KURSLA MÜHENDİS, KURSLA TEKNİSYEN OLUNMAZ

KURSLA MÜHENDİS, KURSLA TEKNİSYEN OLUNMAZ

Demokrat Mühendisler, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 11.11.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile teknisyenler ile kısa süreli kurs alarak MYK belgesi alanların eşit sayılması üzerine Kursla Teknisyen Olunmaz, Türkiye’de mesleki eğitimin köküne kibrit çalıyorsunuz açıklaması yaptı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 11.11.2018 tarihinde  yayınlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ  ile Elektrik Pano Montajcısı, Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi ve Elektrik Dağıtım Scada Operatörleri için Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Bu mesleklerde ilgili bölümlerden diploması veya Meslekî Yeterlilik Belgesi olmayan kişileri çalıştıranlara, 12 Kasım 2019 tarihinden itibaren ceza uygulanmaya başlayacak hükmü ile zorunluluk ve cezası birlikte geldi.

Türkiye’deki mesleklerin tanımlanması konusunda 2006 yılında kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu şu anda Direnç.blog altında mesleki çalışmalarını yürüten dönemin Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin tüm itirazlarına rağmen piyasada karşılığı olmayan ve paralı kurslara insanları mahkum edecek uygulamaları bir bir yaşama geçirmeye başladı.

Tebliğle, Elektrik Pano Montajcısı (seviye 3, 4 ve 5), Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (seviye 4), Elektrik Dağıtım Scada Operatörü (seviye 5) meslekleri için Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Mesleki Eğitim Kanunu‘na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar belge zorunluğundan muaf tutulurken, bu meslekleri icra eden diğer kişiler 12 Kasım 2019 tarihinden itibaren belgesiz çalışmayacak.

Türkiye’de mesleki eğitimin gelişimi açısından Mesleki Yeterlilik çalışmaları önemli olmakla birlikte çıraklık, kalfalık, ustalık, teknisyenlik ve teknikerlik mesleki adımlarının aksadığı, mesleki eğitim kurumları yerine akredite şirketlerin ikame edilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreç içerisinde çıraklık okulları, meslek liseleri ile teknik liseler önemsizleştirilmekte ve ara eleman sorunu akredite eğitim şirketlerinden alınacak belgeler ile çözülme yoluna gidilmektedir.

Hiçbir teknik eğitimi olmadan belgelendirme kuruluşları tarafından verilecek ücretli, zorunlu ve seçmeli eğitimler sonunda elektrik iç tesisatına, bakıma, otomasyona yönelik işlerde vasıfsız kişilerin yetkilendirilmesi örgün eğitim mezunu olan elektrik teknikerlerine, teknisyenlerine, ustalarına ve kalfalarına karşı çok ciddi bir eşitsizlik oluşturacaktır.

Bu standartların hazırlanmasında görev alan; elektrik teknikerlerinin, teknisyenlerinin yasal örgütü olan Esnaf Odaları ve üst birlikleri Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun bu çalışmaya katkı koymaları anlaşılır gibi değildir. Elektrik Tekniker, Teknisyen, Usta ve Kalfalardan oluşan üyelerinin eğitimleri ve deneyimlerini hiçe sayarak, üyelerinin almış olduğu diplomaların değersizleşmesine yol açarak emeklerinin peşkeş çekilmesine destek verilmesini yadırgadığımızı belirtmek isteriz.

Bu yaklaşım; Meslek liselerinin 3 yıl, Teknik liselerin 4 yıl, Meslek Yüksek Okullarının lise sonrası 2 yıllık eğitim görenler yerine “parasını öde şirketlerden kurs al ve aynı haklara sahip ol” anlayışını hakim kılacaktır. Bilim ve Teknolojinin terk edilip, belirli teorik ve pratik eğitimleri alması, almış olduğu eğitimin defalarca sınavlarla kontrol edildikten sonra alınan yetki yerine, para ver, kısa sürede (yetkili/yetkisiz, niteliksiz eğitmenlerle) yetki sahibi ol anlayışının tabandan başlangıcıdır.

Demokrat Mühendisler olarak kursla mühendis olunamayacağını ancak meslek içi eğitimlerle mesleki gelişimin sağlanabileceğini yıllardır savunuyoruz.

Mühendisten başlayıp işçisine kadar olan teknik basamakların atlanarak bilimi reddeden, özellikle de Elektrik, elektronik, otomasyon gibi can güvenliğini doğrudan etkileyen bu uygulama ülkemizde büyük felaketlere neden olacaktır.

Almış oldukları eğitim ve sahip oldukları diplomalarına saygı gereği olarak; meslek disiplinimizin ayrılmaz bir parçası olan Tekniker ve Teknisyenlerin yanında, yapılan haksız uygulamaların da karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

MYK’yı, yaptığı işin hangi felaketlere yol açacağını düşünmeye, yaptıkları yetki belirlemesinin Tekniker ve Teknisyenlerin yetki gaspına neden olacağını bilmelerini istiyoruz. Ülkemizin ihtiyacı var olan yetkileri gasp etmek yerine Bilimsel ve Teknik eğitim almış Tekniker, Teknisyen, usta vb lerin çalıştığı alanda sürekli eğitim almalarını sağlayacak bir sistem üzerine çalışılması gerekir.

Demokrat Mühendislerin ağırlıklı olarak görev aldığı, Elektrik, Elektronik, Biyomedikal Mühendislerinin İş alanları’nın komisyonunca hazırlanan EEBB Mühendisleri İş Alanları kitabı (http://www.emo.org.tr/ekler/d5770b4421db473_ek.pdf) çalışmalarınıza ışık tutacak niteliktedir.

Millî Eğitim Bakanlığı okullarından birkaç yıllık eğitim yerine parayla kısa sürede yetki belgesi almaya sevk edeceğinin farkında bile değil. İnsanlar kısa süre sonra örgün eğitim yerine kursları tercih edecek, bu da bilimsel ve teknik eğitimin yok olmasına neden olacaktır.

Bilimi ve örgün mesleki eğitimi terk eden, bir anlamda alternatif, içi boşaltılmış eğitim sisteminin ilk adımları olan uygulamaların uzun vadede çok sayıda soruna yol açacaktır.

Demokrat Mühendisler olarak; başta Mesleki Yeterlik Kurumu’nu, bilim ve tekniği devre dışı bırakıcı değil, bilim ve tekniğin daha yaygınlaşmasını sağlayacak düzenli eğitim siteminin kurulmasını sağlamaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nı kendi okullarından kapanmasına neden olacak uygulamalardan vazgeçmeye, Esnaf Odalarını ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu da örgün eğitimin önemini ve üyelerinin emeğini hatırlamaya davet ediyoruz.

Demokrat Mühendisler Ankara
15.11.2018