EPDK Dağıtım Bedeli ile ilgili Doğru Bilgi Vermelidir

Demokrat Mühendisler, EPDK’nın Dağıtım Bedelleri ile ilgili açıklamasındaki ifadeler ve Dağıtım Bedeli içindeki bedeller konusunda bir 04.02.2019 tarihinde açıklama yaptı. Açıklamada “Bir kamu kurumu olarak EPDK’ya düşen görev, kamuoyunu eksiksiz olarak bilgilendirmek ve elektrik faturalarında yer alan bedeller için şeffaf bir uygulamanın önünü tekrar açmaktır” denildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Basın Müşavirliğinin Dağıtım Bedeline Yönelik Basın Açıklaması” bugün (01.02.2019) EPDK’nın web sitesindeki http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/2-4779/dagitim-bedeline-yonelik-basin-aciklamasi adresinde yayınlanmıştır.

Yapılan açıklamada elektrik faturaları içinde yer alan ve kamuoyunda sık sık gündeme gelen “Dağıtım Bedeli” uygulamasına neden olan istatistiki bilgiler paylaşılarak söz konusu bedelin AB ülkeleri ile kıyaslanması yapılmış ve bu bedelin ülkemizde ne kadar makul olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

Bilindiği üzere 2015 yılı içinde yapılan mevzuat değişiklikleri ile 01.01.2016 tarihinden bu yana elektrik faturalarına esas birim kilovatsaat bedeli ENERJİ ve DAĞITIM bedeli olarak adlandırılan iki bileşenden oluşturulmaktadır.  01.01.2016 tarihinden önce elektrik faturaları;

  1. Perakende enerji bedeli,
  2. Perakende Satış Hizmet (Faturalama) Bedeli,
  3. Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli,
  4. Kayıp/Kaçak Bedeli,
  5. İletim Sistemi Kullanım Bedeli,
  6. Sayaç Okuma Bedeli,

bileşenlerinden oluşuyordu.

Yapılan mevzuat değişiklikleri sonucu 01.01.2016 tarihinden itibaren yukarıda yer alan 6(altı) bileşenden ilk ikisi ENERJİ, diğer dört bileşen ise DAĞITIM bedeli adı altında ve Kanun’da yer alan şeffaflık ilkesine aykırı bir şekilde gizlenmiş olarak faturalara yansıtılmaya başlandı. Yani EPDK, elektrik abonelerinin hangi bileşene (faaliyete) ne kadar bedel ödediklerini öğrenemeyeceği bir faturalandırma sistemi ile vatandaşların bilgi alma hakkını engellemiş oldu.

Bugün halen bir Mesken abonesine gelen faturanın içeriği aşağıda yer alan şemada da görüleceği üzere yukarıda da sözü edilen bileşenlerden oluşmakta ancak faturada sadece ENERJİ, DAĞITIM ve FON/VERGİ bedelleri görülebilmektedir.

Açıklamasında yer verdiği bilgiler doğrultusunda EPDK, “Santrallerde üretilen enerjinin tüketicilere kapıda teslimi için oluşan maliyetleri” dağıtım bedeline gerekçe olarak göstermektedir. Evet bu maliyetler dağıtım bedelinin bir bölümünü oluşturan bileşenlerdir. Ancak yapılan açıklamada bu bileşenlerin dağıtım bedeli içindeki paylarına (oranlarına) hiç değinilmemiştir. Vatandaş hangi faaliyete ne kadar bedel ödediğini hesaplayamaz, bilemez olmuştur. Ayrıca dağıtım bedelini önemli ölçüde etkileyebilecek bir orandaki kayıp/kaçak bedelinden ise hiç söz konusu edilmemesi kamuoyunu eksik bilgilendirmeye yönelik bir yaklaşımdır.

Evet, EPDK tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; “Dağıtım bedeli, elektrik faturasının dağıtılması bedeli değildir. Elektrik sayacının okunması bedeli de değildir.” Elektrik enerjisi kullanıcılarına yansıtılan tüketim faturaları içinde yer alan DAĞITIM BEDELİ (1.Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli, 2.Kayıp/Kaçak Bedeli, 3.İletim Sistemi Kullanım Bedeli ve 4.Sayaç Okuma Bedeli olmak üzere) dört ayrı bedelin toplamından oluşmaktadır.

Açıklamada, Enerji ve Dağıtım Bedellerinin ülkemizdeki paylarının AB ülkeleri ile karşılaştırılmasına da yer verilmiştir. Ülkemizde hangi amaçlarla ve neden elektrik faturalarından kesildiği kamuoyunda sürekli tartışma konusu olan; Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Enerji Fonu kesintilerine bile Katma Değer Vergisinin uygulandığı göz önüne alındığında bu konuda da AB ülkeleri ile kıyaslanmamızın yerinde olacağı düşünülmektedir.

Bir kamu kurumu olarak EPDK’ya düşen görev, kamuoyunu eksiksiz olarak bilgilendirmek ve elektrik faturalarında yer alan bedeller için şeffaf bir uygulamanın önünü tekrar açmaktır. 

Demokrat Mühendisler Ankara

04.02.2019