1 Mayıs 2020 Mesajı

Bu dünyayı var eden bizler, emekle ve bilimle yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü, paylaşımcı, sömürüsüz  yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Üreten, gelişen, hakça bölüşen, insana, çevreye ve doğaya saygılı bir düzen kuracağız.

İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.

2020 1 Mayıs’ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz: Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz.

Bu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin müjdecisi olacak.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz!