Elektronik Mühendislerinin İmza Yetkisi Tanımlanması İle Elektronik Mühendisleri İle Elektronik – Haberleşme Mühendisleri Yetkilerini Kamuya Duyurularak İşlerlik Kazandırılması Hakkında Teşekkür Açıklamamız

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile mühendis ve mimarlık mesleği mensuplarının yetki alanlarının düzenlenmesi konusunda Oda Yönetim Kurulları yetkilendirilmiştir.

EMO; yasal yetkisi olmasına rağmen yıllardır mühendislik disiplinleri arasında yetki sınırlarını belirlememiş, teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve işlerin çok disiplinli hale gelmesi ile birlikte de işler iyice karmaşık hale gelmiştir. 

Elektronik-Haberleşme ve Elektronik Mühendisleri yetkileri EMO tarafından tanımlanmadığı için kamu; Elektronik-Haberleşme ve Elektronik Mühendislerini yetkisiz ve bilgisiz kabul edip, yayınlanan genelge, yönetmelik ve tebliğlerde isimlerini bile anmaz olmuştur. Elektronik-Haberleşme ve Elektronik Mühendisleri Fen adamlarının kullandığı yetkileri bile kullanamamıştır.

47. dönem EMO Yönetim Kurulu; yasal yetkisini kullanarak (05.10.2021 tarih ve 47/54 sayılı kararı ile) Elektronik Mühendislerinin Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile aynı mesleki bilgi ve donanıma sahip oldukları ve aynı imza yetkilerine sahip olduğu kararını almıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri hakkında vermiş olduğu yeterlilik kararı ile EMO yönetim kurulu, 47/54 sayılı kararını kamu kurum ve kuruluşlarına duyurarak, artık var olan Yasal yetkimi kullanıyorum diyerek, yok sayılan EMO’ nun var olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmıştır.

EMO Yönetim Kurulu’nun Elektronik-Haberleşme ve Elektronik Mühendislerinin yetkilerini ve mesleki sorumluluklarını belirleyerek yıllardır kangren haline gelen sorunun çözümüne kavuşturması ve ayrıca kamuya yasal yetkilerin kendisinde olduğunu bildirmesi açısından da olumlu buluyor ve kutluyoruz.

Devrimci Demokrat Mühendisler DİRENÇ olarak, meslektaşın sorunlarını çözmek için yola çıkan bir grup olarak Elektronik-Haberleşme ve Elektronik Mühendislerinin yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldıran bu kararı alan EMO Yönetim Kurulu ile bu süreçte sorunun çözülmesi için emek ve zaman harcayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın EMO

Devrimci Demokrat Mühendisler DİRENÇ

09.04.2022