes bireysel çıkış, yurtdışına kaçma yolları, güvencesiz ve esnek çalışma yolları aramaya devam edecektir. Küresel kriz ortamı ve Türkiye ekonomisinin uzun dönemli eğilimleri dikkate alındığında, tüm toplum kesimleri gibi mühendisleri de zorlu günler beklemektedir. Fakat bu elbette kader değildir ve örgütlü politik mücadele ile değişmesi mümkündür.

Evet Bir Yol Var. Ya Bu Koşulları Kabulleneceğiz ya da aklımızı kullanarak yeni yollar geliştireceğiz.

  1. Ülke ve mühendisler açısından çıkış yolu ne olacaktır? İlk olması gereken programlı bir kalkınma planıdır ve bu plan hayatın her alanını kapsamalıdır. Sanayileşmeden eğitime tarımdan hayvancılığa kadar her alanda net hedefleri ve programı olmalıdır. İleri/yüksek teknoloji odaklı tarım ve sanayi politikaları, mutlaka bilim ve teknoloji politikaları ile de uyumlu olmalıdır.
  2. Mevcut ekonomik bunalımdan çıkabilmemizin temel koşulu TÜKETİM TOPLUMU YERİNE ÜRETİM TOPLUMU’na hızla dönüşmeli, ÜRETİM TOPLUMU OLMAYI ENGELLEYECEK TÜM İŞLEMLER DURDURULMALIDIR. Bina ve gösteriş yapan projeler ülkemize refah getirmez. Cari açığımızı azaltmak ve üretime dayalı bir kalkınma modeli, ülkemizde yetişmiş Mühendislerin aktif olarak üretime katılmasını sağlayarak her alanda üretimi ve ihracatı desteklenmesi gerekir. Bu noktada da son yıllarda çeşitliliği (Ar-Ge merkezleri vb.) ve miktarları artan ancak darbe girişimi sonrası kesintiye uğrayan Ar-Ge desteklerinin hemen hızlandırılması gerekiyor. Özellikle ihracata dönük projelerin ilave mekanizmalar ile desteklenmesi bu süreçten çıkışımızı kolaylaştıracaktır. Kısaca, sürdürülebilir bir kalkınma ve ihracata dayalı bir yerli üretim ekosistemi için ürüne dönük Ar-Ge faaliyetlerine dört elden sarılmalıyız.
  3. İşsizliğin ne yazıkki öğretmenlerde ve Ziraat Mühendislerinde olduğu gibi bir çok meslektaşımızı alan dışında çalışmaya iteceği ve bu kişilerin başka alanlarda çalıştıkları müddetçe çalışma isteklerinin köreleceği kesindir. Planlı bir ekonomi ile bu arkadaşlarımızın bilgi birikimleri sektöre yöneltilmelidir.
  4. İthal ikameci politikalar yerine Endüstri 4.0’ı da kavrayan eğitimden-istihdama bir politikanın hayata geçmesi için herkes elini taşın altına koymalıdır.
  5. Yetişmiş eleman gücü olan Yenilenebilir Enerji ile ilgili yatrımın önündeki tüm mevzuat engellerinin, çatı üstü GES mevzuatındaki engellerin kaldırılması gerekmektedir.
  6. Kapatılan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün tekrar kurulması ve yetişmiş personelinin görevlerine dönmesi sağlanmalıdır. Kamuda uzun yıllar emek harcanarak yetiştirilmiş kadroların yenilenebilir enerji alanında çalıştığı projelerin artırılması, üretime/yatırıma yansıyacak ve kısa vadede ekonomiye katkı sağlayacaktır.
  7. Aynı zamada meslektaşlarımız için bir okul olan Türk Telekom’daki birikimlerin özelleştirme ve işten çıkarmalar yoluyla heba edilmesine izin verilmemeli, Türk Telekom’u alan yabancı kuruluşun borçlarını ödedikten sonra kamuya iadesi sağlanmalıdır.
  8. Planlı ekonomiye geçiş için DPT’nin yeniden kurulması ve mühendis ihtiyacının üniversiteler ve meslek odaları ile birlikte yeniden planlanması sağlanmalıdır.

Son olarak Mühendisler biraraya gelmeli ve birlikte bu krizden nasıl çıkarız toplantıları yapmalıdır. Demokrat Mühendisler böyle bir toplantıyı ve dayanışma yollarını açacaktır. İşten çıkarılan, desteğe ihtiyacı olan, küçük işletmesini ayakta tutmaya uğraşan meslektaşlarımız için birlikte davranma yollarını arayacaktır.

Saygılarımızla

Demokrat Mühendisler Ankara

İletişim: [email protected]