TMMOB’ye, İnşaat Mühendisleri Odası’na ve Odalarımıza Sahip Çıkıyoruz.

Direnç, İnşaat Mühendisleri Odası’na yapılan saldırılara ve özünde meslek odaları içinde önemli bir yapı olan TMMOB’ye sahip çıkıyoruz açıklaması yaptı.

Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM`de düzenlediği basın toplantısında İnşaat Mühendisleri Odası hakkında asılsız iddialar ileri sürmüş, İMO’nun, iddiaların dayanaksızlığını ortaya koyan açıklamasından sonra ise sosyal medya hesaplarından İMO’ya yönelik “bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim.” şeklindeki saldırgan ifadeleriyle tehdit düzeyini artırmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası, kurulduğu 1954 yılından bu yana kamu yararını gözeten bir anlayıştan ödün vermeden, mesleğimizin gelişimi, meslektaşımızın çıkarları, ülkemiz ve doğamızın yararı için faaliyetlerde bulunan bir meslek kuruluşudur. Bu yüzden de hangi dönemde olursa olsun siyasi iktidarlarca tüm yok sayma çabalarına rağmen, toplum nezdinde en güvenilir ve itibarlı kurumlardan biri olarak benimsenmiştir.

Siyasi iktidarlar, çeşitli saldırılarla Mühendis ve Mimar Odalarını işlevsizleştirmeye, içini boşaltmaya çalışırken meslek mensupları olarak bizler, bağımsız çizgimizi koruyup, kuruluş ilkelerinden ödün vermeden bilimi ve tekniği rantın değil, toplumun çıkarları için savunageldik.

Odalara yönelik çeşitli yöntemlerle vesayet altına alma, dışarıdan müdahale etme çabalarına ilk kez rastlamıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olarak milletvekillerinden halkımızın ve meslektaşlarımızın beklentisi ülkemizin asli sorunlarına çözüm üretmeleridir. Mecliste demokratik davranış ve anlayışın tesisi ve korunması noktasında çabası olmayanların, ülkemizin en demokratik kurumlarından olan Meslek Odalarının uygulamaları üzerine söz söylemeleri abesle iştigaldir.  Bu sorunların çözümüne katkı sağlayacak kurumlarla kavga etmeleri, kutuplaştırıcı ve saldırgan bir dille dışarıdan müdahale etmeye kalkmaları doğru değildir.

Odaların Genel kurulları, sadece seçme-seçilme ilişkisi sınırlarında ele alınamaz. Üyelerimizin koltuk yarışı yaptığı, kişisel çıkar ve menfaat hesaplarının peşinde koştuğu değil; mesleğimizin, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların çözümü doğrultusunda önemli ve yapıcı tartışmaları yürüttüğü demokratik süreçlerdir. Bu süreçlerin sonunda kazanan her zaman demokrasimiz, mesleğimiz ve geleceğimiz olmuştur.

Biz, Direnç olarak İMO’ya ve özünde bağımsız meslek örgütlenmesine yönelik bu saldırgan davranışı kınıyor, bu kavgacı dilin Türkiye siyasetinden uzak tutulmasını istiyoruz. İktidar cephesinin bir milletvekilinden beklenen mesleğimizin ve meslektaşlarımızın konularına odaklanması, yapı güvenliğinden kentleşmeye, eğitimden işsizliğe kadar, devasa boyutlara ulaşmış sorunlarımızla ilgilenmesidir.

DDM DİRENÇ

28.06.2021