ÇORLU TREN KAZASI BİLİRKİŞİ HEYETİNDE YER ALAN ODAMIZ ÜYESİ İÇİN EMO YÖNETİM KURULU’NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

Çorlu tren kazasında bilirkişi olarak görev alan ve TCDD ile ekonomik ilişki içerisinde bulunan meslektaşımız ile ilgili DDM (Direnç) Ankara bir açıklama yayınladı.

Açıklamada EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu göreve davet edildi.

ÇORLU TREN KAZASI BİLİRKİŞİ HEYETİNDE YER ALAN ODAMIZ ÜYESİ İÇİN EMO YÖNETİM KURULU’NU GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı seferini yapan tren, Balabanlı-Çorlu arasında raydan çıkmış ve 5 vagonu devrilmişti. Devrilen vagonlarda 25 insanımız yaşamını yitirmiş, 25’i ağır 268 insanımız da yaralanmıştı.

Hepimizi derinden etkileyen bu katliamda yakınlarını kaybeden ve çeşitli yerlerinden yaralanarak vücut fonksiyonlarını kaybeden insanlarımızın acısını paylaşıyor, halen tedavileri devam edenlere de acil şifalar diliyoruz.

Bizler yaşamın her alanında, 6235 sayılı Yasa’da da yer aldığı üzere Kamu Kurumu niteliğine sahip Türk Mühendis ve Mimar Odalarına Birliği (TMMOB)’nin etik ilkeleri kapsamında mesleğimizi icra ederken, halkımızın refahı ve gönencini artırmak için çalışıyoruz.

Kamu görevi olarak gördüğümüz mesleğimizin uygulamalarında yaşanan her türlü olay ve/veya anlaşmazlıklarda ise hukukun taraflara adaletli bir şekilde yansımasına özen göstermemiz gerektiği bilinci ile hareket ediyoruz. Etik anlayışımız ve Çorlu tren kazasına bakış açımız tam da bu eksendedir.

Çorlu tren kazası için atanan bilirkişi heyetinde Oda’mız üyesi bir de meslektaşımız yer almaktadır. Söz konusu meslektaşımızın TCDD ile ekonomik ilişki içinde olan bir şirketin ortağı olduğu kamuoyuna da yansıyan haberlerle ortaya çıkmıştır.

Üyemiz; TCDD ile iş yapan bir şirketin ortağı olduğunu belirterek, illiyet bağının bilirkişi olarak görev yapması açısından ahlaki ve etik değerlere aykırı olacağı gerekçesi ile bilirkişilik görevini kabul etmemesi gerekirdi.

Çorlu’da yaşanan tren kazası sonrasında TMMOB ve bağlı Oda’larımız tarafından yapılan incelemelerinde, tren yolu alt yapısının bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının teknik gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmediği ve hattın gerektiği gibi denetlenmediği tespit edilmiştir. Üyemizin de içinde yer aldığı heyet tarafından düzenlenen mevcut Bilirkişi Rapor’unun ise bu gerçeklerden uzak bir anlayışla ve TCDD Yöneticilerini koruyan bir tarzda kaleme alınmış olması kabul edilemez.

EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu; meslektaşımızın etik olmayan bu davranışının ortaya çıkması durumunda üyemiz hakkında soruşturma açarak Onur Kuruluna sevk etmesi gerekirken, başta İzmir Şubemizin olmak üzere bu konuda yapılan başvuruları da geciktirerek konuyu zaman yayma yoluna gitmiştir.

Talebimiz nettir: EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu’nun İzmir Şubemizin bu konu hakkında 6 (altı) ay önce yapmış olduğu yazılı talebini işleme koyarak ilgili bilirkişiyi ivedi olarak EMO Onur Kurulu’na sevk etmesi ve sonucunun da kamuoyu ile paylaşılmasıdır.

DDM (Direnç) Ankara

21.01.2020