Temmuz ayı içinde toplanan Elektrik Mühendisleri Odası Komisyon Toplantılarında alınan kararlar geçersizdir ve yok hükmündedir.

Temmuz ayı içinde toplanan Elektrik Mühendisleri Odası Komisyon Toplantıları Hakkında

25/07/2018

Temmuz ayı içinde Ankara’da toplanan Odamız Merkez komisyonlarından 14’ünün toplantısı Komisyonlar hakkındaki yönergemiz gereği salt çoğunluk sağlanmadan toplandığından alınan kararlar geçersizdir ve yok hükmündedir.

Tarihlenen ve çağrı yapılan program aşağıdaki gibi olup komisyon üyeleri ve katılanların sayıları, EMO internet sayfasında, 23.07.2018 tarihinde, yer alan duyurular esas alınarak tarafımızdan düzenlenmiştir.

Komisyon Toplantının Komisyon Üye sayısı 1.Toplantı katılımcı sayısı
Tarih  Saati
1 EMO Dergisi Yayın Kurulu 7.7.2018 09:00 29 10
2 Misem Daimi Komisyonu 7.7.2018 14:00 35 11
3 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 7.7.2018 14:00 17 5
4 Oda Etkinlikleri Komisyonu 8.7.2018 09:00 21 6
5 Yönetmelikler Komisyonu 8.7.2018 14:00 26 10
6 SMM Daimi Komisyonunda 14.7.2018 09:00 29 13
7 Yapı Denetim Daimi Komisyonunu 14.7.2018 14:00 19 8
8 Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu 14.7.2018 14:00 20 7
9 Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu 15.7.2018 09:00 22 9
10 Bilirkişilik Komisyonu 15.7.2018 14:00 21 7
11 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu 21.7.2018 09:00 19 3
12 Enerji Daimi Komisyonu 21.7.2018 14:00 43 11
13 Atex/IECEX Çalışma Grubu 22.7.2018 09:00 15 4
14 Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma    Grubu 22.7.2018 14:00 16 2
332 106

Toplam üye sayısı 332 olan bu komisyon toplantılarına katılan üye sayısı toplamı 106 kişi olmuştur. Çok büyük iddialarla yönetime gelen EMO Yönetiminin komisyon toplantıları fiyaskodur. Protestoları ve katılmayı reddedenleri şu an gündeme almıyoruz.

EMO internet sayfasında yer alan haber ve duyurular üzerine yaptığımız bu değerlendirmeler, duyurular güncellendiğinde değerlendirmelerimizde gözden geçirilecektir.

Oda çalışmalarının önemli bileşeni olan Komisyonlar hakkında, her bir komisyon için ayrı ayrı olmak üzere çalışmalarının takibi amacıyla bilgi notları hazırlamak ODA’mızın kurumsal yapısı ve geleceği için gerekli görülmekte olup, her bir komisyon için ayrı ayrı değerlendirmemiz olacaktır.

Değerlendirmelerimize konu olan Odamızın komisyonları hakkındaki ODA mevzuatımız da yer alan yönergemiz der ki;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

  • Toplanan 14 Komisyonun hiçbirisi yönergenin aradığı salt çoğunluğu sağlamamıştır. Bazı komisyon toplantılarına katılım komik düzeydedir. 2 -3 kişinin katıldığı toplantılar yapılmış, herhalde ayıp olmasın diye görev bölüşümü yapılmamıştır. Hiç kimsenin EMO’yu bu duruma düşürmeye hakkı yoktur.
  • Komisyon üyesi olduğu hakkında Yönetim Kurulu kararı olmayan ama toplantılara katılan ve görev alan üyeler vardır.
  • Şubelerine rağmen Oda Yönetim Kurlu tarafından komisyon üyesi yapılan üyeler vardır ki maksat şube çalışmalarını içeriden karıştırmak, ikilik yaratmak, şubeye müdahale etmek ve nifak sokmaktır.
  • Komisyonlara üye atanması ile ilgili olarak yıllardan bu yana süregelen bir geleneğimiz ve oluşan bir iç hukukumuz vardır.

Bu döneme kadar yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu, çalışma dönemi için oluşturmayı düşündüğü Merkez Komisyonları için şubelerden isim ister, kendisi de komisyonda görev almasında yarar gördüğü üyeleri ekleyerek, nerede ise ortak bir mutabakat ile komisyonlar oluşur idi.

Bu dönem böyle olmadı, Oda Yönetim Kurulu şubelerden isimler istedi ise de kendi eklediği isimlerse bazı şubelerimizde şu an görevde olan yönetimlere muhalif isimler oldu. Bu atama süreci komisyonların çalışmaların daha baştan tartışmalı hale getirdi. İstifalar ve protestolar sonucu salt çoğunluğun ve ortak mutabakatın asla sağlanamadığı komisyon toplantılarını EMO tarihinde bir ilk olarak yaşadık. 46. Dönem Yönetim Kurulu ile daha ne ilkler yaşayacağımız bilmek bile istemiyoruz.

Bazı komisyon tutanaklarından da anlıyoruz ki istemedikleri Şubelerin nerede ise kendileri ile bütünleşen etkinliklerini Merkez Komisyonları üzerinden yapmaya çalışacaklar. Kocaeli-ATEX, Eskişehir-Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler etkinlikleri gibi. Bu etkinlikler ile ilgili komisyonları 4 ve 2 kişi ile toplayacaksın (toplandı bile denemez) sonra da bu etkinlikleri bu komisyonlar üzerinden yapacağım diyeceksin. Konuşabilirsiniz, iddia da edebilirsiniz ama lütfen insanları EMO’ya güldürmeyin, insanların aklı ile alay etmeyin.

Sırası ile Komisyonların 1. Toplantılarına ilişkin durumları ayrıntıları ile aşağıda dile getirmek istiyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın yıllar içinde tüm üyelerince, hep birlikte oluşturduğumuz ve birlikte iş yapabilmenin kurallarını yarattığımız mevzuatımız yok sayılmakta, mevzuata rağmen zorlama ile iş yapılmaya çalışılmaktadır.

Komisyon üyelerini ve hukuksuz olan komisyon kararlarını yürütmeye sokan EMO Yönetim Kurulunu gözümüz gibi korumamız gereken mevzuatımıza uymaya çağırıyoruz.

Zira;

Toplanan 14 Komisyonun hepsinin de ilk toplantıları geçersizdir ve yok hükmündedir.

Devrimci Demokrat Mühendisler ANKARA

23 Temmuz 2018

 

Sırası ile Komisyonların 1. Toplantılarına bakalım.

  • EMO Elektrik Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu 1. Toplantısı

EMO Yönetim Kurul 30.05.2018 tarihli ve 46/09 nolu oturumunda Elektrik Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu üyeleri hakkında aşağıdaki 02 nolu kararı almıştır.

 “KARAR NO 02:    EMO Dergi Yayın Kurulunun Gazi İPEK (8687), Mehmet TURGUT (5404), İbrahim SARAL (23430), Şakir AYDOĞAN (11120), Kübülay ÖZBEK (14795), Evindar AYDIN (37996), Cansel ASLAN (41197), Mehmet ORAK (28304), Necdet Uğuz (7014), Alaattin Ali YOLCU (15619), Nurcan Bircan YAYLA (21596), Tanay Sıtkı UYAR (5850), Tayfun İŞBİLEN (21059), Neriman USTA (14716), Arif KOÇOĞLU (18822), Erdal APAÇIK (19868), Alkan ALKAYA (35555), Ahmet Hilmi GÜVEN (11801), Ömer ADIŞEN (13427), H Avni Gündüz (5841), Gülefer METE (21110), M. Serdar Çınarlı (27217), Erhan PALA (57245), İbrahim Deniz SAYGILI (54407), Çiğdem IŞIKYÜREK (36819), İnayet Burcu TOPRAK (28394), Adem YARDIM (21403), Gökçenur ORAL (64229), Seyit Ali GÜRSOY (12891)‘ den oluşmasına. (Atanan 29 üye)”

EMO İnternet sayfasındaki etkinlik komisyonu 1.toplantısı haberi ise şöyledir

EMO Genel Merkezi Konferans Salonu`nda 7 Temmuz 2018 tarihinde ilk toplantısını yapan Elektrik Mühendisliği Dergisi`nin Yayın Kurulu, derginin genel çerçevesine ilişkin değerlendirmeler yaparken, yeni sayının da içerik planlamasını gerçekleştirdi.

İlk Yayın Kurulu toplantısına, EMO adına Elektrik Mühendisliği Dergisi Sahibi ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Elektrik Mühendisliği Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek, EMO Ankara Şubesi`nden Alaattin Ali Yolcu, EMO Mersin Şubesi`nden Doç. Dr. Alkan Alkaya, EMO Ankara Şubesi`nden Erdal Apaçık, EMO Gaziantep Şubesi`nden Teknik Görevli Erhan Pala, EMO İstanbul Şubesi`nden Nurcan Bircan Yayla, EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar katıldı. (Katılan 10 üye)

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

 Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 15 üye ile başlaması gerekirken 10 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Bir başka nokta da Mersin Şubeden katıldı olarak kayıtlara geçen Doç. Dr. Alkan Alkaya, Mersin Şubesini temsil etmemektedir. Bu üye şubesine rağmen EMO Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır. Şube çalışmalarına nifak sokmak ve ikilik yaratmaya yönelik Odanın bu tasarrufunu protesto ediyoruz.

 MİSEM Daimi Komisyonu 1. Toplantısı

  1-) Oda Yönetim Kurulu, TOPLANTI TARİHİ: 13.05.2018 ve TOPLANTI NO: 46/07

KARAR NO 09: ile Oda Yönetim Kurulu MİSEM Daimi Komisyonu’nun aşağıdaki 35 isimden oluşması kararını almıştır.

 Misem Daimi Komisyonu Sorumlu Yönetim kurulu üyeleri olarak Mehmet TURGUT (5404), Kübülay ÖZBEK (14795), Saadet Nuruilah GÜLEÇ (12823)`in görevlendirilmesine ve Komisyonun Ahmet Hilmi GÜVEN (11801), Alaattin Ali YOLCU (15619), Ali Ekber ÖZDEMİR (30762), Alkan ALKAYA (35555), Arif NACAROĞLU (14504), Bilal GÜMÜŞ (19978), Cumhur Burak ÇIRAKOĞLU (33125), Çigdem Gündoğan TÜRKER (29334), Engin ÇETİN (26927), Erdal ÇÖKMEZ (61298), Erkan AFACAN (15175), Gülcihan ÖZDEMİR (14946), Hacer ÖZTURA (14258), Hakkı OCAKAÇAN (8408), Haşim CİHANER (8323), Hayri ÇALAĞAN (16205), İrfan ŞENLİK (13606), Kudret YÖRÜKOĞLU (4307), Mehmet Bahadır DEMİR (8138), Mehmet Hayri KARTOPU (14062), Mehmet MAK (17486), Melike Özlem BİLGİLİ (17338), Murat BAŞKAN (23088), Mustafa ARI (36427), Mustafa ÇELİKKOL (41734), Nejat Cahit GENÇER (12769), Neşe AKKOÇ (23422), Tanay SITKI UYAR (5850), Tayfun AKGÜL (13513), Tuncay DEĞERMENCİ (36649), Devrim SARI (25733), Zehni YILMAZ (32794)`dan oluşmasına,” (35 üye)

2-) Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine EMO MİSEM Daimi Komisyonu ilk toplantısını EMO Genel Merkezi Konferans Salonu`nda 7 Temmuz 2018 tarihinde yapmıştır.

EMO internet sayfasındaki haber şöyledir.

“Toplantıya

 1-EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, 2-EMO Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek ve 3-EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Saadet Nuruilah Güleç, 4-EMO Ankara Şubesi`nden Şube Müdürü Neşe Akkoç 5- EMO Ankara Şubesi`nden Erdal Apaçık, 6-EMO Antalya Şubesi`nden Mehmet Bahadır Demir, 7-EMO Gaziantep Şubesi Teknik Görevli Erhan Pala, 8-EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, 9- EMO İstanbul Şubesi`nden Prof. Dr. Tayfun Akgül, 10- EMO İstanbul Şubesi`nden Hakkı Kaya Ocakaçan, 11-EMO Mersin Şubesi`nden Doç. Dr. Alkan Alkaya katıldı. (Katılan 9 üye)

 Komisyon toplantısının açılışında EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut konuştu. Turgut, eğitimden para kazanma anlayışı yerine odanın üyesiyle eğitim düzeyinde bağını oluşturacak oda-üye ilişkisini en üst noktaya çekecek bir planlama ile bu dönem çalışmaları yürütmeyi planladıklarını ifade etti. Eğitimde yeni alanların açılması gerektiğini kaydeden Turgut, şöyle konuştu:

 “Üyenin sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Üyenin odayı kendi işi, kendi evi bilmesinin önünü açmalıyız. 8-10 konuda eğitim veriyoruz. Üye evrak almaya, para kazanmak için eğitim almaya geliyor. Üyenin eğitim şart noktasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için interaktif olarak çalışmalar yapacağız. Bu zor bir iş. Bunu becerebilmek için de sizlerin çok büyük katkılarına ihtiyaç var. Bu komisyonu tüm üyeleriyle birlikte biz olma noktasına getirebiliriz.”

 Mehmet Turgut`un konuşmasının ardından

 MİSEM Daimi Komisyonu Başkanlığı`na Saadet Nuruilah Güleç,

Başkan Yardımcılığı`na Doç. Dr. Alkan Alkaya,

Raportörlüğe de Erdal Apaçık seçildi. “

Dikkatinizi çekmek isteriz ki 35 üyeli komisyondan ilk toplantıya katılım 11 kişi olmuştur. Bir ilginç nokta ise toplantıya katılanlardan Erdal APAÇIK (Ankara) hakkında komisyon üyesi olduğuna dair Yönetim Kurulu kararı yoktur. Hakkında Yönetim Kurulu kararı olmayan Erdal APAÇIK, ayrıca Komisyonun raportörlüğüne seçilmiştir. Erhan Pala ise konuk olarak katılmıştır.

Komisyon üyeleri içinde sadece Saadet Nuruilah Güleç MİSEM ile doğrudan ilgilidir. Komisyon üyeliği, eğitmenliği ve eğitim vermişliği bulunmaktadır. Diğer üyelerin hiçbirisinin MİSEM ile doğrudan bir ilişkileri yoktur.

MİSEM Daimi Komisyonun bu toplantısı yönetmeliğimiz gereği geçersizdir ve yok hükmündedir. Komisyonun toplanması için gereken salt çoğunluk 18 üyedir, toplantı 11 üye ile açılmıştır. Bir üyenin ise hakkında Komisyon üyesi olduğuna dair Yönetim Kurulu Kararı yoktur.

MİSEM Daimi Komisyonu 1.Toplantısı hakkında ayrıntılı bir açıklamamız olduğundan, burada kısaca değerlendirmiş olalım.

3- İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 1. toplantısı 

EMO Yönetim Kurulu 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu oturumunda Yönetmelikler Komisyonu üyeleri hakkında aşağıdaki 13 nolu kararı almıştır.

“KARAR NO 13:    EMO 46. Dönem İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Komisyonu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak İbrahim SARAL`ın görevlendirilmesine, komisyonun ​Alaattin Ali YOLCU (15619), Abdullah ALGÜN (7176), Armanc EŞİN (50739), Asuman Gülay YILDIRIM (16626), Banu AKIN (25424), Bülent DAŞOLUK (22990), H.Nurhan PARLAK (9926), Haydar KAÇMAZ (7197), İdris BENEK (37969), Koray KESEROĞLU (31449), Levent ÇELİK (29269), Levent ÖZEL (13552), Murad ORUNTAK (23211), Recep Cem ERKANLI (10984), Sadullah Samet CEVAHİR (50055), Özkan TORAMAN (28982)`dan oluşmasına. (Atanan 17 üye)”

EMO İnternet EMO 46. Dönem İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Komisyonu’nun 1.toplantısı haberi ise şöyledir

“EMO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu ilk toplantısı, 7 Temmuz 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde gerçekleştirildi. Toplantıya EMO Ankara Şubesi`nden Alaattin Ali Yolcu, EMO Eskişehir Şubesi`nden Banu Akın, EMO Gaziantep Şubesi`nden Bülent Daşoluk ve EMO İstanbul Şubesi`nden Asuman Yıldırım katıldı. (Katılan 5 üye)

Görev dağılımının yapıldığı toplantıda; Komisyon Başkanlığı`na EMO İstanbul Şube Üyesi Asuman Yıldırım, Başkan Yardımcılığı`na EMO Eskişehir Şube Üyesi Banu Akın, Raportörlüğe ise EMO Ankara Şube Üyesi Abdullah Algün getirildi.”

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 9 üye ile başlaması gerekirken 5 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Ayrıca Komisyon üyesi Banu Akın, Eskişehir Şubesini temsil etmemektedir. Oda Yönetim Kurulu tarafından şubesine rağmen komisyon üyesi yapılmıştır. Şube çalışmalarına nifak sokma amaçlı bu atamayı da protesto ediyoruz.

  • EMO Etkinlikler Komisyonu 1. toplantısı

EMO Yönetim Kurul 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu oturumunda Etkinlik Komisyonu üyeleri hakkında aşağıdaki 14 nolu kararı almıştır.

KARAR NO 14:    EMO 46. Dönem Oda Etkinlikleri Komisyonu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Gazi İPEK ve İbrahim SARAL`ın görevlendirilmesine, komisyonun ​Adil GÜZLE (45738), Barış AYDIN (26594), Berkcan GÜCER (59372), Bülent PALA (14640), Cansu AKBAY (49641), Cemil KOCATEPE (11243), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER (29334), Devrim SARI (25733), Emre AKYÜZ (34054), Esra KILIÇ (60341), H.Ali YİĞİT (12631), Hakkı Kaya OCAKAÇAN (8408), İlhan METİN (19451), Mehmet MAK (17486), Sebati GÖKEN (4515), Sercan ÖZKIYICI (62795), Şebnem Burcu EROL (64249), Tevfik Fikret DEMİREL (9698), Vahdettin YETKİN (60886)`dan oluşmasına, (21 üye)

EMO İnternet sayfasındaki etkinlik komisyonu 1.toplantısı haberi ise şöyledir

EMO Genel Merkezi`nde 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen EMO 46. Dönem Etkinlikler Komisyonu`na

1-EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, 2-Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, 3-Sayman Şakir Aydoğan, 4-Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Aslan, 5-Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Saadet Nuruilah Güleç, 6-EMO Ankara Şubesi`nden Teknik Görevli Şebnem Burcu Erol, 7-EMO Ankara Şubesi`nden Ali Yiğit ve 8-Cansu Akbay, 9-EMO İstanbul Şubesi`nden Hakkı Kaya Ocakaçan ve 10-Cemil Kocatepe katıldı. (toplantı 10 üye ile yapıldı görülüyorsa da komisyondan katılan üye sayısı 6 kişidir.)

 etkinliklerin isimleri şöyle:

 “Mali Yapı ve Sürdürülebilir EMO Çalıştayı, İktisadi İşletme Çalıştayı, SMM Çalıştayı, Mesleki Denetim Çalıştayı, Asansör Sempozyumu, Örgütlenme Çalıştayı, Eğitim Kurultayı, EMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Olağanüstü Genel Kurulu, ELECO-Ulusal Sempozyumu, Akademik Kamplar, EMO Genç Kurultayı, Bakım Kongresi, Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Kurultayı, Elektrik Makinaları Ulusal Kongresi, Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, ATEX/IECEX Sempozyumu, VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, HES`ler ve Çevresel-Toplumsal Etkileri Paneli, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, EEMKON, TMMOB Enerji Sempozyumu, ELECO-Uluslararası Sempozyumu.” (22 etkinlik)

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 11 üye ile başlaması gerekirken 6 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

 EMO Yönetmelikler Komisyonu 1. toplantısı

EMO Yönetim Kurul 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu oturumunda Yönetmelikler Komisyonu üyeleri hakkında aşağıdaki 16  nolu kararı almıştır.

KARAR NO 16:    EMO 46. Dönem Yönetmelikler Komisyonu`ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Gazi İPEK ve Saadet Nuruilah GÜLEÇ (12823)`in görevlendirilmesine, komisyonun Abdullah BÜYÜKIŞIKLAR (22330), Ahmet AYDIN (32453), Ahmet SÖZEN (10166), Ali ÖZTÜRK (3332), Alican ÇETİNKAYA (60916), Arif DÖNMEZ (22363), Banu AKIN (25424), Cemil KOCATEPE (11243), Erdal APAÇIK (19808), Erhan PALA (57245), H.Ali YİĞİT (12631), Hakkı OCAKAÇAN (8408), Halil İbrahim BAKAR (17278), Hamza KOÇ (12546), Hüsamettin PALA (9325), İrfan SATIR (9971), İsa GÜNGÖR (9687), Prof. Dr. İsmail Hakkı ÇAVDAR (59737), Mahmut CURA (26093), Mehmet MAK (17486), N. Sedat GÜLŞEN (11080), Nazmiye Rahime TİĞREK (7242), Suat YILMAZ (12504)`dan oluşmasına,

Ek olarak komisyona EMO Yönetim Kurulunun 20.06.2018 tarih ve 46/11 nolu toplantısında 12 nolu karar ile 16304 Oda sicil no`lu üyemiz Mecdi Demir GÜRSOYTRAK atanmıştır. (Atanan 26 üye)

EMO İnternet sayfasındaki etkinlik komisyonu 1.toplantısı haberi ise şöyledir

EMO Yönetmelikler Komisyonu`nun EMO Genel Merkezi`nde 8 Temmuz 2018 tarihinde düzenlediği ilk toplantıya;

1-EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, 2-Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, 3-Sayman Şakir Aydoğan, 4-Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Aslan, 5-Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Saadet Nuruilah Güleç, 6-EMO Ankara Şubesi`nden Ali Yiğit, 7-Erdal Apaçık, 8-Hamza Koç, 9-Nazmiye Rahime Tiğrek, 10-EMO Eskişehir Şubesi`nden Banu Akın, 11-EMO Gaziantep Şubesi`nden Teknik Görevli Erhan Pala, 12-EMO İstanbul Şubesi`nden Cemil Kocatepe, 13-Hakkı Kaya Ocakaçan katıldı. (katılım 10 üye)

Komisyon Başkanlığı`na Ali Yiğit, Başkan Yardımcılığı`na Hamza Koç getirilirken, Cemil Kocatepe Raportör olarak seçildi.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 14 üye ile başlaması gerekirken 10 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Bir başka nokra da Eskişehir Şubeden katıldı olarak kayıtlara geçen Banu Akın, Eskişehir Şubesini temsil etmemektedir. Bu üye şubesine rağmen EMO Yönetim Kurulu tarafından atanmıştır. Şube çalışmalarına nifak sokmak ve ikilik yaratmaya yönelik Odanın bu tasarrufunu protesto ediyoruz.

  • EMO 46. Dönem SMM Daimi Komisyonu’nun 1. Toplantısı

EMO Yönetim Kurulu’nun 22/05/2018 tarih ve 46/08 sayılı oturumunda aldığı 7 nolu karar şöyledir.

 “KARAR NO 07:    ​EMO 46. Dönem SMM Daimi Komisyonu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Evindar AYDIN`ın görevlendirilmesine, komisyonun ​Abdullah ​AÇER (25871), Abdullah BÜYÜKIŞIKLAR (22330), Ali Fuat AYDIN (25848), Ali YILMAZ (66547), Arif SALAMCI (16619), Burak KÖY (60166), Doğan TEMİZKAN (49988), Ergün DEMİRSOY (24597), Eser ORAKLI (49853), Hamza KOÇ (12546), Mehmet MAZMANOĞLU (12954), Mehmet PEKER (9226), Muhammet DEMİR (33872), Murat ÇELİK (28993), Murat KAYA(27277), Mustafa AYDIN (9075), Mustafa ERGİN (57440), Mutlu YILMAZ (29871), Nihal KALENDER (68900), Oğuz SOYLU (47311), Özgür Bahtiyar BULUT (53979), S. Servet KUMSAL (3479), Selçuk ÖZDOĞAN (33169), Tamer BİLAL (46522), Tuncay DEĞERMENCİ (36649), Turay Volkan AYANOĞLU (27197), Ufuk BULUT (37728), ​Ethem Atalay TERCAN (15802),​ ​Zeliha AZİRET (23589)`​den oluşmasına,” (Atanan 29 üye)

 

Atanan bu üyelerden Bursa Şube üyesi, Abdullah BÜYÜKIŞIKLAR (22330) ve Doğan TEMİZKAN (49988), ile Eskişehir Şube üyesi​ ​Zeliha AZİRET (23589) Şubelerinin Komisyona bildirdikleri isimler değildir. Oda Yönetim Kurulunun Şubelerin çalışmalarını baltalamak ve nifak sokmak amacı ile merkezden yazdıkları isimlerdir.

EMO İnternet sayfasında yer alan haber şunları söylemektedir

“EMO SMM Daimi Komisyonu`nun ilk toplantısı, 14 Temmuz 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde düzenlendi.

 Toplantıya EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek,

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral ve

 EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan; (ile)

 EMO Ankara Şubesi`nden Ali Yılmaz, Ali Gündüz, Arif Salamcı, Hamza Koç,

Mehmet Peker, Nihal Kalender ve Özgür Bahtiyar Bulut; EMO Bursa Şubesi`nden Abdullah Büyükışıklar ve Doğan Temizkan; EMO Diyarbakır Şubesi`nden Ufuk Bulut, EMO Eskişehir Şubesi`nden Zeliha Aziret, EMO Gaziantep Şubesi`nden Mustafa Ergin ile EMO İstanbul Şubesi`nden Mustafa Aydın ve Süleyman Servet Kumsal katıldı. (13 Üye katılım)

 Komisyonun açılışında kısa bir konuşma yapan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, komisyona başarılar diledi. Komisyonun çalışmalarına ilişkin olarak da EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral bir konuşma yaptı. Komisyonun ilk toplantısında yapılan görev dağılımıyla

 Başkanlığa EMO Bursa Şubesi`nden Abdullah Büyükışıklar,

Başkan Yardımcılığına EMO Ankara Şubesi`nden Mehmet Peker

ve Raportörlüğe de yine EMO Ankara Şubesi`nden Nihal Kalender getirildi.”

Toplantıya katılan Ali Gündüz hakkında Yönetim Kurulu kararı olmadığından toplantının 12 üyenin katılımı ile başladığını söyleyebiliriz. Komisyonun bu ilk toplantısında Komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin olmayışına da dikkatinizi çekeriz.

Komisyonlar hakkındaki EMO yönergesine göre toplantının açılabilmesi için 15 üyenin hazır bulunması gerekmektedir, bu açıdan ilk komisyon toplantısı hukuksuzdur ve yok hükmündedir.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Denilmektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 15 üye ile başlaması gerekirken 12 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Bir diğer noktada Şubelere rağmen Oda Yönetim Kurulu Tarafından atanan isimlerin Komisyonda olmalarıdır. Böyle bir anlayışla Komisyon çalışmaları nasıl yürüyecek, şubeler ile koordinasyon nasıl sağlanacaktır.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa ve yıllar içinde oluşan EMO mevzuatını bu yönetimin ve atadığı komisyonların yok saymalarına çekmek istiyoruz.

 EMO Yapı Denetim Daimi Komisyonu 1. Toplantısı

EMO Yönetim Kurulu 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu toplantısında “EMO 46. Dönem Yapı Denetim Daimi Komisyonu”nu oluşturmuş ve komisyonun

KARAR NO 08:    ​EMO 46. Dönem Yapı Denetim Daimi Komisyonu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Şakir AYDOĞAN`ın görevlendirilmesine, komisyonun ​Bişar TUTUŞ (57442), Celal KÜÇÜKGÜNER (7301), Cem HÜZMELİ(24362), Engin ÇAKIRKAPTAN (19138), Ertan KARA (13082), Ertuğrul Gazi ÜNAL (10731), Fatih MARDİNOĞLU (37053), Mehmet HEPZARİF (10471), Mehmet MAZLUM (53083), Muharrem Celal PINARGÖZÜ (9822 ), Mustafa ÖZDEMİR (8686), Mürsel EKİNCİ (30986), Sabiha CESUR (18741), Sedat ÖZKAN (12001), Serdar ÇİFTCAN (6263), Şahin YILMAZ (19420), Şükrü GÜNER (4192)`den oluşmasına,

Ek olarak komisyona EMO Yönetim Kurulunun 20.06.2018 tarih ve 46/11 nolu toplantısında 12 nolu karar ile 16304 Oda sicil no`lu üyemiz Mecdi Demir GÜRSOYTRAK atanmıştır.  (Atanan 19 üye)”

İsimli üyelerden oluşmasına karar vermiştir.

Çağrı üzerine komisyon 14 Temmuz 2018 tarihinde 8 üyenin katılımı ile toplanmış,

EMO internet sayfasındaki haber şöyledir:

“EMO Yapı Denetim Daimi Komisyonu 14 Temmuz 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde yaptığı toplantıya EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, EMO Ankara Şubesi`nden Şükrü Güner, EMO Gaziantep Şubesi`nden Celal Küçükgüner, EMO İstanbul Şubesi`nden İsmail Öztürk, Mustafa Aydın ve Şahin Yılmaz katıldı. (5 üye)

İlk toplantısında görev dağılımını gerçekleştiren Komisyonda, Başkanlığa Şahin Yılmaz, Başkan Yardımcılığına Mecdi Demir Gürsoytrak, Raportörlüğe Muharrem Celal Pınargözü seçildi. Komisyonun gelecek toplantısında 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve yönetmelikler ile TMMOB tarafından hazırlanmış Tip Sözleşmesi`nin müzakere edilmesi; şubelere yazı yazılarak Yapı Denetim Komisyon kararlarının EMO Yapı Denetim Daimi Komisyonu`na ivedilikle sunulması, Ağustos ayının ilk haftası yeniden toplanılması kararlarının EMO Yönetim Kurulu`na önerilmesi benimsendi.”

5 üye ile toplanan “EMO Yapı Denetim Daimi Komisyonu”nun bu toplantısının olabilmesi için yönergemiz gereği toplantıya 10 kişinin katılması gerekmektedir. Komisyon toplantısına katılan İstanbul Şubesinden İsmail Öztürk ve Mustafa Aydın’ın komisyon üyeliklerine dair Oda Yönetim Kurulu kararı yoktur.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Mevzuatımıza aykırı bu oluşumun geçersizliğini ve yok hükmünde oluşunu tüm üyelerimizin dikkatine sunarız. Yıllar içinde oluşan EMO mevzuatı bu yöneticilerin umurlarında değildir. EMO tamamen hukuksuz ve zorlama ile yönetilmeye çalışılmaktadır.

  • EMO Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu 1. toplantısı

EMO Yönetim Kurul 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu oturumunda Yönetmelikler Komisyonu üyeleri hakkında aşağıdaki 15  nolu kararı almıştır.

KARAR NO 15:    EMO 46. Dönem Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu`ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Cansel ASLAN ve Ömürhan A. SOYSAL`ın görevlendirilmesine, komisyonun Adnan KORKMAZ (19987), Betül TAŞAR (39647), Ebru AKGÜN YALÇIN (27301), Erdem DURMAZ (36662), Fatih KAYMAKÇIOĞLU (17690), Kaan ARACI (61778), Kamil BAHÇECİ (44276), Kemal Gökden SÖKMEN (68705), Mazlum KAPLAN (52465), Mehmet ATAY (34207), Mustafa Serdar ÇINARLI (27217), Ozan DOĞAN (39998), Pınar HOCAOĞULLARI (31343), Sedat GÖKMENOĞLU (15018), Seyfettin ATAR (20644), Süleyman Utkan BARAN (55372), Tugay NAR (69585), Yasin ARIKAN (27286)`dan oluşmasına, (Atanan 20 üye)

 EMO İnternet sayfasındaki EMO Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu 1.toplantısı haberi ise şöyledir:

EMO Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu 46. Dönem`de ilk toplantısını 14 Temmuz 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde gerçekleştirdi. EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Aslan, EMO Ankara Şubesi`nden Betül Taşar, Ebru Akgün Yalçın ve Tugay Nar, EMO Diyarbakır Şubesi`nden Kemal Gökden Sökmen katıldı. (katılım 7 üye)

Komisyon Başkanlığı`na Pınar Hocaoğulları, Başkan Yardımcılığı`na Mehmet Atay getirilirken, Tugay Nar da Raportör seçildi. Komisyonda, mühendislik ücretlerinin tespitine ilişkin çalışma yapılması ve EMO Asgari Ücret ve İstihdam Kurultayı`nın düzenlenmesi ele alındı. Komisyonda, ücretli çalışan mühendislerin hak ve yetkileri konularında bilgilendirilmesi için sosyal medya aracılığıyla bilgilendirme, video/afiş ve çalışmalar yapılması için EMO Yönetim Kurulu`na öneri sunulması benimsenirken, önceki yıllarda yapılan asgari ücret çalışmalarının güncellenmesi için raporların komisyon üyeleriyle paylaşılmasına karar verildi. EMO Asgari Ücret ve İstihdam Kurultayı`nın 2019 ilkbahar döneminde yapılmasına ilişkin önerinin de EMO Yönetim Kurulu`na sunulması kararlaştırıldı.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

 Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 11 üye ile başlaması gerekirken 7 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa ve yıllar içinde oluşan EMO mevzuatının yok sayılmasına çekmek istiyoruz.

 EMO Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu 1.Toplantısı

EMO Yönetim Kurulu aşağıdaki bilgiler ışığında EMO 46. Dönem Asansör Ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu’nu oluşturmuştur.

TOPLANTI TARİHİ:                  22.05.2018

TOPLANTI NO:             46/08

 KARAR NO 05:    EMO 46. Dönem Asansör Ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu`ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Şakir AYDOĞAN`ın görevlendirilmesine, komisyonun Abdullah BARAN (53377), Bülent ÇARŞIBAŞI (7229), Cemal YILDIRIM (57498), Emrullah İSKENDER (31568), F. Kemal ÖZOĞUZ (9768), Fevzi YILDIRIM (14524), Hacı Anıl İLBARS (56067), İkbal Nurullah DAL (59321), Mehmet Bahadır DEMİR (8138), Mustafa DEMİRBAĞ (20550), Mustafa TUTSAK (16587), Nuray ÖZ (29068), Özge ÇEKİRGE (63639), Selim DAĞDOĞAN(36366), Sercan TAŞGIN (57033), Serdar ÇİFTCAN (6263), Şükrü GÜNER (4192), Tamer BİLAL (46522), Tonguç ÜNAL (31127), Zehni YILMAZ (32794), Zeki MÜEZZİNOĞLU (7345)`dan oluşmasına (Atanan 22 üye)

EMO internet sayfasında yer alan habere göre (16/07/2018)

 “EMO Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu, EMO Genel Merkezi`nde 15 Temmuz 2018 tarihinde toplandı.

 Toplantıya, EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO Ankara Şube`den Şükrü Güner, Mustafa Demirbağ ve Tonguç Ünal, EMO İstanbul Şube`den Selim Dağdoğan, Faik Kemal Özoğuz ve Fevzi Yıldırım, EMO Diyarbakır Şube`den Abdullah Baran ile EMO Gaziantep Şube`den İkbal Nurullah Dal katıldı.   (Katılan 9 üye)

 Komisyon üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından yapılan görev dağılımında Komisyon Başkanlığı`na EMO Ankara Şube`den Tonguç Ünal, Başkan Yardımcılığı`na Mustafa Tutsak ve Raportörlüğe EMO İstanbul Şube`den Faik Kemal Özoğuz getirildi.”

 22 üye atanan ”EMO Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Daimi Komisyonu”, 15 Temmuz 2018 tarihinde 9 üye ile toplanmış.

Bu komisyon Toplantısı ve aldığı kararlar geçersizdir ve yok hükmündedir.

Zira

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Diyerek toplantının nasıl olacağını net bir şekilde tanımlamaktadır.

Komisyona katılanlar bu mevzuatımızı bilmemektedirler yoksa mevzuatımız umurlarında değil midir?

  • EMO 46. Dönem Bilirkişilik Komisyonu’nun ilk toplantısı

 EMO Yönetim Kurulu aşağıda alıntılanan kararı ile “EMO 46. Dönem Bilirkişilik Komisyonu 20 üyeden oluşturmuştur.

 

TOPLANTI TARİHİ:                22.05.2018

TOPLANTI NO:                      46/08

KARAR NO 10:    EMO 46. Dönem Bilirkişilik Komisyonu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Kübülay ÖZBEK`in görevlendirilmesine, komisyonun ​Ali Fuat AYDIN (25848), Emrullah ÇEVİRME (18007), Engin ÇAKIRKAPTAN (19138), Ergün DEMİRSOY (24597), Faruk BİÇER (11110), Firuzan TUNCA (9247), Genç Ali Nihat DURSUN (13933), Hüseyin Şahin GÜLTÜTER (19746), İsa GÜNGÖR (9687), İsmail SEVER (5685), Mehmet KOCAKAYA (32060), Mehmet MERKEPÇİ (30389), Melike Özlem BİLGİLİ (17338), Metin SAĞDIÇOĞLU(7425), Nurçin ÜNAL(24526), Onur OLUKLU (33252), ŞahinYILMAZ (19420), Taşkın ÜNAL(6014), M. Gürhan ERDOĞDU (25094), Vehbi Levender AKKÖSE (17067)`dan oluşmasına, (Atanan 20 üye)

Karar vermiştir.

EMO internet sitesindeki Komisyon ile ilgili haber;

EMO 46. Dönem Bilirkişilik Komisyonu 15 Temmuz 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya; EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın, EMO İstanbul Şubesi`nden Şahin Yılmaz, Taşkın Ünal ve İsa Güngör; EMO Ankara Şubesi`nden Metin Sağdıçoğlu, Nurçin Ünal ve Nihat Dursun ile EMO Diyarbakır Şubesi`nden Mehmet Kocakaya katıldı. (Katılan 7 üye)

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyonların oluşturulma şekline ilişkin bilgi aktardı. Komisyonların özerk bir yapıya sahip olduğunu belirten Aydın, komisyon çalışmaları ve ortaya konulan raporların mesleki alanların düzenlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.  

Aydın`ın konuşmasının ardından toplantıda görev dağılımı yapıldı. Bilirkişilik Komisyonu Başkanlığı`na EMO İstanbul Şubesi`nden Taşkın Ünal, Başkan Yardımcılığı`na yine EMO İstanbul Şubesi`nden Şahin Yılmaz, Raportörlüğe ise EMO Ankara Şubesi`nden Nurçin Ünal seçildi.    

Deniliyor.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 11 üye ile başlaması gerekirken 7 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Elektrik Mühendisleri Odasına yazık oluyor. Yılların birikimi ve birlikte iş yapma geleneği ve üretme yok ediliyor.

EMO 46. Dönem Bilirkişilik Komisyonu’nun ilk toplantısı geçersizdir ve yok hükmündedir.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa çekmek istiyoruz.

 11-EMO 46. Dönem Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu’nun ilk toplantısı

EMO Yönetim Kurulu aşağıda alıntılanan kararı ile “EMO 46. Dönem Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu 19 üyeden oluşturmuştur.

KARAR NO 11:    EMO 46. Dönem Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ömürhan A. SOYSAL ve Neval ŞİMŞEK (54531)`in görevlendirilmesine, komisyonun ​Adem ​YARDIM (21403), Ahmet AKDAĞ(27428), Bora GÜNGÖREN (30126), Çağrı POLAT (32825), Ekrem GÜLTEKİN (20243), Halil İbrahim BAKAR (17278), İbrahim Deniz SAYGILI (54407), Kenan DEMİRÇİVİ (18218), Mehmet KARA (27417), Melike Özlem BİLGİLİ (17338), Mustafa ÇELİKKOL (41734), Ömür YILDIZ (40206), Özgür COŞAR (24593), Özgür TAMER (24775), Serhat BOZTAŞ (38992), Tayfun İŞBİLEN (21059), Ufuk Candar FOYA (29000)`​tan oluşmasına  (Atanan 19 üye)”

Karar vermiştir.

EMO internet sitesindeki Komisyon ile ilgili haber;

“EMO Bilişim ve İletişim Teknolojileri Komisyonu`nun ilk toplantısı; 21 Temmuz 2018 tarihinde, EMO Genel Merkezi`nde düzenlendi. Toplantıya EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO Ankara Şubesi`nden Ömürhan Avni Soysal ve Özgür Coşar ile EMO İstanbul Şubesi`nden Tayfun İşbilen katıldı. (Katılım 3 kişi)

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyon çalışmalarının Oda için önemini vurguladı. Saral, geçtiğimiz dönem yapılan komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu`nun komisyonlarda görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinin her toplantıya katılım sağlayacağını belirten Saral, komisyon taleplerinin Yönetim Kurulu`nda değerlendirileceğini kaydetti.  

Saral`ın konuşmasının ardından gündem maddeleri çerçevesinde çalışmalara geçildi. Komisyon görev dağılımının bir sonraki toplantıda yapılması kararlaştırıldı. Komisyon çalışma programı taslağının oluşturulduğu toplantıda, komisyonun daha aktif ve verimli çalışması ve komisyona daha fazla katılımın sağlanması için öneriler değerlendirildi.  Bilişim ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler, düzenlenecek etkinlikler, kurum ziyaretleri, Komisyon raporu üzerine görüş ve önerilerin ele alındığı toplantıda, Komisyon çalışmalarında katılımın ve verimin arttırılması, kısa zamanda çalışmaların hayata geçirilmesi adına elektronik haberleşme araçlarının etkin olarak kullanılması öngörüldü.”

Deniliyor.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

 Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 10 üye ile başlaması gerekirken 3 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir. Görev dağılımı bile yapamayan Komisyon “komisyonun daha aktif ve verimli çalışması ve komisyona daha fazla katılımın sağlanması için önerileri” değerlendirmiş. 

Bu komisyon toplantısı yapılan 14 komisyon toplantısı içinde en zayıf olanlarından bir diğeri. Dikkatinizi çekeriz atanan 14 üyeden 3 (yazı ile üç) kişi ilk toplantıya katılıyor. Bir komik duruma daha dikkatinizi çekmek isteriz. Komisyonun 19 üyesinden 3 üyeyi ilk toplantıya getirebilmişsin, nasıl daha fazla katılım sağlayacaksın. Şubelere rağmen Komisyonlara müttefikin olan üyeler atayacaksın, ilgili şubeler bu atamaları protesto ederek üyelerini çekecek, şubelere rağmen bu işleri nasıl yapacaksınız?

Türk Telekom dahil olmak üzere bilişim ve iletişim alanında yapılacak çok iş var, EMO olarak bu sektördeki soygun ve talanı yıllardır dile getirdik. Bu çalışma döneminde bu alanda yapılacak çok iş var.14 üyeden oluşan bir Komisyon kurmuşsun, 3 üye getirebilmişsin,

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa ve artık nerede ise komediye dönen ilk toplantılardan biri olan bu komisyona çekmek istiyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odasına yazık oluyor. Yılların birikimi ve birlikte iş yapma geleneği ve üretme yok ediliyor.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa ve baştan savmacılığa çekmek istiyoruz.

 12- EMO 46. Dönem Enerji Daimi Komisyonu’nun ilk toplantısı

EMO Yönetim Kurulu 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu toplantısında 06 karar sayı ile Enerji Daimi Komisyonunu oluşturmuştur.

 “KARAR NO 06:    EMO 46. Dönem Enerji Daimi Komisyonu`ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Gazi İPEK, Kübülay ÖZBEK (14795) ve Cansel ASLAN (41197)`ın görevlendirilmesine, komisyonun Banu AKIN (25424), Cemil ÜNAL (23351), Cengiz GÖLTAŞ (14876), Emre AKYÜZ (34054), Erdal APAÇIK (19808), Erhan KARAÇAY (12109), Erim ARICI (23389), Eylem ​ÖLMEZOĞLU POYRAZ (32186), ​Fatih KAYMAKÇIOĞLU (17690), H.Ali YİĞİT (12631), H.Avni GÜNDÜZ (5841), Hacer ŞEKERCİ ÖZTURA ( 14258), Halil UĞUR (24659), Hamza KOÇ (12546), İbrahim Efdal ÇİÇEKDEMİR (27069), İlhan METİN (19451), İsa GÜNGÖR (9687), Mehmet Ali KARANFİL (7149), Mehmet ÖZDAĞ (14788), Mehmet TANRIKULU (32330), Mehmet Ufuk GÜR (53137), Memik DEMİR (25469), Mesut YAMAN (11694), Muhsin DUGAN (13363), Mustafa ŞERİT (15545), Mümtaz AYÇA (45802), Nagehan ABACILAR (10857), Necdet UĞUZ (7014), Neriman USTA (14716), Onur ERACİL (67162), Özer ÖZTÜRK (34660), Özgür TORAMAN (20792), Remzi ÇINAR(28837), Selami YILMAZ (15681), Suat YILMAZ (12504), Tuncay ÖZKUL (8270), Turay Volkan AYANOĞLU (27197), Ethem Atalay TERCAN (15802),​ ​H. Avni HAZNEDAROĞLU (25115), ​Ufuk Candar FOYA (29000)`dan oluşmasına, (Atanan 40 üye)”

40 üye gibi oldukça çok sayıda üyeden oluşan EMO’nun en önemli komisyonlarından oluşan EDK çağrı üzerine 21 Temmuz 2018 tarihinde toplanmıştır.

EMO internet sayfasında yayınlanan Enerji Daimi Komisyonu ile ilgili haber şöyledir.

“EMO 46. Dönem EDK, 21 Temmuz 2018 tarihinde, EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, EMO Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, EMO Ankara Şubesi`nden Ali Yiğit, Erdal Apaçık, Hamza Koç, Mehmet Ufuk Gür, Muhsin Dugan ve Onur Eracil, EMO Denizli Şubesi`nden Necdet Uğuz, EMO Gaziantep Şubesi`nden Memik Demir, EMO İstanbul Şubesi`nden Erhan Karaçay, İsa Güngör ve Tanay Sıdkı Uyar katıldı. (Katılım 11 üye)

 Toplantının açılışında konuşan EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, 24 Haziran seçimlerinin ardından olumsuzlukların devam ettiğini, Türkiye`nin büyük bir ekonomik krize doğru sürüklendiğini belirtti. İpek EMO`nun enerji politikalarına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve EMO`nun kamu yararına yaptığı çalışmaların aktarılması adına Komisyon`a büyük görevler düştüğünü ifade etti. 

 EDK`nın yapısı ve çalışmalara ilişkin bilgi aktaran İpek, EDK çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıllarda her şubeden 4 kişinin Komisyon`da görevlendirildiğini, yeni dönem çalışmalarında ise bu sayının 2`ye indirildiği bilgisini verdi. Gazi İpek, EDK`nın yıllık enerji raporunun oluşturulması, Elektrik Mühendisliği Dergisi`nde yayımlanmak üzere gündeme ilişkin kamuoyunu bilgilendirecek yazılar yazılması, mevcut enerji raporlarının güncellenmesi, Oda adına düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmasının EDK`nın öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydetti. 

 Komisyon üyelerinin kendilerini tanıtmalarının ardından, Geçici Yürütme Kurulu oluşturuldu. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, Geçici Yürütme Kurulu`na; EMO Ankara Şubesi`nden Ali Yiğit, Muhsin Dugan ve Onur Eracil, EMO İstanbul Şubesi`nden Erhan Karaçay ve Tanay Sıdkı Uyar, EMO Denizli Şubesi`nden Necdet Uğuz ile EMO Gaziantep Şubesi`nden Memik Demir seçildi.”

 Deniliyor.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

 Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 21 üye ile başlaması gerekirken 11üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir. Komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu iki üyesinin bu ilk toplantıya katılmaması da manidar.

Açılış konuşmasının bir bölümünde;

“EDK`nın yapısı ve çalışmalara ilişkin bilgi aktaran İpek, EDK çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıllarda her şubeden 4 kişinin Komisyon`da görevlendirildiğini, yeni dönem çalışmalarında ise bu sayının 2`ye indirildiği bilgisini verdi.”

Diyen EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Ankara Şubesinden atanan 10 üyeyi İstanbul’dan atanan 4 üyeyi, İzmir’den atanan 4 üyeyi, Kocaeli’nden atanan 5 üyeyi ve Gaziantep’ten atanan 3 üyeyi nasıl izah ediyor merak ediyoruz.

Ne diyelim ki. EMO’nun en önemlisi dediğimiz komisyonun ilk toplantısı tam bir fiyasko. EMO Yönetim Kurulu ve bu ilk toplantıya katılan komisyon üyeleri bu ayıplı toplantıyı üzerlerinden nasıl atacaklardır merak ediyoruz.

Toplantıya katılan ve geçici yürütme kuruluna seçilen Tanay Sıtkı Uyar hakkında Komisyon üyesi olduğuna dair Yönetim Kurulu kararı yok.

Denizli Şubesi`nden katıldığı söylenen Necdet Uğuz, şubesini temsil etmemektedir. Şubesine rağmen Oda Yönetim Kurulu tarafından komisyona üye yapılmıştır.

Mevzuatımıza aykırı bu oluşumun geçersizliğini ve yok hükmünde oluşunu tüm üyelerimizin dikkatine sunarız. Yıllar içinde oluşan EMO mevzuatı bu yöneticilerin umurlarında değildir. EMO tamamen hukuksuz ve zorlama ile yönetilmeye çalışılmaktadır.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa ve baştan savmacılığa çekmek istiyoruz.

 13- EMO 46. Dönem ATEX Çalışma Grubu 1. Toplantısı 

EMO Yönetim Kurulu 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu toplantısında 09 karar sayı ile ATEX Çalışma Grubu oluşturmuştur.

KARAR NO 09:    EMO 46. Dönem ATEX Çalışma Grubu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Saadet Nuruilah GÜLEÇ (12832)`in görevlendirilmesine, çalışma grubunun ​Alper GÜL (43385), Bayram ARSLAN (46175), Burak ÖZGEN (32300), Bülent ÖZGÜMÜŞ (15959), Caner ÖZDEMİR (29252), Murat YAPICI (20452), Mustafa Kemal SARI (4118), Ömer ÇELİK (7207), Özgür ALACA (28815), Özgür TEMİZ (31450), Özkan KARATAŞ (40311), ​H. Avni HAZNEDAROĞLU (25115), Burak DAŞDEMİR (22537), ​Tunç ALADAĞLI (6229)`dan oluşmasına, (Atanan 15 üye)

EMO Yönetim Kurulu, Komisyon üyelerin yukarıda ki isimlerden oluşmasına karar vermiştir.

EMO ATEX Çalışma Grubu ilk toplantısını 22 Temmuz 2018 tarihinde yapmış ve konu ile ilgili haber internet sayfasında şu şekilde verilmiştir.

EMO 46. Dönem ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Çalışma Grubu, 22 Temmuz 2018 Pazar günü EMO Genel Merkezi`nde toplandı. Toplantıya EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Saadet Nuruilah Güleç, EMO İstanbul Şubesi`nden Özkan Karataş; EMO Ankara Şubesi`nden Özgür Alaca ve Mustafa Kemal Sarı katıldı. (Katılım 4 üye)

 Güleç, EMO ATEX Sempozyumu`nun alanında ticari kaygı taşımayan tek etkinlik olduğunu, bu nedenle de her zaman ilgi çektiğini kaydetti. Ancak EMO`nun 2 yılda bir düzenlediği etkinliklerin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle program sıkışıklığı yaşandığını, bu nedenle ATEX Sempozyumu`nun 2019 Sonbaharı yerine Mayıs ayına çekilebileceğini dile getiren Güleç, bu önerisinin komisyon tarafından değerlendirilmesini istedi.

Güleç`in konuşmasının ardından görev dağılımı yapıldı. Buna göre EMO İstanbul Şubesi`nden Özkan Karataş ATEX Çalışma Grubu Başkanı olurken, EMO Ankara Şubesi`nden Özgür Alaca da Başkan Yardımcısı olarak belirlendi.

  Çalışma Grubu`nun temel olarak ATEX Sempozyumu`nun düzenlenmesi hedefiyle çalışacağı, bunun dışında kurum dışından gelebilecek konuyla ilgili taleplerin yanıtlanması için de görev alabileceği belirtildi. Oda tarafından ATEX standart ve direktiflerine yönelik düzenlenen eğitim programlarının gözden geçirilmesi benimsendi. Ayrıca Çalışma Grubu`nun yeni katılımlarla genişletilebileceği belirtilerek, isim önerileri dile getirildi.”  

Deniliyor.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 8 üye ile başlaması gerekirken 4 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Bu komisyon toplantısı yapılan 14 komisyon toplantısı içinde en zayıf olanlarından bir diğeri. Dikkatinizi çekeriz atanan 14 üyeden 4 (yazı ile dört) kişi ilk toplantıya katılıyor.

İnternet sayfasında ayrıca

“Çalışma Grubu`nun temel olarak ATEX Sempozyumu`nun düzenlenmesi hedefiyle çalışacağı, bunun dışında kurum dışından gelebilecek konuyla ilgili taleplerin yanıtlanması için de görev alabileceği belirtildi. Oda tarafından ATEX standart ve direktiflerine yönelik düzenlenen eğitim programlarının gözden geçirilmesi benimsendi. Ayrıca Çalışma Grubu`nun yeni katılımlarla genişletilebileceği belirtilerek, isim önerileri dile getirildi.”  

Deniliyor.

Şubelerin yaptığı, özellikle de Kocaeli şubesinin yürüttüğü etkinliği çalışma grubu üzerinden yapmanın düşünüldüğü anlaşılıyor. Kocaeli Şubemiz EMO Yönetim Kurulu ile aynı düşünmüyor diye, yerleşik hale gelen ATEX etkinliği Kocaeli Şubesinden kaçırılmaya çalışılıyor. Kin ve intikam duyguları ile Odayı yönetemezsiniz.

Haberin en komik kısmı ise “Ayrıca Çalışma Grubu`nun yeni katılımlarla genişletilebileceği belirtilerek, isim önerileri dile getirildi” bölümü. 14 üyeden oluşan bir Komisyon kurmuşsun, 4 üye getirebilmişsin, yeni katılımları nereden bulacaksın. Bu komisyon ile mi konuşulan işleri yapacaksınız. İnsanları kendinize güldürmeyin.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa çekmek istiyoruz.

14- EMO 46. Dönem Elektrikli Araçlar Ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu`​nun ilk toplantısı 

EMO Yönetim Kurulu 22.05.2018 tarihli ve 46/08 nolu toplantısında 12 karar sayı ile EMO 46. Dönem Elektrikli Araçlar Ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu`​Grubu oluşturmuştur.

KARAR NO 12:         EMO 46. Dönem Elektrikli Araçlar Ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu`​ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ömürhan A. SOYSAL`ın görevlendirilmesine, çalışma grubunun ​Abdullah BÜYÜKIŞIKLAR (22330), Alp GÜNDOĞDU (70059), Aslıhan VURAL (46492), Aykut Kadir KOZANDAĞI (58204), F. Kemal ÖZOĞUZ (9768), İlhan YILDIRIM (25313), Kemal Gökden SÖKMEN (68705), Mehmet ATAY(34207), Mehmet Özkan CENGİZ (34664), Mehmet Zeki HENDEKOĞLU (33770), Özenç AKDAĞ (43999), Remzi ÇINAR (28837), Saygın Önder AKAL (46675), M. Gürhan ERDOĞDU (25094), Tunç ALADAĞLI (6229)`dan oluşmasına (Atanan 16 üye)

EMO Yönetim Kurulu, Komisyon üyelerin yukarıda ki isimlerden oluşmasına karar vermiştir.

EMO 46. Dönem Elektrikli Araçlar Ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu ilk toplantısını 22 Temmuz 2018 tarihinde yapmış ve konu ile ilgili haber internet sayfasında şu şekilde verilmiştir.

EMO 46. Dönem Elektrikli Araçlar ve Raylı Sistemler Çalışma Grubu ilk toplantısını, 22 Temmuz 2018 Pazar günü EMO Genel Merkezi`nde yaptı. Toplantıya EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, EMO İstanbul Şubesi`nden Faik Kemal Özoğuz ve EMO Diyarbakır Şubesi`nden Mehmet Zeki Hendekoğlu katılım sağladı. (Katılım 2 üye)

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı İbrahim Saral açılışta yaptığı konuşmada, Çalışma Grubu`ndan Sorumlu EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ömürhan Avni Soysal`ın şehir dışında olması nedeniyle toplantıya katılamadığını kaydetti. EMO tarafından düzenlenen Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu hazırlık çalışmalarının Çalışma Grubu üzerinden yürütülebileceğini belirten Saral, yapılacak faaliyetlerin Oda politikalarının oluşturulmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Saral`ın konuşmasının ardından gündem maddeleri çerçevesinde çalışmalara geçildi. Çalışma Grubu`nun görev dağılımının bir sonraki toplantıda yapılması kararlaştırıldı”  

Deniliyor.

Komisyonun bu toplantısı EMO mevzuatı gereği geçersizdir ve yok hükmündedir.

 Zira;

“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Madde 8– Komisyon, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, eşitlik halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. “

Demektedir.

Komisyonlar hakkındaki yönergemizin amir hükmüne göre toplantının 9 üye ile başlaması gerekirken 2 üye ile başlamış. Daha ilk baştan komisyonun ilk toplantısı hukuksuzdur ve aldığı kararlar yok hükmündedir.

Bu komisyon toplantısı yapılan 14 komisyon toplantısı içinde en zayıf olanlarından bir diğeri. Dikkatinizi çekeriz atanan 16 üyeden 2 (yazı ile iki) kişi ilk toplantıya katılıyor.

İnternet sayfasında ki haberde ayrıca

“EMO tarafından düzenlenen Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu hazırlık çalışmalarının Çalışma Grubu üzerinden yürütülebileceğini belirten Saral, yapılacak faaliyetlerin Oda politikalarının oluşturulmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.”

Deniliyor.

Şubelerin yaptığı, özellikle de Eskişehir Şubesinin yürüttüğü etkinliği çalışma grubu üzerinden yapmanın düşünüldüğü anlaşılıyor. Eskişehir Şubemiz EMO Yönetim Kurulu ile aynı düşünmüyor diye, yerleşik hale gelen “Elektrikli Araçlar Ve Raylı Sistemler” etkinliği Eskişehir Şubesinden kaçırılmaya çalışılıyor. Kin ve intikam duyguları ile Odayı yönetemezsiniz.

16 üyeden oluşan bir Komisyon kurmuşsun, 2 üye getirebilmişsin, Etkinliği bu yapı ile mi yapacaksın. Komisyon geçersiz bu ilk toplantısında yine de iyi bir iş yapmış, ayıp olur diye herhalde görev bölüşümü yapmamış.

15- EMO 46. Dönem Kadın Komisyonu ilk toplantısı

EMO Yönetim Kurulu 22.05.2018 tarih ve 46/08 nolu oturumunda EMO 46. Dönem Kadın Komisyonu’nun üyelerine aşağıdaki isimleri atadı.

TOPLANTI TARİHİ:                  22.05.2018

TOPLANTI NO:             46/08

 

 KARAR NO 04:    EMO 46. Dönem Kadın Komisyonu`nun dan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Cansel ASLAN (41197), Neval ŞİMŞEK (54531) ve Saadet Nuruilah GÜLEÇ (12832)`ın görevlendirilmesine, komisyonun Anıl TAVASLIOĞLU (30757), Armanc EŞİN (50739), Asiye ÖZDAĞ (15970), Aslıhan EVERDİ (68726), Betül TAŞAR (39647), Beyza METİN (36959), Burcu Ceren SARIOĞLU (37974), Ceylan AKKUŞ (57485), Çiğdem GÜNDOĞAN TÜRKER (29334), Çiğdem IŞIKYÜREK (36819), Derya Olpak KADEŞ (24915), Dürdane KILIÇ (63976), Elife YILDIRIM (21288), Emel AKPINAR (38611), Esra KILIÇ (60341), Eylem ÖLMEZOĞLU POYRAZ (32186), Fatma Derya SEVİNÇLİ (48637), Fikriye YAMAN (15687), Gülefer METE (21110), Hale KOLAY (44234), Hatice AYDIN (57138), Hatice ERYİĞİT (28761), Havva KELEŞ (26593), İzel ÇANTA (67044), Nihal KALENDER (68900), Nilgün ÇELİKHAN (26479), Özge ÇEKİRGE (63639), Özge TOPUZ (64470), Özlem EKEMEN (56068), Özlem ÖZMEN BOZDOĞAN (35969), Sema BAYHAN (53765), Sevil BULUTLAR ŞEN (26960), Şerife VATANSEVER (46243), Şule ARSLAN (54607), Tuğçe Çakırca EKŞİOĞLU (58573), Ülkü KARABACAK (43876), Zekiye Feryal GEZER (20451), Zeliha AZİRET (23589)`dan oluşturulmasına ve Kadın Komisyonu`ndan Kadın Komisyonu`nu EMO Ana Yönetmeliği uyarınca EMO 46. Dönem Koordinasyon Kurulu`nda temsil edecek üyemizin isminin istenmesine,

Ek olarak  TOPLANTI TARİHİ: 20.06.2018 TOPLANTI NO : 46/11  10857 Oda sicil no`lu üyemiz Nagehan ABACILAR`ın Kadın Komisyonunda görevlendirilmesine, (Atanan 41 üye)

 EMO internet sayfasındaki habere göre;

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kadın Komisyonu ilk toplantısını 3 Haziran 2018 tarihinde EMO Genel Merkezi`nde yaptı. Toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımı ile Zeliha Aziret Komisyon Başkanı, Semra Yamiş Başkan Yardımcısı, Özlem Özmen de Raportör olarak seçildi. Komisyon adına Koordinasyon Kurulu görevlisi olarak da Zeliha Aziret belirlendi. 

 Kadın Bülteni`nin yeni sayısı için hazırlıklara başlanması ve önümüzdeki dönem çalışma programının oluşturulmasına karar verilen toplantıda, Flormar direnişine destek olmak için basın açıklaması yapılması benimsendi. Komisyon üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. 

 Toplantıya Odamızın ilk kadın üyelerinden Solmaz Demirel de katılarak, deneyimlerini aktardı. 

Kadın Komisyonu’nun ilk toplantısı hakkında başka bir bilgi olmadığından katılım ve şubeler ilişkisi üzerine bir şey diyemiyoruz. İnternet sayfasındaki habere konulan fotoğraflara bakılınca çok iyi bir katılım olduğu anlaşılıyor. Komisyon üyesi kadın arkadaşları katılımları ve katkıları için kutluyoruz.

Sadece Komisyon Başkanının Eskişehir Şubeye rağmen komisyona üye atandığını ifade edelim.

Sonuç:

14 komisyonun ilk toplantıları üzerine söylediklerimizi toparlarsak, oluşum şekli ve katılımlara bakıldığında bu komisyonlar üzerinden herhangi bir şey yapmak olası değildir.

Etik ve hukuksal olarak sorunlu başlayan, kendi içinde bile meşruiyeti sağlayamayan ve şubelere karşı duran bu komisyonların başarı şansı yoktur.

Bu anlayış ile şubelerle komisyonların eşgüdümü ve iş yapması nasıl olacaktır?

Kin ve intikam duyguları ile iş yapmaktan başka hiçbir kaygısı olmayan EMO 46. Dönem Yönetim Kurulunu EMO iç hukukuna ve geleneklerine uygun davranmaya çağırıyoruz.

Üyelerimizin dikkatini bu hukuksuzluğa ve artık nerede ise komediye dönen ilk toplantılara çekmek istiyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odasına yazık oluyor. Yılların birikimi ve birlikte iş yapma geleneği yok ediliyor.

Komisyonları ve Oda Yönetim Kurulunu Oda mevzuatına uymaya çağırıyoruz.

 

Devrimci Demokrat Mühendisler ANKARA

23 Temmuz 2018