Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetimine Müdahale Kabul Edilemez.

TMMOB ve EMO Kamuoyuna

Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin Meşru Yönetim Kurulu Görevine Devam Ediyor.

Dünyanın demokrasi ile yönetilen her ülkesinde, seçimlere yönelik olarak itirazlar yapılmakta ve bu itirazlar dünyanın her ülkesinde de “hak” olarak nitelendirilmektedir. Bu itirazların “hak” kavramı içinde kabul edilmesi ise, özünde “iradenin sakatlanması” arayışını barındırır. Açık deyişle, seçimi kazanmak ya da kaybetmek değil, sandığa yansıyan iradenin başka hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli açığa vurulmasının temini, temel amaçtır.

Seçim Hukuku olarak bilinen ve çok önemli “teknik” ayrıntılar barındıran mevzuatın yerleştiği ülkelerde, bu türden itirazlar sonucunda verilecek kararlar belirlenmiş olup, önceki seçimlerdeki örnekleri çerçevesinde de “içtihat” gücüne erişmiştir. Dünyanın demokratik tüm ülkelerinde, kişiye özel değerlendirmeler, algı operasyonları veya baskılar, mevzuatın bu hükümlerini değiştirmek bakımından etkili olmaz, olamaz.

EMO Mersin Şubesi’nin 26-27 Şubat 2022 tarihinde yapılan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimlerde Yönetim Kurulu ve Şube Denetçileri seçilmiş ve genel kurul sürecinde hiçbir itiraz yapılmamıştır. Seçim sonrasında seçim sonuçlarını beğenmeyen Mersin Şubemizde bir üye, akademik unvanını da kullanarak belirli sayıda üyelerimizi yanıltıp imza toplamış ve imzalarını geri çekmek isteyen üyeleri de geri arama yoluyla Oda gerçekliği ile ilgisi olmayan, kasıtlı ve yanlış bilgilerle ikna etme yolunu seçmiştir.

Bu üyemiz, akademik unvanını kullanarak daha önce eğitim öğretim altında birlikte olduğu meslektaşlarımız ile iş yaptığı alanlardaki meslektaşlarımızı yanlış yönlendirme ve çeşitli ödünlerle etkilemiştir. Bu yollarla toplanan imzaların üyelerin gerçek iradesini yansıtmadığını ve Odamızı uzun yıllardır kaosa sürükleyen güç odaklarının ekmeğine yağ sürdüğünü biliyoruz.

2016 yılında başlatılan kaos operasyonunun bir benzeri bugün akademisyen unvanlı üyemizin eliyle Mersin Şubemizde hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu olup bitenden kaygı duymaktayız. Çünkü EMO tarihinin büyük çabalarla elde ettiği kazanımların bir çırpıda yok edileceği zaman diliminde olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle biz üyeler ve görev almış seçilmişler olarak hak ettiğimiz demokratik değerleri ve Oda yapılanmasını yaşayıp yaşatmak amacıyla mücadele etmeliyiz. Pusuda bekleyenlerin beklentilerini boşa çıkarmalı, daha çok demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bir evrede ondan ödün vermemeliyiz.

Yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçlarını burada hatırlatmak isteriz. 2019 yılında ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin bir benzeri bugün Mersin’de Odamızın demokratik teamüllerini yerle bir etmek için elinden geleni yapmakta ve her türlü manipülasyon ile karşımıza çıkmaktadırlar.

Şu da bilinmelidir ki, Odamızda direnç gösteren ve Odasına sahip çıkan genç, dinamik ve üretken bir meslektaş grubu da demokrasiyi araç görenlere her zaman cevabını vermiştir. Mersin Şubemizde başlayacak bir kaosun Oda merkezini de içine alacak bir dalgayı tetikleyeceğini, dönemsel olarak merkezi iradeyi temsil edenler iyi bilmelidir.

Biz aşağıda isimleri bulunan yönetimler olarak, odamıza, mesleğimize, demokratik geleneklerimize ve üyelerimizin haklarına sahip çıkmaya devam edeceğimizi saygıyla bildiririz.

Mehmet Mak EMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Tat EMO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Özgen EMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Sözen EMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur Tulay EMO Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Tarafından imzalanan metnin bütün meşru yönetimlerce sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyor ve altına imzamızı atıyoruz.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın EMO

27.05.2022