Asansör Periyodik Kontrollerinde Elektrik Mühendisleri Yer Almalıdır

Demokrat Mühendisler, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve EMO Genel Kurulu’nun meslek alanından çekilme kararı nedeniyle asansör alanında çalışan meslektaşlarımızın işsiz kalması veya daha düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilmesine yol açacak uygulamalara ilişkin meslektaşları ile dayanışma açıklaması yaptı.

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği, EMO tarafından açılan davadaki iptal kararının ardından güncellenerek 4 Mayıs 2018 tarihinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Yönetmelikte olumlu yön olarak tüm asansörlerin denetim altına alınması ön plana çıkarken mühendislik alanları açısından sorunlar bulunmaktadır.

Yönetmeliğin 15. Maddesine göre “Teknik yöneticinin, makina veya elektrik veya elektronik veya elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması, konu ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene ve/veya sektör tecrübesinin bulunması ve tam zamanlı olarak istihdam edilmesi gerekir.” Hükmü bulunmaktadır.

Yönetmelikte Var, Piyasada Yok

Bu durum her ne kadar elektrik mühendisleri de bu alanda istihdam edilecek şekilde görünse de gerçekler başka düzlemde ilerlemektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 2012 yılındaki akreditasyon konusundaki çekingen durumu sonucunda asansör proje, uygulama ve denetim alanı fiilen Makina Mühendislerinin tekeline geçmiştir.

2018 yılında yapılan EMO Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince EMO muayene ve personel belgelendirme süreçlerinden çekilmiş ve meslektaşlarımızı piyasa koşullarına tamamen terk etmiştir. Piyasada Elektrik Mühedisleri Odası’nın denetim ve muayene konusunda yaptırım gücü kalmamıştır. Son olarak muayene personellerinin eğitimi konusu da tamamen Makina Mühendisleri Odası’na terk edilmiştir. 4 Mayıs 2018 tarihli yönetmeliğe dava açıldığına dair bir duyuru da EMO tarafından yapılmamıştır. Sadece dava değil, alanda nasıl mücadele edileceği ile ilgili bir yol haritası da belirlenmemiştir.

Asansör Meslek Alanı EMO tarafından Terk Edilmiştir

Asansör meslek alanında çalışan üyelerimizin haklarının korunması, eğitimlerinin kendi meslek odası tarafından verilmesi ve denetimlerinin yapılması açısından EMO’nun görev alması şarttır. Akreditasyon iptal kararı ile terk edilen alanın boşluğu her şekilde EMO dışı kuruluşlar ve başka meslek mensupları tarafından doldurulmuştur.

Asansör meslek alanında çalışan üyelerimizin sayısının hızla azalması, eğitimlerinin başkaca kuruluşlar tarafından yapılması ve elektriksel güvenlik açısından vatandaşların tehlike altında kalacak olması kabul edilemez.

Meslektaşlarımızın Yanındayız

Asansör meslek alanında çalışan üyelerimizin haklarının korunması için ilgili yönetmeliğe dava açılması dahil olmak üzere her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ederiz. Asansör meslek alanı Elektrik Mühendislerinin ana karakter olduğu bir alandır, terk edilemez.

Saygılarımızla

Devrimci Demokrat Mühendisler Ankara