Kayyum Rektör İstemiyoruz diyen Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve Öğrencilerinin Yanındayız

“Üniversitelerin çok sesli, özgür, özerk yapısını savunan öğrenciler olarak rektörlerin atama yoluyla değil üniversite bileşenlerince seçilmesini talep ediyoruz.” diyen öğretim görevlilerinin, öğrencilerin ve üniversite emekçilerinin mücadelesini destekliyoruz.

“Boğaziçililer olarak asıl sorunumuz akademik özgürlük meselesidir. Bu sorunun çözümü ise üniversitelerin iradeleriyle belirlenir. Üniversitemiz karar alma mekanizmalarına yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz.” diyerek seçme hakkını savunan öğrencileri destekliyoruz.

Üniversiteler, kapısına kelepçe vuranlarla ve seçilmemiş rektörlerle değil akademik özgürlüğü savunan üniversite bileşenlerinle yönetilmelidir.

12 Eylül karanlığının devam ettiğini gösteren antidemokratik uygulamaları ve öğrencilere yapılan polis müdahalesini kınıyoruz. YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek diyen ve 6 Kasım’larda akademik özgürlüğü savunan öğrenci mücadelesini selamlıyoruz.

05.01.2020

Devrimci Demokrat Mühendisler DİRENÇ