Üyesi ile Güçlü bir EMO için

Günlerdir süren mail ve SMS iletilerinden rahatsız olduğunuz için şuana kadar sessizliğimizi korusak da EMO Akara Şubesi 26. Dönem Genel Kurulu’na sayılı günler kala çalışmalarımız ve odamıza, şubemize ve temsilciliklerimize bakış açımız hakkında bir dizi bilgilendirme yapma gereğini hissettik.

Gelen iletilerden anlamaktayız ki seçimin tarafları, odamıza olan hizmetleri üzerinden mesleğimizi geliştirmek amaçlı değil de ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı bir dille karşıdakini yıpratmak amaçlı ilerlemektedir. Bu kavga dilinin ve kavga ortamının kazananı olmadığını yıllardır yaşayarak görüyoruz.

Geldiğimiz noktada; kavga ortamından beslenen listelerin temsilcileri üyeden iyice kopmuş ve bu yanlış yönetsel anlayışların akabinde EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Genel Kurulu ile üyeler tarafından yönetim süreçlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bizler, DiRENÇ – ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER ; 15 – 16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Genel Kurulu’nda meslektaşlarımızı kucaklayıcı tarzımız ve bilime olan bağlılığımızı mesleğimizle harmanlayan gruplar olarak seçimi kazandık.  Yönetimde olduğumuz dönemde görev süremizin büyük bir bölümü pandemi dolayısıyla kapanmalarla, yasaklarla, kısıtlamalarla geçmiş olmasına rağmen;

  • Üniversitelerde eğitimlerini devam ettiren EMO-Genç arkadaşlarımıza staj programı gerçekleştirerek tecrübeli meslektaşları ile buluşmalarını, teknik geziler ile mesleki gelişimlere katkı sunmalarını sağladık,
  • Teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimlerin de gerçekleştirilmesi için EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi’ni açtık,
  • Mart 2020’den itibaren 94 webinar eğitimi gerçekleştirerek 15.519 katılımcı ile meslek alanlarımızın farklı konularında mesleki gelişime destek sunduk,
  • Eğitim taleplerini EMO ve EMO-Genç Üyesi meslektaşlarımızın taleplerine göre gerçekleştirmek amacıyla; görev süremiz boyunca anket çalışması sonuçlarını topladık ve değerlendirerek eğitimlerimize yön verdik,
  • EMO Ankara Şubesi sınırları içerisinde bulunan 6 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) bölgesi içerisinde faaliyetlerini, çalışmalarını sürdüren Serbest Müşavir Mühendis (SMM) ile dağıtım şirketi personeli olarak çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunlarının irdelenmesi amacıyla EDAŞ (Elektrik Dağıtım Şirketleri) Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.
  • Üniversitelerde mesleğe adım atacak genç arkadaşlarımızı desteklemek ve emeklerini pandemi koşullarında dahi olsak onore etmek amacıyla; Hacettepe Üniversitesi, TED Üniversitesi ve EMO Ankara Şubesi sınırlarında bulunan 39 Bölüm Başkanlığı’ndan katılımcı olan Düzenleme Kurulu ile İlk Bildiriler Konferansı’nı gerçekleştirdik.
  • TEİAŞ Özelleştirmesi başta olmak üzere meslek ve meslektaş haklarımızın savunulması için; enerji zammı protestoları, üniversitede bölüm kontenjanları, yaz saati uygulaması muhalefeti dahil birçok toplumsal ve kamusal alanda EMO’nun sesini yükselttik.
  • Bu süreçte özellikle genç meslektaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler sayesinde sürecin içerisinde olmalarını sağlayarak kitleselliğimizi doruğa çıkardık.
  • Üniversiteler ile işbirliklerini, kurumsal görüşmeleri arttırarak akademi ile sektörün arasında köprü olan EMO’nun temellerini attık.
  • Üyelerimize indirimlerden faydalanması için sağlık, eğitim, spor, sosyal konularda farklı firma ve kuruluşlar ile protokoller yaparak EMO üyelerine ve çalışan arkadaşlarımıza destek sunduk.

Yıllardan beri, özellikle temsilciliklerimizde mesleğini yapan oda üyelerimizin şube işleyişinden ve şubemizin kurumsal yapısından bilerek uzaklaştırıldığını üzülerek gördük. Bu süre zarfı içinde temsilcilikler sadece gelir-gider tablosunda birer satır olarak görülmüş ve bunun üzerinden değerlendirilmiştir. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde gördük ki; şube işleyişinin tamamlanması ancak temsilciliklerdeki üyelerin oda aidiyetiyle mümkündür. Ankara haricinde yaşayan meslektaşlarımızı maddi ve manevi kaderine terk ederek yönetilen bir şube her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Bu düşüncelerle yola çıkarak

–          Konya temsilciliğimizde sandık kurularak Konya’da bulunan üyelerimizin demokratik talepleri doğrultusunda temsilci atanmıştır.

–          Aksaray temsilciliğimizde yeterli sayıda imzanın şubemize ulaşmasından ötürü üyelerimizin demokratik talepleri doğrultusunda temsilci atanmıştır.

–          Kayseri temsilciliğimizde yeterli sayıda imzanın şubemize ulaşmasından ötürü üyelerimizin demokratik talepleri doğrultusunda temsilci atanmıştır.

–          Kayseri temsilciliğimizin üyelerimiz ile sağlıklı bir fiziki ortamda buluşabilmesi için yeni temsilcilik binasına taşınması sağlanmıştır.

–          Afyon, Kayseri ve Aksaray’da pandemi dönemine rağmen yüz yüze eğitim gerçekleştirilerek üyelerimizle buluşulmuş ve meslekte emek yıllarına göre ( 25., 40., 50. yıllar ) plaket takdim edilmiştir.

–          Temsilciliğimizin bulunduğu ve sel felaketinden ciddi oranda etkilenen Kastamonu iline yönetim kurulu olarak ziyaret edilmiş ve dayanışma içinde bulunulmuştur.

–          Bölgesel bazdaki sorunları çözmek için temsilcilerimize ve temsilci yardımcılarımıza tam yetki verilerek kurum görüşmelerinde destek olunmuş ve görüşmelerin neticesi takip edilmiştir.

–          Bütün temsilciliklerimizi kapsayan elektrik dağıtım şirketleriyle çalıştay yapılmış ve sorunların çözümünde ciddi bir yol katedilmiştir.

Uzun yıllar boyunca temsilciliklerimize sadece icra mesajı yollayan yönetimlerin, yaptığımız icraatları görmezden geleceğini elbette biliyoruz. Bizim tek güvencemiz o ya da bu şekilde birilerinin emrine girmemiş üyelerimizdir. EMO Ankara Şubesi üyelerini bu çalışmaları taktirle karşılayıp pandemiye rağmen bu zorlu görevi yürüten arkadaşlarımızın yarattığı rüzgarı kesmemek adına yeni süreçte de  DiRENÇ – ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER’in Barça Güney ile başlayan MAVİ TURUNCU listesi desteklemeye davet ediyoruz.