EMO ANKARA ŞUBE 26.OLAĞAN GENEL KURULUNDAN ÇIKAN SONUÇLAR VE GELECEĞE DAİR DÜŞÜNCELERİMİZ…

Elektrik Mühendisleri Odasına Emek veren değerli dostlar.

EMO Ankara Şube Genel Kurulunda hiç birimizin istemediği bir sonuç ile yüzleştik. Kendisini Frekans Grubu olarak tanımlayan AKP-MHP yanlısı bir zihniyetin Devletin tüm olanaklarını seferber ederek yarattığı baskı ortamında Ankara Şube seçimlerini kazanmış olması, ülkemizde emek, barış ve demokrasiden yana toplumsal muhalefeti oluşturan tüm kesimlerde derin bir hayal kırıklığı ve EMO’nun mücadele geleneğini bilen hemen herkeste büyük bir şaşkınlık yaratmıştır.

Bu sonucun ortaya çıkmasında demokrasi güçlerinin içine düştüğü dağınıklığın sonucu olarak Genel Kurula yönelik ortak bir aklın hayata geçirilememesi ve EMO’da bilimi ve teknolojiyi halk yararına kullanma anlayışında olan insanların iki ayrı listede seçim yarışına girmiş olmaları büyük bir yanılgı olarak Odamız tarihine geçmiştir.

Bugün hiçbir mazeret üretmeden ve kimseyi suçlamadan EMO Ankara Şubesini yeniden TMMOB Örgütsel bütünlüğü içerisinde olması gereken yere taşımak EMO’daki tüm Demokrat kesimlerin ortak sorumluluğudur.

Devrimci Demokrat Mühendisler Direnç bu tarihsel sorumluluk çerçevesinde, ortak bir mücadele kültürünün yeniden yaratılmasında ve EMO Ankara Şubesinin tarihten bugüne yaratmış olduğu birikimlerin gelecekte de kesintisiz olarak sürdürülmesinde önyargısız olarak davranacak, örgütümüzün savrulmasına izin vermeyecek, tüm demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza örgütünü savunmaya devam edecektir.

DEVRİMCİ DEMOKRAT MÜHENDİSLER- DİRENÇ

19.01.2022