EMO 47. Olağan Genel Kurulunda Delegelerimizi Odamıza Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

EMO 47. Olağan Genel Kurulunda Delegelerimizi Odamıza Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz

EMO 47. Olağan Genel Kurulu’na giderken Şubelerimizden seçilen özgür iradeli delege dostlarımıza açık çağrımızdır.

Sevgili Arkadaşlar,

Maalesef bir yığın dedikodu ve gereksiz tartışmalar ile geçeceği anlaşılan bir Oda Genel Kurulu sürecine doğru gidiyoruz. Genel Kurul ortamında hiçbir kesimin ya da bireyin kendini sağlıklı olarak ifade edebilecek koşulu yok. Yaşanan virüs salgını ve Genel Kurul görüşmelerinin bir gün ile sınırlandırılmış olması bizleri kendimizi ifade etmek konusunda sınırlandırıyor.

EMO 1970’li yıllardan bu yana demokrasi güçlerince sahiplenilen ve adım adım örülüp geliştirilen mesleki-demokratik yapısının en fazla zarar gördüğü bir Yönetim yapısı ile 46.Dönemini tamamlamaktadır. Odamız işleyişinde mesleki ve demokratik birikimlerimizin heba edildiği, kurumsal yapımızın zedelendiği bir kaos dönemini hep birlikte yaşadık.  Mesleğin ve meslektaşların sorunlarından uzak, toplumsal sorunlara karşı yetersiz, deyim yerindeyse Bremen Mızıkacılarını andıracak bu döneme ilişkin söylenecek çok şey var. Ancak sözü daha fazla uzatmadan tespit ettiğimiz temel noktalara kısaca vurgu yapmak istiyoruz.

Değerli Delegeler…

Odamız ile ilgili tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu Genel Kurulda EMO’nun geleceğini kurgulamada nasıl bir ortak zemin yaratılacağına ve hangi öncelikler ile sorunlarımıza çözümler üreteceğimize birlikte karar vermeliyiz. Tam da bu nedenle Devrimci Demokrat Mühendisler DİRENÇ olarak geçmiş tartışma ve spekülasyonlardan uzak bir şekilde EMO Çalışmaları hakkında ne düşündüğümüzü ve önceliklerimizin neler olduğunu Odamız kamuoyuna kısaca anımsatmakta yarar olduğuna inanıyoruz.

Mevcut Durumun Özeti

 1. EMO; 46. Döneminde (2018-2020), Oda tarihinin en başarısız yönetimi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde Şubeleriyle, çalışanlarıyla, üyeleriyle, en nihayetinde kendisi ile kavgalı bir yönetim olarak tarihe geçmiştir.
 2. TMMOB İlkeleri ve Çalışma Anlayışı hiçe sayılmış, Odamızın TMMOB Demokrasi Kurultaylarında ve geleneklerinde var olan bağımsız demokratik kimliğimiz yani en temel ilkelerimizden biri olan siyasal partilerle aramızda var olan bağımsız ilkesel duruşumuz bu dönemde hiçbir etik değere sığmayacak ölçüde zedelenmiştir.
 3. EMO 45.Döneme dair başlatılan ve EMO kamuoyunda asılsız dedikodular ile yıpratılmaya çalışılan insanlarımız hakkında dönem boyunca Soruşturma adı altında itibarsızlaştırma çabaları sürdürülmüş, Denetleme Kurulu Raporları ve Genel Kurul İbrasına rağmen 2 yıllık bir süreçte siyasal rant süreçleri işletilmiştir.
 4. Şubelerin idari ve mesleki faaliyetleri bu dönemde engellenmiş, Şubelerin mali işleyişine el koyulmuş, ben yaptım oldu anlayışı hâkim kılınmıştır.
 5. Basın-yayın faaliyetleri durmuş, Elektrik Mühendisliği Dergisi bültene dönüşmüş, akademik kamplara, bilimsel faaliyetlere son verilmiştir. EMO Bilimsel Dergi Danışma Kurulu’na ve akademik özerkliğe müdahale edilmiştir.
 6. EMO-Genç yapılanmasına önem verilmemiş, öğrencilerle ilişkiler kopmuş, EMO’nun can damarı kesilmiştir.
 7. Şube Genel Kurullarına müdahale edilmiş, üyelerin özgür iradeleri ile kendi istedikleri yönetimleri seçmeleri engellenmeye çalışılmıştır.
 8. MİSEM’in 20 yıllık birikimi yerle bir edilmiş, sahte komisyon raporları ve temelsiz gerekçeler ile en deneyimli üyeler uzaklaştırılmış, EMO sınavsız belge basan para toplayan yapıya büründürülmüştür.

Özetle mesleki- demokratik kitle örgütü olan EMO; 46.Dönemde dar grupçu kariyerist yönetim yapısı ile küçük bir dernek mantığı ile yönetilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde maalesef emek ve meslek örgütleriyle olan ilişkileri ve toplumsal muhalefet içerisindeki bilinen saygın rolü zayıflatılmıştır.

Devrimci Demokrat Mühendisler Direnç Ne Yapacak?

Değerli Delegeler…

 1. Direnç, 2018 yılında yayınladığı ilkeler ışığında hedeflerine yürümeye devam edecektir. Birlikte hareket ettiklerimizle birlikte bu hedeflerden biri olan Ankara Şube’deki antidemokratik yönetim seçimle değiştirilmiştir.
 2. Üyeleri, Kurulları, Çalışanları ve Şubeleri ile barışık ortak bir çalışma anlayışını gözeten, TMMOB ve diğer demokratik kitle örgütleri ile uyumlu bir Oda yapısının yeniden kurulması için çaba sarf edeceğiz. EMO’yu yeniden mesleki demokratik kimliği ile güçlü kılmak üzere tüm demokrat meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.
 3. Odamızın çok ciddi boyutta bir borç sarmalında olduğunu biliyoruz. Kademeli ve tüm tarafları kapsayacak bir planlama ile dönem içinde bu borcun yönetilebilir bir seviyeye indirilmesi için çalışacağız. Odayı borç batağından kurtaracak, Oda mülkleri üzerindeki ipotekleri kaldırtacağız.
 4. Odanın meslek alanlarına yeniden sahip çıkması sağlanacak, halkı doğrudan ilgilendiren elektrik, elektronik, kontrol, haberleşme ve biyomedikal mühendisliği ile ilgili konularda hızlı aksiyon alması sağlanacaktır.
 5. EMO’nun güncel teknolojik gelişmeler ışığında daha verimli, hızlı ve üyesine sahip çıkan bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Teknik söyleşiler, webinarlar, mesleki dergiler, kitaplar, etkinlikler ve güncel teknik raporlar yayınlanacaktır.
 6. Devrimci Demokrat Mühendisler Direnç, tüm şubelerle ve demokratik kesimlerle görüşerek yeniden toplumsal muhalefetin parçası olacak, Ankara’da birlikte hareket ettiğimiz grup ile Odamız için elini taşın altına koyacaktır. Tüm kurullarda uyumlu ve EMO’yu ayağa kaldıracak bir yapılanmayı oluşturmaya hazırız.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğümüz

Yaşasın EMO

Devrimci Demokrat Mühendisler DİRENÇ