Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların Analizi

Üyemiz Olgun Sakarya’nın da içinde olduğu TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan çalışmada, 01.08.2018 tarihinde elektrik satış fiyatlarına yapılan ve EPDK tarafından yürürlüğe konulan; doğal gaz satış fiyatlarına yapılan ve BOTAŞ tarafından uygulanan; sonuçları itibarıyla bütün ülkeyi ve toplumu etkileyen elektrik ve doğal gaz zamlarının neden 1 Ağustos’ta uygulandığı,zamların geciktirilip-geciktirilmediği, gerekçeleri, olası sonuçları, elektrik ve doğal gazfiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemelerin durumu ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin öneriler ele alınmıştır.

32 sayfalık rapora erişmek için tıklayınız

HAZIRLAYANLAR:
Oğuz Türkyılmaz, Endüstri Mühendisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji ÇalıĢmaGrubu Başkanı
Olgun Sakarya,Elektrik Mühendisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji ÇalışmaGrubu Danışmanı
Yusuf Bayrak, Matematikçi,ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji ÇalıĢmaGrubu Danışmanı