Biyomedikal Mühendisleri’nin Hakları Korunmalıdır

Bugün 46 üniversitede öğretim faaliyeti yürütülen ve yılda 1200’e yakın mezun veren Biyomedikal Mühendisliği eğitimi ve mezunların durumu ile ilgili olarak Direnç bir açıklama yayınladı.

Mühendislik ve tıp alanı arasında önemli bir bağ, önemli bir köprü oluşturan Biyomedikal Mühendisliği, elektrik, elektronik, mekanik, kimya, biyoloji, bilgisayar ve yazılımı harmanlayan önemli bir bilim dalı ve meslek olarak yaşamımızda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Disiplinlerarası özellik taşıyan Biyomedikal Mühendisliğinin önümüzdeki süreçte de alt uzmanlık alanlarının genişleyeceği bir süreci de pandemi ve sonrasında yaşayacağımız açıktır.

Biyomedikal Mühendisliği ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odası tarafından alt uzmanlık alanları belirlenmiş olmasına rağmen mesleki yetkilerin tanımlanması ile ilgili gerekli adımlar henüz atılamamıştır. Bu süreçte mesleki hak ve yetkilerin korunamaması nedeniyle mesleki yetkilerin belirlenmesinde ilgisi olmayan kurumlar boşluğu değerlendirmiş ve arka arkaya yönetmelikler çıkarmıştır. Kendi mesleki hakları üzerinde etkili olamayan mesleklerin ilerleyen süreçlerde daha büyük sorunlar yaşayacağını tarih defalarca kanıtlamıştır.

Bu nedenle Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarında Biyomedikal Mühendislerine yer verilmesi önemli bir adım olmakla birlikte, Biyomedikal Mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması için EMO’nun daha etkin görev alması gerekmektedir.

EMO, TMMOB yasasının kendine vermiş olduğu yasaya dayanarak meslek alanı ile ilgili yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayınlatmıştır. Yönetmeliklere ek olarak EMO tarafından 2012 yılında Biyomedikal Mühendislerinin İş alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Görüntüleme Aygıtları
 • Yaşam Destek Cihazları
 • Elektrofizyolojik Takip Aygıt Teknolojileri
 • Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Cihazları ve Yönetimi
 • Laboratuvar Tetkik Aygıt Teknolojileri
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Cihazları
 • Cerrahi Müdahale Aygıtları
 • Tıbbi Gazlar Dağıtım Teknolojisi
 • Biyomedikal Veri Teknolojileri Yönetimi
 • Protez – Ortez Aygıtları
 • Yapay Organ ve Organ Çalışmalarını Düzenleyen Aygıtlar
 • Diş Sağlığı ve Tedavi Aygıt Teknolojileri
 • Optik Alanında Kullanılan Aygıt Teknolojileri
 • Su Altı, Hava ve Uzay Hekimliği Alanında Kullanılan Aygıt Teknolojileri
 • Onkoloji Alanında Kullanılan Aygıt Teknolojileri

 Olarak belirlenmiş, kuramsal ve uygulama bilgilerini de kapsamlı olarak kamuoyuna yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından TMMOB yasası çiğnenerek ve meslek odaları devre dışı bırakılarak biyomedikal mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeye kalkmasını kabul etmiyoruz. Direnç, Biyomedikal Mühendislerinin işlevsizleştirilmesine karşı susmayacak, her türlü idari ve hukuksal girişimlere destek verecektir.

Direnç olarak bu yetkilerin tanımlanması ve takipçisi olunması için her dönem olduğu gibi bu dönemde de elimizi taşın altına koymaya hazırız.

DDM Direnç

13.12.2021