İlkelerimiz

·          Bilimsel düşüncenin başta eğitim olmak üzere teknoloji, üretim, gelişme ve adil paylaşım ile tarif edildiği 65 yıllık TMMOB tarihini sahipleniyoruz.

·          Bilimi, tekniği ve mesleğin uygulama alanlarını ülkenin gerçekleri ve halkın temel talepleri üzerinden ifade ediyor, bilimsel aklı ve toplumsal yararı savunuyoruz.

·          Bilim ve teknolojinin bir sömürü aracı olarak değil, toplum ve insan yararına kullanılması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüketim anlayışı yerine bilim ve teknolojiye dayalı üretimi savunuyoruz.

·          Mühendislerin işsiz değil, üretken olmasını istiyoruz.

·          Mesleğin ve meslektaşın sorunlarına sahip çıkıyor, sorunları aşmak için çabalıyoruz.

·          İnsanca yaşamı temel alan, ırkçılığı ve şovenizmi reddeden, eşit, çağdaş ve demokratik yaşamı ve birey hakkına saygı gösteren çoğulculuğu savunuyoruz.

·          İfade özgürlüğünü ve haber alma hakkını savunuyor, haberleşme ve sosyal medyanın sansürlenmesini kabul etmiyoruz.

·          Eşit, parasız ve laik eğitimi savunuyoruz. Üniversitelerin bilimsel, demokratik ve akademik olarak özerkliğini istiyoruz.

·          Eğitim, Sağlık, Enerji, Haberleşme gibi en temel insan haklarının zorunlu bir kamu hizmeti olduğunu savunuyoruz.

·          Özellikle yerel doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretimini destekliyoruz.  Nükleer gibi yaşamı yok eden enerjilere de karşı çıkıyoruz.

·          Her türlü ranta karşıyız.

·          Mesleğimizi yerine getirirken Meslek İlkelerine uymayı, sosyal yaşamda ise toplumun olumlu etik değerlerini kabul ederiz. Mühendis üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılmak istenen Mesleki Davranış İlkelerini kabul etmeyiz.

·          Meslek ODA’sının sınırsız yetki kullanımı yerine tüm meslektaşların haklarını ve yetkilerini koruyacak çalışma yapmasını savunuruz.

·          Yetkilerin topluma hizmet etme yeri olması gerekirken, yetkiler kullanılarak bir tasfiye, talan etmek amacıyla kullanılmasını kabul etmeyiz.

·          Amaca erişmek için her türlü yol mubahtır.” anlayışıyla hareket eden, ilkesiz ve omurgasız davranışları, makam ve mevkileri “oluşturulan değerleri  yok etmek amacıyla kullanılmasını”  kabul etmeyiz.