Demokrat TMMOB Kamuoyuna,

TMMOB’ye bağlı Odalarımızın Şube Genel Kurul süreçlerinin yaklaştığı bir dönemde maalesef TMMOB ve Odalarımızın Demokrasi Kurultayında somutlaşan Temel İlkeleri, mücadele kültürü ve çalışma anlayışı ile bağdaşmayan garip birtakım gelişmeler ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bu üzücü gelişmelerden en önemlisi, İnşaat Mühendisleri Odasında bugüne kadar hiç olmayan bir şeyin başlatılmış olmasıdır. Odalarda demokrat kesimlerin kendi iç hukukları ile işlettikleri Genel Kurul süreçlerine bir başka Odanın kendi imkanlarını kullandırarak gayri demokratik bir şekilde müdahil olması, başka bir deyişle Odalarımızın demokratik kimliğine hangi gerekçe ile olursa olsun bir başka Oda tarafından demokrasi güçleri arasında taraf tutarak müdahil olunması izah edilemez.

Bu durum 1970’li yıllardan bu yana TMMOB’yi emek barış ve demokrasi güçlerinin bir bileşkesi haline getiren TMMOB kültürüne ve geleneklerine aykırı bir durumdur.

İnşaat Mühendisleri Odası’nı kendi olanaklarını EMO’da devam eden Ankara Şube Genel Kurul sürecinde bir grupsal faaliyete destek olmak adına açmasını, EMO Ankara Şube Genel Kurul sürecinde demokratlar arasında taraflı bir tutum almasını ve EMO seçimlerine müdahil olmasını kınıyoruz.

Bir an önce İnşaat Mühendisleri Odası Yöneticilerini TMMOB tarihine leke çalacak ve en önemlisi Odalar arasındaki demokratik mekanizmaları zedeleyecek bu uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

DDM Direnç
31.12.2021