ARTIK YETER GEÇİNEMİYORUZ ….

MÜHENDİSLER ALDIKLARI EĞİTİM VE VERDİKLERİ EMEK KARŞILIĞINDA İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORLAR..

Yaşadığımız Kriz ortamında Ücretli çalışanların yaşadığı sıkıntılar ve sanayi üretiminde  yaşanan daralmayla birlikte, başta genç meslektaşlarımız olmak üzere geniş bir mühendis kesiminin yaşadığı işsizlik artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir.

Bugünün Türkiye’sinde  emeğiyle geçinen  toplumun büyük bir çoğunluğu için ortak söylem Artık Geçinemiyoruz olmuştur. Hiç kuşku yok ki burada sadece kendi meslek alanımızla sınırlı olmayan, çalışma yaşamının hemen her kesimine ait  büyük bir ekonomik çöküntü ile karşı karşıyayız.

Bugün işsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Özellikle yeni mezun meslektaşlarımız işgücüne, çalışma yaşamına dahil olamamaktadır. Mevcut durumda iş olanaklarına sahip olanlar ise düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. Çalışma yaşamında meslektaşlarımızın birikim, gelişim ve yetenekleri ne olursa olsun daralan istihdam alanları ile her an işten çıkarmalar ciddi bir tehdit olarak yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında düzenlenen Asgari Ücret Protokolü tekrar yürürlüğe konmalıdır.

Kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan “ SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü “ SGK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.

SGK tarafından Protokolün tek taraflı olarak  feshedilmesi ile ücretli olarak çalışan meslektaşlarımızın düşük ücretle çalışma ve primlerinin eksik yatırılması sorunlarının yanısıra kayıt dışı istihdamın önü açılmıştır.

DDM DİRENÇ olarak Çağrımızdır…

  • TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında düzenlenen Asgari Ücret Protokolü tekrar yürürlüğe konmalıdır.
  • Güvenceli çalışma, güvenceli iş, toplu sözleşme ve sendikalaşma tüm çalışanların hakkıdır ve sonuna dek savunulmalıdır.
  • Bilimsel ve teknik bilginin üretildiği, meslektaşlarımızın görev yaptığı tüm çalışma alanlarında iş güvencesi sağlanmalıdır.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm meslektaşlarımızın hakkıdır.
  • Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun asgari ücret, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı tüm çalışanlara ayırım gözetmeksizin tanınmalıdır.