SATILIK, KİRALIK, SAHTE DİPLOMA DERKEN ŞİMDİ DE SEPETE EKLENEN DİPLOMA ÇIKTI


Demokrat Mühendisler, Türkiye’de faaliyet yürüten bir şirketin bazı kurumların isimlerini kullanarak internet sitesi üzerinden diploma programı satmasına yönelik açıklama yaptı.

MYK Eğitim adlı site üzerinden Mühendislik Eğitimi Tamamlama programının sepet mantığı ile satıldığı görülmektedir. Anılan site incelendiğinde ilgili kuruluşun MEB ve diğer kamu kurumları ile protokoller yaptığı iddia edilmektedir.

Kuruluşun sitesinde Hakkımızda bölümünde; “MYK (Mesleki Yetkilendirme Kuruluşu) Eğitim Danışmanlık, Sadece resmi kurumlar ve Yetkilendirilmiş kuruluşlarla (Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri, MEB Onaylı Kurum-Kuruluşlar, Mesleki Eğitim Merkezleri vb.) işbirliği protokolleri sağlayarak YASAL Eğitim, öğretim ve belgelendirmeler sağlamaktadır.” ifadesi yer almaktadır.

Mühendislik fakültelerinin eğitim kalitesi elbette tartışılabilir. Ancak ülkemizde mühendislerin yaşadığı işsizlik sorunu, yalnızca eğitim sorunuyla açıklanamaz. Ülkenin kalkınma ve gelişim planları ve buna uygun istihdam politikasının oluşturulmamış olması içinde bulunduğumuz alanda görev yapan tüm meslek grupları açısından büyük bir açmaz oluşturmaktadır. Bu nedenle istihdam edilemeyen mühendisler yetiştirilmekte, yine bu nedenle istihdam edilemeyen teknik öğretmenler mezun edilmektedir. Dolayısıyla meslek mensupları olarak sorunumuz temel olarak ortaktır. Ancak bu durum; Birilerinin çıkıp diplomalarımızı sepete koyarak satmasını da hiçbir şekilde açıklayamaz.

TMMOB‘nin mühendislik eğitiminde oluşabilecek sıkıntıları dile getirmesi, tabela değiştirerek veya göstermelik sınavlarla dahil olunan tamamlama programlarıyla mühendis yetiştirilemeyeceğini belirtmesi kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmasının getirdiği bir zorunluluktur.

Ancak bu sitenin işlevini uzun zamandır sürdürebiliyor olması da YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve diğer kamu kurumları açısından da sorunludur.

Meslek Yeterlilik Kurumu (MYK) kanundan aldığı yetki ile örgün eğitim kapsamında alınan belgelerle (diploma) hangi yetkinin kullanılacağını ve dolayısıyla yapılacak işleri sınırlandırabilmektedir. Ancak aynı MYK’nın haksız rekabetle mücadele etmemesini ve insanların yanıltılarak haksız kazanç elde edilmesine yönelik girişimde bulunmamasını yadırgıyoruz.

Bu nedenle başta MYK olmak üzere kamu kurumları haksız olarak isim kullanılmasını acilen önlemelidir. Örgün eğitimi devre dışı bırakacak olan para ver istediğin belgeyi al diyen bu yaklaşımın engellenmesi için Demokrat Mühendisler olarak sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Demokrat Mühendisler Ankara

[email protected]

Sitenin ekran görüntüsü