MİSEM Daimi Komisyonu 1. Toplantısı geçersizdir ve yok hükmündedir.

MİSEM Daimi Komisyonu 1. Toplantısı geçersizdir ve yok hükmündedir.

7 Temmuz 2018 tarihinde toplanan MİSEM Daimi Komisyonu atanan 37 üyenin 11’i ile toplanmıştır. Oda mevzuatına göre toplantının olabilmesi için salt çoğunluk gereklidir. Salt çoğunluğu sağlayamayan bu  toplantı geçersizdir ve yok hükmündedir

Oda çalışmalarının önemli bileşeni olan Komisyonlar hakkında, her bir komisyon için ayrı ayrı olmak üzere çalışmalarının takibi amacıyla bilgi notları hazırlamak gerekli oldu.

Komisyon çalışmaları üzerine değerlendirmelerimizin kaynağı sadece ve sadece Odamızın internet sayfasındaki bilgiler olacaktır. Bilgiler güncellendiğinde bizim değerlendirmelerimizde revize edilecektir. Bu yazıdaki bilgiler 15.07.2018 tarihli EMO internet sayfasındaki bilgiler temellidir.

1-) Oda Yönetim Kurulu, TOPLANTI TARİHİ: 13.05.2018 ve TOPLANTI NO : 46/07

KARAR NO 09: ile Oda Yönetim Kurulu MİSEM Daimi Komisyonu’nun aşağıdaki isimlerden oluşması kararını almıştır.

Misem Daimi Komisyonu Sorumlu Yönetim kurulu üyeleri olarak Mehmet TURGUT (5404), Kübülay ÖZBEK (14795), Saadet Nuruilah GÜLEÇ (12823)`in görevlendirilmesine ve Komisyonun Ahmet Hilmi GÜVEN (11801), Alaattin Ali YOLCU (15619), Ali Ekber ÖZDEMİR (30762), Alkan ALKAYA (35555), Arif NACAROĞLU (14504), Bilal GÜMÜŞ (19978), Cumhur Burak ÇIRAKOĞLU (33125), Çigdem Gündoğan TÜRKER (29334), Engin ÇETİN (26927), Erdal ÇÖKMEZ (61298), Erkan AFACAN (15175), Gülcihan ÖZDEMİR (14946), Hacer ÖZTURA (14258), Hakkı OCAKAÇAN (8408), Haşim CİHANER (8323), Hayri ÇALAĞAN (16205), İrfan ŞENLİK (13606), Kudret YÖRÜKOĞLU (4307), Mehmet Bahadır DEMİR (8138), Mehmet Hayri KARTOPU (14062), Mehmet MAK (17486), Melike Özlem BİLGİLİ (17338), Murat BAŞKAN (23088), Mustafa ARI (36427), Mustafa ÇELİKKOL (41734), Nejat Cahit GENÇER (12769), Neşe AKKOÇ (23422), Tanay SITKI UYAR (5850), Tayfun AKGÜL (13513), Tuncay DEĞERMENCİ (36649), Devrim SARI (25733), Zehni YILMAZ (32794)`dan oluşmasına,” (35 üye)

2-) Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine EMO MİSEM Daimi Komisyonu ilk toplantısını EMO Genel Merkezi Konferans Salonu`nda 7 Temmuz 2018 tarihinde yapmıştır.

EMO internet sayfasındaki haber şöyledir.

“Toplantıya

 1-EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut,

2-EMO Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek ve

3-EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Saadet Nuruilah Güleç,

4-EMO Ankara Şubesi`nden Şube Müdürü Neşe Akkoç

5- EMO Ankara Şubesi`nden Erdal Apaçık,

6-EMO Antalya Şubesi`nden Mehmet Bahadır Demir, (Not: Üyenin Antalya Şubesi’nden olduğu ifade edilmesine rağmen Antalya Şubenin böyle bir bildirimde bulunmadığı, üyenin Merkez tarafından doğrudan yazıldığı öğrenilmiştir.)

7-EMO Gaziantep Şubesi Teknik Görevli Erhan Pala,

8-EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar,

9- EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tayfun Akgül,

10- EMO İstanbul Şubesi`nden Hakkı Kaya Ocakaçan,

11-EMO Mersin Şubesi`nden Doç. Dr. Alkan Alkaya katıldı. (Not: Üyenin Mersin Şubesi’nden olduğu ifade edilmesine rağmen Mersin Şubenin böyle bir bildirimde bulunmadığı, üyenin Merkez tarafından doğrudan yazıldığı öğrenilmiştir.)

Komisyon toplantısının açılışında EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut konuştu. Turgut, eğitimden para kazanma anlayışı yerine odanın üyesiyle eğitim düzeyinde bağını oluşturacak oda-üye ilişkisini en üst noktaya çekecek bir planlama ile bu dönem çalışmaları yürütmeyi planladıklarını ifade etti. Eğitimde yeni alanların açılması gerektiğini kaydeden Turgut, şöyle konuştu:

“Üyenin sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Üyenin odayı kendi işi, kendi evi bilmesinin önünü açmalıyız. 8-10 konuda eğitim veriyoruz. Üye evrak almaya, para kazanmak için eğitim almaya geliyor. Üyenin eğitim şart noktasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için interaktif olarak çalışmalar yapacağız. Bu zor bir iş. Bunu becerebilmek için de sizlerin çok büyük katkılarına ihtiyaç var. Bu komisyonu tüm üyeleriyle birlikte biz olma noktasına getirebiliriz.”

Mehmet Turgut`un konuşmasının ardından

MİSEM Daimi Komisyonu Başkanlığı`na Saadet Nuruilah Güleç,

Başkan Yardımcılığı`na Doç. Dr. Alkan Alkaya,

Raportörlüğe de Erdal Apaçık seçildi. “

Dikkatinizi çekmek isteriz ki 35 üyeli komisyondan ilk toplantıya katılım 11 kişi olmuştur. Bir ilginç nokta ise toplantıya katılanlardan Erdal APAÇIK (Ankara) ile Erhan PALA’nın (Gaziantep) komisyon üyesi olduklarına dair Yönetim Kurulu kararı yoktur. Hakkında Yönetim Kurulu kararı olmayan Erdal APAÇIK, ayrıca Komisyonun raportörlüğüne seçilmiştir.

MİSEM Daimi Komisyonun bu toplantısı yönetmeliğimiz gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir. 35+2=37 kişilik Komisyonun 19 üye ile toplanması gerekmektedir. Daha başlarken mevzuatımıza aykırı bir durum oluşmuş.

EMO içinde yıllar içinde hep birlikte oluşturduğumuz yönetmelikler, yönergeler vb mevzuat anlaşılan Yönetimin umurunda ve ilgisinde değildir. Andığımız bu yönergeyi bilmemeleri de mümkün değildir.

Umarız ki diğer komisyon toplantıları böyle değildir. Bakacağız.

Açılış konuşmasına değinmemekte olmaz.

“Komisyon toplantısının açılışında EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut konuştu. Turgut, eğitimden para kazanma anlayışı yerine odanın üyesiyle eğitim düzeyinde bağını oluşturacak oda-üye ilişkisini en üst noktaya çekecek bir planlama ile bu dönem çalışmaları yürütmeyi planladıklarını ifade etti. Eğitimde yeni alanların açılması gerektiğini kaydeden Turgut, şöyle konuştu:

“Üyenin sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Üyenin odayı kendi işi, kendi evi bilmesinin önünü açmalıyız. 8-10 konuda eğitim veriyoruz. Üye evrak almaya, para kazanmak için eğitim almaya geliyor. Üyenin eğitim şart noktasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için interaktif olarak çalışmalar yapacağız. Bu zor bir iş. Bunu becerebilmek için de sizlerin çok büyük katkılarına ihtiyaç var. Bu komisyonu tüm üyeleriyle birlikte biz olma noktasına getirebiliriz.”

Koyu ve altını çizdiğimiz ifadelere göre üyeler evrak almaya ve para kazanmak için eğitim almaya geliyorlarmış. 60.000 yaklaşan eğitim katılımcısı tekil olarak 25.000 üyeye denk gelmektedir ki hepsi paragözmüş. Üyelerimiz bu hakareti hak etmiyor.

İşin işinde para kazanmak var ise nerede ise 50 yıldır verdiğimiz SMM belgeleri ne oluyor acaba. SMM belgesi doğası gereği tamamen para kazanmaya yöneliktir.

Ek olarak bu toplantıya katılanlar arasında sadece Nur Güleç’in MİSEM eğitmenliği ve eğitim vermişliği var. Katılanların MİSEM ile eğitim bakımından hiçbir ilgileri yok ama her türlü kararı almakta sakınca görmüyorlar

Oda Yönetim Kurulunu ve Komisyon üyelerini hepimizi bağlayan ve gözü gibi korumamız gereken mevzuatımıza sahip çıkmaya ve uymaya davet ediyoruz.

16 Temmuz 2018

Devrimci Demokrat Mühendisler Ankara