Elektrik Tarifeleri | 2019

1 Ocak 2019 tarihinden Geçerli Olan Elektrik Tarifeleri Üzerine Yorumsuz Değerlendirme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)  tarafından onaylanan Elektrik Enerjisi Tarifeleri 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Direnc.blog Enerji İstatikleri Çalışma Grubumuz sizin için aşağıdaki bilgileri derledi. Ocak ayı içinde detaylı bir tarife analizimizi ayrıca yayınlayacağız. Diğer açıklamalarımız için https://direnc.blog

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Tek Terimli Tek Zamanlı Elektrik Tarifelerine göre;

  • Mesken (AG) tarifesinin Enerji Bedelinde % 19,2 oranında indirim yapılmış buna karşılık Dağıtım Bedeline % 15,7 zam yapılmıştır. Bir önceki döneme (31.12.2018’e) göre Enerji ve Dağıtım bedellerinde yapılan bu değişiklikler Mesken abonesinin nihai tarife bedeline % 10 indirim olarak yansımıştır.
  • Sanayi (AG) tarifesinin Enerji Bedelinde % 3,9 oranında indirim yapılırken Dağıtım Bedeline % 15,7 zam yapılmıştır. Enerji ve Dağıtım bedellerinde yapılan bu değişiklikler Sanayi (AG) abonesinin nihai tarife bedelinde bir önceki döneme (31.12.2018’e) göre önemli bir değişiklik yaratmamıştır. Enerji bedelinde farklı (% 2,6) indirim yapılmış olmasına karşın benzer durum OG bağlantılı Sanayi abone grubu içinde geçerlidir.
  • Ticarethane (AG) tarifesinin Enerji Bedelinde % 4,5 oranında indirim yapılırken Dağıtım Bedeline % 15,7 zam yapılmıştır. Enerji ve Dağıtım bedellerinde yapılan bu değişiklikler Ticarethane (AG) abonesinin nihai tarife bedelinde bir önceki döneme (31.12.2018’e) göre önemli bir değişiklik olmamıştır.

Bu dönem genel olarak, mesken dışındaki tarife gruplarının enerji bedellerinde düşük seviyede de olsa indirim yapılmış ancak dağıtım bedelleri artırılarak nihai bedeller bir önceki dönem bedellerine yakın veya aynı seviyede tutulmuştur. 

01.01.2019 tarihinden geçerli olan elektrik tarifelerinde sadece mesken tarifesine % 10’luk indirim uygulanmış, elektrik enerjisini temel girdi olarak kullanan sanayi grubu aboneleri ile ticarethane ve tarımsal sulama gruplarındaki aboneler söz konusu indirimden yararlandırılmamıştır.

Çift Terimli Tarifede ise;

Tüm abone gruplarının Güç ve Güç Aşım Bedellerine % 19,3 oranında zam yapılmıştır. Son dönemlerde çift terimli tarife üzerinden Elektrik Satış Anlaşmalarını yenileyen Tek veya Çok Zamanlı tüm abone gruplarının da bu zamlardan olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır.    

Bu dönem tarifelerine ilişkin en önemli değişiklik Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ’ın) Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerine toptan satmış olduğu elektrik enerjisinin bedelinde yapılan % 27, 2 oranındaki indirimdir. 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere EPDK tarafından onaylanan EÜAŞ toptan satış tarifesi, bir önceki dönem toptan satış tarifesi olan 17,36 Kr/kWh’ten 4,7265 Kr indirim yapılarak 12,6335 Kr/kWh olarak açıklanmıştır.

Böylece başta mesken tarifesi olmak üzere tüm abone gruplarının enerji bedellerinde yapılan indirimler EÜAŞ toptan satış tarifesinde yapılan indirim ile sübvanse edilmeye çalışılmıştır. 2017 yılında EÜAŞ’ın, kayıp/kaçak enerji ile aydınlatma tüketimlerini karşılamak üzere dağıtım şirketlerine 36,6 milyar kWh, görevli tedarik şirketlerine de 74,8 milyar kWh olmak üzere toplamda 111,4 Milyar kWh satış yaptığı göz önüne alındığında; 2017 yılı verileri baz alınarak yapılan hesaplamada, kamu üretim şirketi olan EÜAŞ’ın yapmış olduğu 4,7265 Kr/kWh’lik indirim ile dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine yıllık bazda toplam 5-5,5 Milyar TL’lik bir destek sağlandığı görülmektedir.

Demokrat Mühendisler Ankara

[email protected]

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan tarifeler
01.10.2018-31.12.2018 aralığında geçerli olan tarifeler
01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan nihai tarifeler
01.10.2018-31.12.2018 aralığında geçerli olan nihai tarifeler