Gelişen Teknolojiler ve Yeni Nesil Meslek Örgütlenmesi

Direnç, EMO’nun kuruluşunun 68. Yılında Yeni Nesil Meslek Örgütlenmesi hakkında bir açıklama yayınladı.

Geçen yüzyılın en belirgin özelliklerinden birisi, teknolojinin çok hızlı bir değişim göstermiş olmasıdır. Uzay çalışmaları, silah sanayi, tıp, mikro biyoloji, telekomünikasyon, otomotiv, iletişim, uzaktan eğitim, bilgisayar alanındaki baş döndürücü gelişmeler; fen bilimlerinin bütün alanlarını etkilediği gibi sosyal bilimleri de etkilemiştir. Günümüzdeki, bilginin yayılma hızıyla, geçmişteki yayılma hızı karşılaştırılamayacak kadar büyük bir gelişme göstermiş, bu anlamda dünya binlerce kat küçülmüş, mesafe kavramı tamamıyla ortadan kalkmıştır, denilebilir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay bütün ayrıntılarıyla anında, hatta naklen, dünyanın her yanına görüntüleri ile birlikte iletilebilmektedir. Bir dergide yayınlanan bir makale, internet aracılığıyla bütün dünyaya aynı anda ulaşmakta, yine internet ortamında istenen dile aynı anda çevrilebilmekte ve hedef kitlelerin bilgilerine sunulabilmektedir.

Güncel araştırmalara göre önümüzdeki yılların trendleri üç temanın altında toplanıyor: İnsan merkezlilik, konumdan bağımsızlık ve direngen işleyiş

İnsan merkezlilik: Pandemi kaç kişinin çalıştığını ve kuruluşlarla etkileşime girdiğini değiştirse de insanlar hala tüm işlerin merkezindedir. Ve günümüz ortamında çalışmak için dijitalleştirilmiş süreçlere ihtiyaçları vardır.

Konumdan bağımsızlık: COVID-19, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve organizasyonel ekosistemlerin fiziksel olarak var olduğu yerleri değiştirdi. Konumdan bağımsızlık, iş dünyasının bu yeni sürümünü desteklemek için bir teknoloji değişikliği gerektiriyor.

Direngen İşleyiş: İster pandemi ister durgunluk olsun, dünyada dalgalanma mevcuttur. Pivot oluşturmaya ve uyum sağlamaya hazırlanan kuruluşlar, her türlü karmaşanın üstesinden gelecektir.

Günümüzde Metaverse ortamlarında mağazalar açılıp, arsalar satılırken, blockchain ile tedarik zincirleri ve finans sektörleri değiştirilirken meslek yapılanmasının değişmesi de kaçınılmazdır.

İnsan ve doğa merkezli bir mühendislik için eğitimden staj programlarına, meslek içi eğitimin dönüşümünden uluslararası işbirliklerine kadar EMO gibi meslek örgütleri içinde değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır. Bu nedenle kamusal bakış açısını yitirmeden ama günceli de kaçırmadan bir değişimi Direnç olarak yapmaya kararlıyız.

Direnç 21. Yüzyılda Planlama ve Yeniden Kamusallık tartışmaları ile EMO’dan başlayarak meslek örgütlenmesine ve ülke gerçeklerine yüzünü çevirerek kof tartışmalardan ve benmerkezcilikten uzak duracağız. Genç meslektaşlarımızı bu kısır tartışmalardan uzak tutmaya kararlıyız.

DDM Direnç

22.12.2021