TMMOB Üye Profili Araştırması


2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere “TMMOB Üye Profili Araştırması” gerçekleştirilecektir.

Anket Linki: http://bit.ly/2YzNYnb


Değerli TMMOB Üyesi TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası sekretaryalığında iki yılda bir düzenlenen ve TMMOB bünyesinde düzenlenen tüm kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin finali niteliğinde olan TMMOB Sanayi Kongresi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.

İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi, tam 57 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin takipçisi olmakta ve meslek disiplinlerimizin toplumsal gereksinimler doğrultusunda gelişmesine olanak tanımaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik duruma bağlı olarak bu yıl kongremizin ana teması “Bunalım, sanayi ve mühendisler” olacaktır.  

Makina Mühendisleri Odası, 2015 yılından bu yana mühendislerin yaşadığı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere ışık tutabilmek adına ankete dayalı alan araştırmaları gerçekleştirmekte, bu araştırmaları raporlaştırarak kamuoyu ile paylaşmakta ve sanayi kongrelerinde sunmaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar raporlaştırılan çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:1-Üretim Zincirlerinde Mühendislerin Yeri ve Yaşam Koşulları / Gebze Havzası Örneği (2015 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmuştur). 2-Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması/ Gaziantep, Ergene ilçesi ve Konya Örnekleri (2017 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmuştur).

Bu çalışmaların bir devamı niteliğinde 2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunulmak üzere bu yıl da “TMMOB Üye Profili Araştırması” gerçekleştirilecektir. Bu çalışma, daha önce lokal olarak gerçekleştirilen araştırmaları mühendis, mimar ve şehir plancılarını da kapsayacak şekilde Türkiye geneline taşımayı hedeflemektedir.   

Aşağıda linkte paylaşılan anket, “TMMOB Üye Profili Araştırması” çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı mesleki, ekonomik ve sosyal dönüşümlere ışık tutacak bu araştırmaya katılım göstermeniz ve anonimleştirilecek anket sorularını eksiksiz yanıtlamanız büyük bir önem taşımaktadır.Anket Linki: http://bit.ly/2YzNYnb