DDM Ankara Direnç.blog 2018-2019 Döneminde Ne Yaptı?

2018-2019 Değerlendirmesi

Raporun Tamamı için

DEVRİMCİ DEMOKRAT MÜHENDİSLER (DDM Direnc.blog)

2018 EMO ANKARA ŞUBE SEÇİMLERİNDEN 2020’YE KADAR NE YAPTI?

 • DDM Ω (Direnc.blog); Her şeyin para dendiği ortamda, amatör ruh, profesyonel anlayışla, çalıştık.
 • DDM Ω (Direnc.blog); Seçimde söylediğimiz ilkeleri yerine getirmek için web (https://direnc.blog ) sayfası oluşturduk.
 • EMO ve EMO Ankara Şubesine yönelik görüşlerimizi seçime girerken değil, 3 yıl önce belirleyip görüşlerimizi web sayfasından kamuoyuna duyurduk.
 • Meslektaşlarımızın uygulamadan kaynaklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 94 adet (Ayda 6 adet) Webinar eğitimi düzenledik.
 • Meslektaş adaylarımızın Bitirme Projelerini daha reel yapabilmeleri için destek verdik. Çok sayıdaki arkadaşımızın ihtiyaç duyduğu uzmanların yardım etmesini sağladık.
 • İş arayan arkadaşlarımızın iş bulmasını sağladık.
 • Mühendislerin yok pahasına çalışmaması için tamamen bilimsel verilere dayalı MÜHENDİS MAAŞ HESAP MODÜLÜ (https://ucret.direnc.blog/) oluşturduk. Meslektaşlarımızın piyasa dayatması yerine gerçekçi Maaş bilgisi ile ekonomik olarak ezilmesini önledik. Üyelerimiz bir günde 6334 kişi ziyareti ile bizlere destek verdi.
 • DDM Ω (Direnc.blog); Elektrik İstatistikleri Çalışma Grubu tarafından aylık düzenli yayınlanan raporumuz sektör ve EMO için referans oldu.
 • Mühendislik haklarının aşındırılmasına karşı düşünce üretip, çözüm geliştirip, kamuoyunu bilinçlendirdik.
 • Meslektaşlarımızın öldürülmesine ve uğradıkları saldırıya karşı kamuoyunu bilgilendirdik. Desteğimizi esirgemedik.
 • Meslektaşlarımızın Etik İlkelere uymadıklarında bunu kabul etmediğimizi lafımızı eğip bükmeden açıkladık.

Masraflarımız DDM Ω (Direnc.blog)faaliyetlerine inanmış ve bu grupta yer alan arkadaşların bireysel destekleri ile sağlanmıştır. DDM Ω (Direnc.blog)’nin GÜCÜ BAĞIMSIZLIĞINDA VE ÖZGÜRLÜĞÜNDE.

Türkiye’nin değişik alanında yetiştirdiği Yurtiçi ve Yurtdışında çalışan alanında uzman 32 eğitmenimiz DDM Ω (Direnc.blog)dan hiçbir ücret dahi talep etmemiştir.  

DDM Ω (Direnc.blog), çalışması için EMO’nun hiçbir olanağından (fiziki yer dahil) yararlanılmamıştır. Meslektaşlarına destek vermek için her türlü engeli ve imkansızlığı sorun yapmadık. Laf değil çözüm ürettik.

DDM Ω (Direnc.blog); el ele vermiş mühendislerin imece yöntemiyle geliştirdiği, hiçbir firmanın tanıtımı ve reklamının yapılmadığı, içeriği dolu, izleyenlerin bilgi donanımlı olarak ayrıldığı eğitimler düzenledik.

DDM Ω (Direnc.blog)Meslektaşının sorunlarını dile getirmeye, çözüm üretmeye, günümüz ekonomik krizinde iş bulmaları için başta mesleki konular olmak üzere her türlü desteği verdik.

DDM Ω (Direnc.blog); Tek adamlık kültürüne rağmen birlikte düşünüp, birlikte geliştirip, ortak aklın hakim kılındığı çalışma kültürünü uyguladık.

DDM Ω (Direnc.blog)Herhangi bir çıkar gütmeden, her türlü olanaksızlıklara rağmen Meslektaşları ile Dayanışmayı, Yardımlaşmayı, Meslektaşını desteklemeyi, ilke edinen DDM Ω (Direnc.blog)olarak şimdi EMO Ankara Şube Yönetiminde görev almak istemekteyiz.

DDM Ω (Direnc.blog)Meslektaşları için Laf üretmeyip bilgi paylaşıp destek verdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Geleceğe umutla bakan, gelecekle ilgili hedefleri ve projeleri olan bizler; dinamik bir anlayışla birlikte üretmenin ve yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlkeleri, gerçekçi projeleri, hedefleri ve deneyimleri ile EMO Ankara Şube’de görev almaya hazır dinamik bir ekibiz.

EMO için; birlikte üretmek, geleceğe umutla bakmak, meslektaşın sorunlarına çözüm üretip, yaşadıkları sorunu da kendi sorunu olarak algılayıp çözüm üretmeyi dert edinen, ben de varım diyen, “elimizi taşın altına” soktuk. Şimdi DDM Ω (Direnc.blog)olarak, 2018 yılında yayınladığımız ve değişmeyen ilkelerimizin ışığında (https://direnc.blog/category/ilkelerimiz/ ) hareket eden her demokratik kesim ile çalışacağımızı, Odanın kapılarını tüm üyelere açacağımızı, Danışma Kurullarını demokratikleştirerek; Şehrine, Ülkesine, Mesleğine sahip çıkan bir EMO’yu kurmaya geldiğimizi ilan ediyoruz.

Karınca hikayesindeki gibi; Toplumsal mücadele içinde “evet, belki yangını söndüremeyeceğiz ama maksat safımız belli olsun”. Safımız, yolumuz, tavrımız nettir. EMO’yu yeniden Demokratik, Özerk ve Katılımcı bir Meslek Odası yapmak için yola çıkıyoruz.

15-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak Ankara Şube seçimleri ile ilgili ilkelerimizi, hedeflerimizi ve aday listemizi önümüzdeki hafta duyuracak ve ülke, meslek ve meslektaş tarafı bir liste olarak desteğinizi talep edeceğiz. 

Devrimci Demokrat Mühendisler (Direnc.blog)