Kadın Mühendisler Mücadeleyi Sürdürmeye Kararlı

Direnç, Kadın Mühendislerin yaşadığı sorunlar, ülkemizdeki durum ve mesleki hakları ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Geçmişten günümüze; coğrafyamızda insanca yaşama talebi dahi karşılık bulamıyorken, kadın mücadelesi içerisinde sadece sayı, isim ve istatistik olmadığımızı kanıtlamaya ve duyurmaya çalışma mücadelemize devam ediyoruz.

Mart 1857’de New York’ da başlayan yangından bu yana küllerimizden doğma mücadelemiz devam ederken; cinsiyet eşitliği haykırışı ile “eşit iş, eşit ücret“ söylemlerimizi son nefesimize kadar haykırıyoruz. Haykırmalarımıza sessiz kalan, duymazlıktan gelen, tacize/tecavüze uğrayıp cinayete kurban edilen kadınları duymayan iktidara karşı mücadelemiz; sadece eşit iş, eşit ücret hattında kalmayıp “var olma” haykırışına bürünmüştür.

“Anne, eş, kardeş” yakıştırmalarının ve kalıplarının dışında yer edinmeyi seçen kadınlar; kendi istekleri, düşünceleri ve arzuları doğrultusunda toplumdaki yerlerini belirlemek için mücadele ederken; toplumsal baskılar ile toplumdan soyutlanmış, yok sayılmış ve dışlanmıştır. Küllerinden doğan kadın hareketi; yıllarca görülmemenin, duyulmamanın ve yok sayılmanın omuzlarına yüklediği ağırlıkla her geçen gün büyümekte ve haklarımız için çalışmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara, olanaklara ve kaynaklara kavuşacağı yeni bir toplumu kurmak, kapitalizmle birlikte erkek egemenliğiyle, ataerkil sistemle de mücadeleyi gerektirdiğinin bilincindeyiz. Her türlü emek etkinliğinde (fabrika işlerinde olduğu kadar hane içindeki yeniden üretim etkinliklerinde de) yeni eşitlikçi bir iş bölümünün, yeni eşitlikçi bir yaşamın, yeni eşitlikçi bir dünyanın yolu, kuşkusuz ki kadınların mücadeleleriyle açılacaktır.

İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar hâlihazırda mühendislerin iş bulmasını zorlaştırırken kadın mühendislerin sektörde yer edinmesine engel olan yaklaşımlar kadın mühendis işsizlik oranını doğrudan etkilemektedir. Kadın mühendislerin işsizlik oranları ele alındığında cinsiyet eşitsizliğinin doğrudan sebep olduğu bir işsizlik oranın varlığını da göz önünde bulundurmak zorundayız.

İş arama süreçlerinde birçok kadın mühendis mesleklerinden uzaklaştırılmaya çalışılarak onlara bir rol biçilmekte. Özellikle masa başı ve ofis işlerinin kadınlara uygun görülmesi kadınların sahada çalışamayacağı kanısı bir tür zırvalıktan başka bir şey değildir. Çünkü biz kadın mühendisler kendi rollerimizi her alanda yazabilecek yeteneğe ve güce sahibiz.

Bugün dünyanın bütün toplumlarında kadınlar kendi yazmadıkları ve yaratmadıkları rollere şiddetle karşı çıkmakta ve tarihsel süreç boyunca kadınlara biçilen her türlü cinsiyetçi algıyı değiştirme yolunda emin adımlarla yürümektedir.

Direnç Grubu, erkeği ve kadını ile ortak bir mücadelenin tohumlarını 2016 yılında atmış ve kadınların Odamız içinde de görünür olması için mücadelesini sürdürmektedir.

DDM Direnç

17.12.2021