Yeşil Tarife, 01 Ağustos 2020 Cumartesi Gününden İtibaren Uygulamada

Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacına yönelik olarak uygulamaya giren Yeşil Tarifeyi tercih eden tüketiciler, abone grubuna bağlı olarak %21 ile %60 daha pahalı elektrik enerjisi kullanmak zorunda kalacaklar.

 Yeşil Tarife, 01 Ağustos 2020 Cumartesi Gününden İtibaren Uygulamada…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23/07/2020 tarihli Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yaparak Yeşil Tarife tanımını getirmiştir. Yeşil Tarifeyi seçmek isteyen tüketicilerin, taleplerini yazılı olarak Görevli Tedarik Şirketlerine ve talebinin bir takvim yılı içinde en fazla iki kez yapılabileceği de söz konusu Karar’da yer almıştır.

EPDK ayrıca tüm tarife grupları için 1.8.2020 tarihinden itibaren geçerli olan Yeşil Enerji Bedelini de 69,9749 Kr/kWh olarak belirlemiştir.

EPDK tarafından belirlenen Yeşil Tarifesi üzerinden elektrik enerjisi kullanmak isteyen tüketiciler için belirleyici unsur aylık faturalarının tutarıdır. Halen ulusal tarifeden elektrik enerjisi temin eden tüketicilerin Yeşil Tarifeyi seçmeleri halinde, ulusal tarifeye göre faturalarında meydana gelecek değişimin miktarı önem kazanmaktadır.

Halen mevcut ulusal tarifeden enerji kullanan tüketiciler için, 1 Ağustos 2020’de yürürlüğe giren Yeşil Tarifeyi seçmesi ve aylık 100 kWh tüketimleri baz alınarak yapılan karşılaştırmada;

Tek Terimli Tek Zamanlı,

  • Mesken (AG) abonesinin ulusal tarifeye göre güncel 71,02 TL olan aylık fatura tutarının %60,5 artış ile 113,98 TL olması,
  • Sanayi (YG) abonesinin ulusal tarifeye göre güncel 70,98 TL olan aylık fatura tutarının %35,7 artış ile 96,3 TL olması,
  • Sanayi (AG) abonesinin ulusal tarifeye göre güncel 78,70 TL olan aylık fatura tutarının %30,8 artış ile 102,94 TL olması,
  • Ticarethane (YG) abonesinin ulusal tarifeye göre güncel 89,70 TL olan aylık fatura tutarının %23,2 artış ile 110,46 TL olması,
  • Ticarethane (AG) abonesinin ulusal tarifeye göre güncel 94,45 TL olan aylık fatura tutarının %21,3 artış ile 114,54 TL olması,
  • Tarımsal Sulama (AG) abonesinin ulusal tarifeye göre güncel 83,24 TL olan aylık faturasının %32,2 artış ile 110,01 TL olması söz konusu olacaktır.

Yukarıda da yer aldığı üzere, Yeşil Tarifeyi seçen tüketiciler aylık tüketimleri karşılığında daha fazla fatura ödemek zorunda kalmaktadırlar. Ekonomide yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar normal faturasını ödemekte zorlanan tüketicilerin Yeşil Tarifeyi seçmeleri günümüz koşullarında pek de mümkün görülmemektedir.

Yeşil Tarifenin tercih edilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacına yönelik olumlu bir adım olmakla birlikte daha pahalı olması nedeniyle tüketiciler açısından kabul görebilecek bir içerik taşımamaktadır. Yeşil Tarifenin tüketiciler tarafından tercih edilmesi için tüketim faturalarında tüketicilere yönelik de bir iyileştirmenin yapılması ve ulusal tarife ile yeşil tarife arasında oluşan yüksek orandaki farkın olabildiğince kapatılması gerekmektedir.

Bunun için de;

Yeşil Tarifeyi seçen abonelere yönelik olmak üzere, abone grupları bazında ve farklı oranlarda (TRT Payı, Enerji Fonu, BTV ve KDV gibi) vergi indirimleri yapılarak aradaki fark çok düşük seviyelere indirilebilir veya sıfırlanabilir ve tüketicilerin de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri için teşvik edici bir unsur olur.

DİRENÇ

01.08.2020