Elektrik İstatistikleri | Aralık 2018

Direnc.blog olarak her ay resmi kaynaklardan güncelleyerek yayınladığımız Aralık 2018 Türkiye Elektrik İstatistiklerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Yayına hazırlayan Elektrik İstatistikleri Çalışma Grubu’na teşekkür ederiz. Kaynak göstermek koşuluyla çalışmalarınızda serbestçe kullanabilirsiniz.

Detaylı istatistikler için lütfen şu linke tıklayınız

Aralık istatistiklerine özel notlar:

 • 2018 yılı Kasım Ayı itibarıyla Türkiye Kurulu Gücü, 2017 yılı Kasım Ayına göre 5.208,3 MW’lık (%6,3 oranında) bir artışla gerçekleşmiştir. Bu artıştaki en önemli pay 2.756,8 MW ile Lisanslı ve özellikle Lisanssız üretim faaliyeti yürüten Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) aittir.
 • 2017 yılı sonu itibarıyla 85.200 MW olan Türkiye Kurulu Gücüne göre de,
  3.147,2 MW’lık (%3,7 oranında) bir artış söz konusudur. Bu değişimde de en büyük pay 1.581,8 MW ile GES’lere aittir.
 • Güncel verilere göre; Ocak-Kasım/2017 ile Ocak-Kasım/2018 aylarına ait üretim ve tüketim miktarlarındaki değişimler ise;
  -Üretimde %0,94 oranında,
  -Tüketimde % 1 oranında,
  artış ile gerçekleşmiştir.
 • 1 No’lu slaytta 2018 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye Kurulu Gücünün  88.347,2 MW olduğu  görülmektedir
 • 7 No’lu slaytta ise 2018 yılı Sistem Aylık Maksimum Ani Puant  değerinin 1 Ağustos 2018 günü saat:15.20’de 46.160 MW’a ulaştığı, Türkiye Sistem Aylık Maksimum Ani Puantın ulaştığı en üst seviyesinin ise 26 Temmuz 2017 günü saat:14.40’ta 47.660 MW olarak gerçekleştiği görülmektedir.

  Buradan hareketle;

  a)- Slayt.7’de görüleceği üzere Türkiye Sistem Aylık Maksimum Ani Puantının Yaz aylarında ve gün içi (14.00-16.00 aralığı gibi) saatlerde gerçekleştiği,

  b)- Sistem Aylık Maksimum Ani Puantın en yüksek seviyesi (47.660 MW) ile Kurulu Güç (88.347 MW) karşılaştırıldığında teorik olarak halen 40.687 MW’lık bir arz kapasitemizin olduğu,

  görülmektedir.