EMO ANKARA ŞUBESİ, ODAMIZ VE TMMOB BÜTÜNLÜĞÜNÜN TARİHSEL BİR PARÇASIDIR VE DEMOKRAT MÜHENDİSLER TARAFINDAN YÖNETİLMELİDİR.

EMO Ankara Şubesinin Değerli Üyeleri…

Önümüzdeki dönem, TMMOB ve EMO örgütlülüğünün 1970’lerden bizlere miras kalan emek barış ve demokrasi tarihi ve günümüzde TMMOB ve Odamız mücadele geleneğinin sürdürülmesi açısından EMO Ankara Şubesinin tüm demokrat kesimlerinin   önünde tarihsel bir sorumluluk bulunmaktadır.

Ankara Şube seçimlerinin ardından 19 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada;

Bugün hiçbir mazeret üretmeden ve kimseyi suçlamadan EMO Ankara Şubesini yeniden TMMOB Örgütsel bütünlüğü içerisinde olması gereken yere taşımak EMO’daki tüm Demokrat kesimlerin ortak sorumluluğudur.

Devrimci Demokrat Mühendisler Direnç bu tarihsel sorumluluk çerçevesinde, ortak bir mücadele kültürünün yeniden yaratılmasında ve EMO Ankara Şubesinin tarihten bugüne yaratmış olduğu birikimlerin gelecekte de kesintisiz olarak sürdürülmesinde önyargısız olarak davranacak, örgütümüzün savrulmasına izin vermeyecek, tüm demokrasi güçleri ile birlikte omuz omuza örgütünü savunmaya devam edecektir.”

Şeklinde görüşlerimizi ifade etmiştik.

EMO 48.Olağan Genel Kurulunun yaklaştığı bu günlerde, tüm Demokrat Mühendislerin birlikteliğinin sağlanması ve önümüzdeki zor dönemi ortak bir anlayışla yönetmesi Kurumsal yapımızın güçlü temeller üzerinde inşaa edilmesi açısından herkesin en temel sorumluluğu olmalıdır.

Bu anlayışla; şimdiden yeni dönemde Odamız kurullarında görev alacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, onlarla omuz omuza üzerimize düşen her görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Değerli Dostlar ;

EMO Ankara Şubesinin yeniden bilimden ve demokrasiden yana bir anlayışla yönetilmesi için Oda Genel Kurulumuzun ardından çok ciddi adımlar atılması gerekmektedir.

Devrimci Demokrat Mühendisler Direnç olarak Çağrımızdır.

EMO ANKARA ŞUBESİ’Nİ yeniden kazanmak üzere;

  • EMO Ankara Şube içinde hangi gelenek ya da anlayıştan olursa olsun Odamızda DEMOKRAT MÜHENDİSLER ismi tüm gruplar tarafından kabul edilen veya ön seçim sonucunda oluşan bir listenin olması durumunda kullanıldığı gerçeği anımsanarak, aynı ortak paydamız olarak algılanmalı ve her birimizi ifade ettiğinden birlikteliğin üst ismi olarak kullanılmalıdır.
  • Şube Danışma Kurulu, Ön Seçim yönergeleri ve Küçük Kurul işleyişleri DEMOKRAT MÜHENDİSLER arasında bir arada olma hukukunu sağlamaktan uzaklaşmış ve işlevini kaybetmiştir. DEMOKRAT MÜHENDİSLER şemsiyesi altında düzenlemeli ve ortak bir mücadele programı oluşturulmalıdır.
  • Tüm DEMOKRAT MÜHENDİSLERİ kapsayacak herkesin üzerinde uzlaştığı adil kalıcı bir ön seçim mekanizması oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak, EMO’da yeni bir meslek ve meslektaş siyaseti yapmak üzere emekten ve demokrasiden yana mühendis kimliğimizle önce kendi içimizde iç barışı sağlayarak yeni bir onarım süreci için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Devrimci Demokrat Mühendisler DİRENÇ
28.03.2022