Uyardık Tekrar Uyarıyoruz. Orta Gerilim Projelendirme Bir Mühendislik Faaliyetidir

Demokrat Mühendisler, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Orta Gerilim Trafo Merkezi Projelendirme Eğitimi duyurularında katılım şartı olarak mühendislik dışındaki alanların da yer alması üzerine bir açıklama hazırladı.

YTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası “Sertifika Programları” başlığı altında, 09.05.2019 ile 31.05.2019 tarihleri arasında “Orta Gerilim Trafo Merkezi Projelendirme Eğitimi” ‘nin düzenleneceği duyurulmuştur.

Duyuruda bu eğitime katılma şartları belirtilmiş olup; eğitime “Elektrik Mühendisleri, Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Enerji Sistemleri Mühendisleri, MYO Elektrik, Enerji Mezunları ve son sınıf öğrencileri katılabilir.” denmektedir.

Orta (Yüksek) Gerilim alanında düzenleneceği duyurulan bu eğitimin içeriği incelendiğinde;

“Bu eğitimde, Orta Gerilim Transformatör Merkezlerinin projelendirmesini ve tasarımını yapan mühendislerin gereksinim duydukları bilgiler, teorik ve hesaplamaya dayalı olarak verilecektir. Yeni kurulacak bir OG trafo merkezi ve tesisi için, orta gerilim şebeke irtibat noktasından itibaren tüm yüksek gerilim ekipmanlarından alçak gerilim çıkış panosuna kadar olan tüm donanımlar kısaca anlatılacak ve hesapları verilecektir.” ‘denilmektedir.

Ülkemiz üniversite öğrenim kalitesinin giderek düştüğü, her ile bir üniversite kurmanın yarattığı içinden çıkılmaz sorunlarının tartışıldığı bir dönemde, Elektrik Mühendisliği örgün öğretimi alanında tek bir elin parmaklarından daha az sayıda bölüm bulunmakta, bunların arasında YTÜ’nün özel bir yere sahip olduğu da tarafımızca bilinmektedir.

Elektrik Mühendisliği disiplininin ana konuları olan bu derslerin dört (4) yıllık mühendislik öğreniminde dahi yeterince verilemediği dikkate alındığında, mühendis ünvanı taşımayacak kişilere de verilecek olması, üstelik bunun üniversite bağlantılı bir organizasyonda yapılacak olması kabul edilemez.

Durum ne yazık ki; bir tıp fakültesinden lisans al(a)mayan kişilere pratisyen hekimlik eğitimi düzenlemekle aynıdır. Dolayısıyla bu eğitimle tanımlanan süreç; “Elektrik Mühendisliği örgün öğrenimi yapan bir üniversite (YTÜ)’nin, dört yıllık mühendislik lisans öğrenimini inkar etmesi anlamını taşımaktadır.

Ülkemiz mevzuatı proje hazırlanması ile ilgi hususlar 09.12.1978 tarih ve 16484 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre eğitimde vereceğiniz konularda yetki ve sorumluluklar aşağıdaki şekildedir.

IV. GENEL HÜKÜMLER

PROJEYİ YAPANLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 4 – Elektrik tesislerine ilişkin yapılabilirlik raporlarını gerekçe raporlarını, ön projeleri ve uygulama projelerini yüksek elektrik mühendisleri ya da elektrik mühendisleri hazırlayacaklar ve tüm proje nüshalarındaki açıklama yazılarını, keşif özetlerini, raporları, şemaları, resimleri, planları ve hesapları imzalayacaklardır.

Projeleri hazırlayan mühendisler imzaları bulunan yerlere adlarını, bağlı bulundukları mühendis odalarının kayıt numaralarını ve diploma numaralarını yazacaklardır. Resmi daire ve kurumların görevli mühendislerine yaptıracakları projelerde de bu kurala uyulacaktır.

Projeleri hazırlayanlar serbest çalışan, yüksek elektrik mühendisi ya da elektrik mühendisi iseler projede imzaları bulunan yerlere adlarını, bağlı bulundukları mühendis odalarının kayıt numaralarını ve diploma numaralarını yazacaklar; ayrıca 657 ve 6235 sayılı yasalar gereğince serbest çalışan mühendis olduklarını belirten belgeyi projeye ekleyeceklerdir.

Projeyi hazırlayan mühendisler, hazırladıkları projelerin amaca ve teknik kurallara uygun olmamasından ve projeye esas alınan bilgilerin yanlış olmasından sorumludurlar.

Görüleceği üzere YTÜ Uzem tarafından duyurusu yapılan “Orta Gerilim Trafo Merkezi Proje Eğitimi” tamamıyla bir mühendislik çalışma alanı olarak tanımlanmış, bu alanda ise en az mühendislik lisansı sahibi olunması gerektiği, bunun yanında Anayasa’nın 135. Maddesi ile tanımlanan, 6235 sayılı TMMOB yasası ile kurulan Elektrik Mühendisleri Odası üyesi olunmassını, mühendislik hizmeti üretecek olan SMM’lerin (Serbest Müşavir Mühendis) ise EMO’dan vergi dairesi, SGK vb kayıtları kontrolü ile BT (Büro Tescili) yaptırmaları zorunluluğu mevzuatımızda yer almıştır.

Mühendislik meslek alanı ve uygulamalarının korunması hususunda başta TMMOB olmak üzere, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) ile işbirliği içinde mesleğin hak ettiği seviyeye ulaşması, bizlerden hizmet alan kamunun hak ettiği kaliteli ve güvenli tesislere kavuşması ortak dileğimizdir.

Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise lisans eğitimi sonrası meslek içi sürekli eğitim yanında, teknolojik gelişmelerin takibi, bilimsel etkinliklere katılımda yatmakta ve tabii ki mevzuatla tanımlanmış koşulları yerine getirildiğinin izlendiği sürekli denetimle olanaklıdır.

Değerli hocalarımız sizden YTÜ gibi güzide bir üniversitemizin çatısı altında yer alan Uzem aracılığıyla yapılacağı duyurulan bu eğitimin iptal edilmesini talep ediyor, konu ile ilgili hukuki işlem yapılması için TMMOB’ye de başvuru yapacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Saygılarımızla.

Demokrat Mühendisler Ankara

30 Nisan 2019

Not: Bu açıklama yapılmadan önce 25 Ocak 2019 tarihinde YTÜ UZEM’e 6 mühendis dilekçe ile başvuru yapmış ancak hem eğitimi düzenleyen Aslan İnan hem de YTÜ UZEM dilekçeye yanıt vermemiştir. Bu nedenle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Eğitim Linki

http://www.uzem.yildiz.edu.tr/kurs/36/orta-gerilim-trafo-merkezi-projelendirme-egitimi