FMEA (Failure modes and effects analysis)

FMEA (Failure modes and effects analysis) metot standardı (TSE çevirisi: Sistem güvenirliği için analiz teknikleri – Başarısızlık modu ve etkilerin analizi için işlem) olan IEC 60812’nin 2006 yılından sonraki yeni versiyonunu 24.08.2018 tarihinde yayınalayacak. Ancak IEC pre-release versiyonunu 04.05.2018 tarihinde yayınladı.  Ön izleme versiyonu şurada https://lnkd.in/gfwzf2C IEC 60812:2018 explains how failure modes and effects analysis (FMEA), including the failure modes, effects and criticality analysis (FMECA) variant, is planned, performed, documented and maintained.