EMO BİLİMSEL DERGİNİN TR DİZİNE GİRMESİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR MESAJI

“Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Bilimsel Dergisi” alt başlığı ile 2011 yılında yayın hayatına başlayan “EMO BİLİMSEL DERGİ”, 09 Nisan 2019 tarihli EMO web sayfasında yer alan habere göre 2017 ve 2018 yılında yayımlanmış olan tüm sayılarıyla beraber ULAKBİM TR Dizin’de yer almaya başladı.

“TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Türkiye‘de yayımlanan bilimsel dergilerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması amacıyla geliştirilen TR Dizin, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında makaleler içeren bir veri tabanıdır. TR Dizin, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul`un (ÜAK) atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir dizin olma niteliğiyle öne çıkıyor. Türkiye`de üretilen akademik bilgiye erişimi kolaylaştıran TR Dizin, dergilerin görünürlüğünün artırılması ve seçkin uluslararası dizinlerde yer alınması yolunda da önemli bir basamak olarak görülüyor.

2011 yılından beri yayımlanan EMO Bilimsel Dergi TR Dizin‘de yer alabilmek için içerik ve biçim açısından gereken kriterleri yerine getirmiş ve Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Kurulu`nun kararıyla dizine dahil edilmiştir.”

Kelimenin tam anlamıyla çöken akademik hayata karar vericiler tarafından iyi niyetle düzeltme amaçlı dokunmalar, düzeltmeler yapılmaya çalışılmaktadır. Yapısal ve sistemsel bir bozukluk olduğunda bu tür iyi niyetli girişimlerin şansı olmasa da çabalara olumlu bakmak gerekiyor. Bu çabalardan güncel olanlardan birisi de “Yağmacı Dergiler” diye nitelenen ve aslında uluslararası bir sorun olan sahte ve ticari sözde bilimsel dergilerde yayınlanan çöp makalelere önlem alınma çalışmasıdır.

EMO zamanında evrensel niteliklere sahip hakemli ve Türkçe dilinde yayın yapan bir dergiyi hedeflemiş ve dergi 2011 yılında yayın hayatına başlamıştır.

TMMOB ortamında EMO’nun bilimsel dergisinin yanında Jeoloji Mühendisleri Odası’nın bilimsel dergisi “Jeoloji Mühendisliği Dergisi”, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın bilimsel dergisi “Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi” ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın bilimsel dergisi “Teknik Dergi”leri de dizinde yer almıştır. İMO’nun Teknik Dergisi’nin üç Oda dergisinden farkı derginin aynı zamanda SCI tarafından da taranmasıdır ki bu dergi örgütlülüğümüzde tek örnektir.

EMO Bilimsel Dergi’sinin yayımlanan sayılarını görmek için:

http://dergipark.gov.tr/emobd

TR Dizin‘de yer alan tüm dergilerin listesine ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml 

Bu vesileyle derginin kurulmasında emeği geçen başta dergi editörleri olmak üzere; Baş Editör Prof. Dr. A. Hamit Serbest’e, derginin kuruluşundan bu yana editör/konuk editör olarak görev alan Prof. Dr. Bahri Ercan, Prof. Dr. B. Murat Eyüboğlu, Prof. Dr. H. Altay Güvenir, Prof. Dr. Hakan Kuntman, Prof. Dr. H. Bülent Ertan, Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu, Prof. Dr. Özcan Kalenderli, Prof. Dr. Güven Önbilgin, Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Prof. Dr. Erhan Akın, Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Prof. Dr. Timur Aydemir hocalarımıza, Danışma Kurulu üyelerine, EMO 41, 42, 43, 44 ve 45. Dönem Yönetim Kurullarına ve bilimsel derginin Teknik Editörü Sayın Ertuğrul Orhan Örücü’ye teşekkürü borç biliriz.

Türkçe bilim dilinin gelişmesine katkı sunan yazarlara ve derginin çıkmasında emeği geçen tüm Oda emekçilerine de teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun EMO Bilimsel Dergi

Demokrat Mühendisler Ankara

[email protected]

12 Nisan 2019

EMO Bilimsel Dergi Hakkında (1.sayıdan alıntıdır)

Ülkemiz üniversitelerinde, sanayisinde ve diğer araştırma kurumlarında yürütülen bilimsel ve/veya teknolojik çalışmaların paylaşılacağı bir ortam yaratılması arzusu ile yola çıktık. Paylaşma konusunda araştırıcıların hassasiyetini de dikkate alarak zor bir işe kalkıştığımızın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Amacımız; “IEEE gibi bir dergi” ya da “ikinci bir TÜBİTAK Elektrik Dergisi” olmak” değil. En az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya teknolojik özgünlük içeren çalışmaları Türkçe yayımlayarak akademik çalışmaları sanayiye ve sanayide yapılan çalışmaları da akademik ortama taşımayı hedefliyoruz. Bilginin çoğalmasını sağlamanın en iyi yolunun “paylaşma” olduğu gerçeğinden hareketle doğru bilginin doğru biçimde paylaşılmasını amaçlıyoruz. Derginin Türkçe olarak yayınlanmasının Türkçe’nin “bilim ve teknoloji dili” olarak gelişmesine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Yayın dili Türkçe olan “EMO Bilimsel Dergi”de “Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği” alanlarında en az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya teknolojik özgünlük içeren bilimsel makalelerin yayımlanması amaçlanmaktadır.