Yeniden EMO, Yeniden TMMOB

YENİDEN EMO,
YENİDEN ÜLKESİNE, MESLEĞİNE, MESLEKTAŞINA SAHİP ÇIKAN BİR EMO İÇİN
YOLA ÇIKIYORUZ.


EMO’nun 47. Genel Kurulu’na “Yeniden Güçlü, İlkeli ve Hedefleri Olan Bir EMO” şiarıyla yola çıkıyoruz.
TMMOB ve EMO‘nun demokratik mesleki kitle örgütü olması, TMMOB temel ilkeleri ve çalışma anlayışı gözetilerek;


➢ Ülkemiz sorunlarının çözüm önerilerinde emekten ve halktan yana tavır ile,
➢ Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkarak,
➢ Odamızın geleneklerinde var olan bağımsız demokratik kimliğimiz, en temel ilkelerimizden biri olan siyasal partilerle aramızda var olan bağımsız ilkesel duruşumuzu güçlendirerek,
➢ Birlikte üretme alışkanlığını yeniden Odamıza taşıyarak,
➢ Sadece Oda Yönetim Kurulu ve/veya Şube Yönetim Kurullarının değil, her bir üyenin kendini Odanın bir parçası hissedeceği bir yönetim anlayışı getirmek üzere
yola çıkıyoruz.


Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ne yazık ki üyelerimizi de doğrudan etkilemiş durumdadır. Üyelerimizle dayanışmak, birlikte çıkış yolları aramak ve özellikle 10 binlerle ifade edilen genç işsiz meslektaşlarımıza omuz vermek için Yeniden EMO, Yeniden TMMOB demek zorundayız.
Dayanışma ruhunu yeniden EMO’ya getirmek zorundayız. Bu nedenle aşağıdaki ilkeler çerçevesinde bir araya gelen ve Odamız üyesi meslektaşlarımızın tümünü temsil eden bir liste ile Yeniden Sözü Dinlenen EMO’yu kurmaya geliyoruz.


➢ Ben yaptım oldu anlayışını değil katılımcı demokrasinin, eylem ve uygulamalarda önceliğin oda aidiyeti olan bir EMO’yu kurmak, üyenin özgür iradesini iktidara taşımak için,
➢ Dedikodulara prim vermeden, üyesi ile, çalışanları ile, EMO-Gençleri ile, diğer meslek örgütlerindeki dostları ile barışık bir EMO’yu yeniden yaratmak için,
➢ Karar alma mekanizmalarını demokratikleştirecek, bütçelerin, harcamaların, mali yapısını şeffaf hale getirecek bir EMO’yu yeniden kurgulamak için,
➢ Örgütlülüğümüzü ayrıştıran, üyelerimiz arasında derin uçurumlar açan konuları arkamızda bırakmak için,
➢ Şeffaf ve hesap verilebilir, müzakere ve uzlaşı kültürünün tüm örgüt bazında esas alan bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için,
➢ Kamu kaynaklarını ve çıkarlarını korumak, mesleki alanların düzenlenmesinde ve yetkilendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin çalışmalar yapmak, meslek alanlarımızı korumak, geliştirmek ve etkin bir şekilde kurumsallaşmak için,
➢ Üyeler ile bütünleşik etkin Şubeler oluşturmak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, bilgi birikimini geliştirmek için,
➢ Oda çalışmalarında liyakat esasları çerçevesinde personel görevlendirme ilkeleri ile hareket etmek için
➢ MİSEM’i son 20 yılın birikimlerini de gözeterek yeniden yapılandırarak ve EMO’yu para alan belge basan konumundan kurtarmak için, EMO’nun üyeleri arasında bir bilim evi olarak görülmesi için
yola çıkıyoruz.


Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan; toplumdaki her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı temel insan haklarından, barıştan ve uzlaşıdan yana bir örgüt kültürünü yeniden yaratmak üzere geliyoruz.

Çalışma programımızı ve bu hedeflerimizi gerçekleştirecek ekibimizi en kısa zamanda sizlere sunacağız. Özgür iradeli delegelerimizin de bize destek vereceğini biliyoruz.


Şimdi Yeniden EMO, Yeniden TMMOB deme zamanı.


Sağlıkla kalın. 19.08.2020

Şubeler Birlikteliği – Çağdaş Demokrat Mühendisler – DDM Ω Direnç Grubu