Şimdi Kavga Değil Cumhuriyetimize Sahip Çıkma Zamanı


Türkiye’de toplumsal muhalefetin örgütleyicilerinin ana eksenlerinden biri olan TMMOB ve bağlı odalarına saldırılar son yıllarda hız kazanmıştır. Bütün odalarda faşist baskılara hep birlikte karşı çıkılabilmesine rağmen EMO da bu durum başarılamamış ve sonuç olarak odamızın en büyük ikinci şubesi iktidar yanlılarının eline geçmiştir.

Demokratlar arasında seçim kazanılsın veya kaybedilsin; EMO Ankara şubesinin son 6 yıldır en kalabalık mühendisler grubunu oluşturan Devrimci Demokrat (DDM) DİRENÇ grubu EMO’ya ve ülkemize dair vizyonunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Son 1 yıldır grubumuza ve bizimle hareket eden arkadaşlarımıza yapılan tüm saldırılara rağmen, ülkemize ve odamıza karşı sorumluluğumuz gereği mümkün olduğunca EMO içi tartışmalardan özenle kaçındık. Şeriatçı çetelerin vakıflarda çocuklara tecavüz ettiği, ülkücü çetelerin iç hesaplaşmasında torbacıların saf tuttuğu, uzun namlulu silahlarla çete liderlerine selam gönderildiği, kamu kaynaklarının şirketlere peşkeş çekildiği, en büyük kamu kurumlarından olan TEİAŞ’ın özelleştirme işlemlerinin başlatıldığı bir ortamda EMO içi tartışmaları değil, ülkemizdeki genel seçimleri ve bu seçim için yapılabilecek çalışmaları önceliğimiz olarak gördük. Fakat ülkemize dair söyleyecek sözü olmayan ve heyecanını yitirmiş bazı kişi ve grupların hala tek dertlerinin oda içi hesaplaşma ve bir sonraki dönemin tasarımını kurgulama olduğunu bir kere daha tecrübe ettik.

Kaybedilen EMO Ankara Şube Yönetiminin demokrat örgütlenme sekreterini görevden almaktan dahi çekinmeyen bu kişilerin motivasyonunu çok iyi biliyoruz. Kararı alanların mimarlarına baktığımızda bunların iktidarda biraz daha fazla kalabilmek için- sonucu Ankara Şubeyi yeniden kaybetmek olsa da – kaos yaratmaktan çekinmeyeceklerini görüyoruz. Odamıza kavga kültürünü yerleştiren ve yıllar boyu bunu ustaca yönetenleri çok iyi tanıyoruz. Kararı inşa eden kişilerin amacının memleketimizdeki ve EMO’daki İslamcı-Neoliberal-Milliyetçi ittifakın dağıtılması değil de odaya sadece 2 yıl daha fazla hükmedebilmenin hesabını yaptığını duyuyoruz.

Her şeye rağmen biz sol, sosyalist, sosyal demokrat, yurtsever elektrik, elektronik elektrik-elektronik, biyomedikal ve kontrol mühendisleri olarak heyecanımızı kaybetmedik. Bizim tek derdimiz genel seçimlerde Cumhuriyetimizin 100.yılında memleketimize baharı getirebilmektir. Çünkü biliyoruz ki memleketimizin bütün sathı mahalline yansımayan demokrasi bizim odamıza da yansımayacaktır.

Bu tartışmaları ülkemizin en önemli seçiminin sonrası yeniden açmak üzere bir kenara bırakıyoruz. Fakat şunun bilinmesinde de yarar görüyoruz ki; demokrat mühendislerin kaybettiği EMO Ankara Şubesinin yurtsever örgütlenme sekreterini gözünü kırpmadan görevden alabilecek kadar rövanşist duygularına kurban olan kişilerin, uğruna binlerce devrimcinin toprağa düştüğü devrimci demokrat geleneğe ekleyecek hiçbir şeyleri, gençlere bırakacakları bir miras ve öğüt de kalmamıştır.

Siyasal iktidarın tarih takıntısı olduğu gibi ön seçimsiz ve iç hukukumuza aykırı biçimde Demokrat Mühendisler adını kullananların da zamanlama konusunda ustalaştıklarını görüyoruz. Arkadaşlarımızı hukuka aykırı biçimde işten çıkaranların tiyatro niteliğindeki danışmalarında da yer almayı doğru bulmuyoruz. Doğru zemin; ilkeler üzerinde uzlaşılmış ve tarafların mutabık kaldıkları bir zemindir.

Arkadaşımızın haksız emek gaspına karşı ortak düşüncemiz şudur ki; bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz!

DDM DİRENÇ
25.01.2023