1 OCAK 2023 ELEKTRİK TARİFELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME “ENERJİ BEDELİNDE İNDİRİM, DAĞITIM BEDELİNDE FAHİŞ ZAM”

1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olan elektrik tarifelerinde, mesken aboneleri için herhangi bir artış olmadığı buna karşılık sanayi abone grubunda ise yüzde 16 oranında bir indirim yapıldığı açıklandı.

EPDK’nın, içinde hizmet bedelleri ile elektrik tarifelerinin de yer aldığı bir dizi Kurul Kararı 30 Aralık 2022 günü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

ENERJİ BEDELİNDE İNDİRİM, DAĞITIM BEDELİNDE FAHİŞ ZAM…

2023 yılında geçerli olmak üzere; güvence bedeli, kesme-bağlama bedeli, şebeke işletmecisine başvuru bedeli, teknik kalite ölçüm hizmet bedeli, sayaç kontrol bedeli, GES proje onay ve kabul işlemleri bedeli gibi bir dizi hizmet bedelleri EPDK tarafından belirlemiş ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu hizmet bedellerinin, 2022 yılı fiyatlarına göre yıllık TÜFE oranı (yüzde 84,4) göz önüne alınarak arttırıldığı anlaşılmıştır. Buna karşılık vatandaşların faturalarına yansıyan elektrik tarifelerinde farklı bir durum söz konusudur.

Bir tarafta TÜFE oranı, diğer tarafta Şirketlerin ihtiyaçları!…

Bilindiği üzere elektrik tarifeleri, ENERJİ ve DAĞITIM fiyatlarından oluşmaktadır. 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli EPDK onaylı elektrik tarifelerinde sanayi abonelerine yapılan yaklaşık yüzde 16 oranındaki indirim dışında diğer abone gruplarında artış olmadığı ifade edilmişti.

Tarifeler incelendiğinde, elektrik üretim maliyetleri düşmüş olmalı ki tarife içindeki ENERJİ bedelinde, abone gruplarına göre yüzde 13 ile 35 oranlarda değişiklik gösteren indirimler yapılmıştır. Buna karşılık tüm abone gruplarının DAĞITIM bedellerine yaklaşık yüzde 132,4 oranında zam yapıldığı görülmüştür. Kısaca ifade etmek gerekirse enerji bedelinde yapılan indirim dağıtım bedeline zam olarak yansıtılmış, görevli tedarik şirketinden indirim ile alınan pay, aynı sermaye grubu bünyesindeki dağıtım şirketine aktarılmıştır.

Dağıtım faaliyetlerinin yüzde 132,4 oranında artışına neden olan maliyet unsurları nelerdir?…

Dağıtım şirketleri tarafından verilen bazı hizmetlere ait 2023 yılı bedellerinin yıllık TÜFE oranı göz önüne alınarak arttırıldığını yukarıda belirtmiştik. Aynı dağıtım şirketinin, dağıtım işletmesine ait DAĞITIM bedelinde yüzde 132,4 oranında artışa neden olan etkenler nedir?  

Çünkü DAĞITIM bedeli 1.1.2016 tarihinden bu yana EPDK tarafından gizlenmiş olsa da;

  • Dağıtım sistem kullanımı,
  • İletim sistem kullanımı,
  • Kayıp/kaçak ve
  • Sayaç okuma bedellerinin toplamından oluşmaktadır.

Bu durumda tarife içindeki DAĞITIM bedelinin yüzde 132,4 artışı, bu bileşenlerden hangisinden kaynaklanmaktadır.

İletim sistemi gelir tavanını oluşturan sistem kullanım bedelinin 2023 yılı için bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 206, sistem işletim bedelinin de yüzde 314 artmasının DAĞITIM bedeline etkisi ne kadardır?

Dağıtım yatırımları dönemsel olarak zaten bellidir. Enflasyonun yatırım maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisi söz konusu ise yukarıda da anlatıldığı gibi hizmet bedellerinde göz önüne alınan TÜFE oranı burada neden göz ardı edilmiştir?

Yoksa vatandaşlardan gizlenen Kayıp/kaçak bedellerinin olumsuz etkileri mi maliyetleri artırmaktadır?

EPDK’nın bu tür bilinmezleri kamuoyuna açıklaması, fatura bileşenlerini vatandaşların bilgi edinme hakkına da saygı duyarak şeffaf bir şekilde yayınlaması gerekmektedir.

EÜAŞ’ın Görevli Tedarik Şirketlerine yapacağı satışların toptan satış fiyatı neden açıklanmamıştır?…

Bir diğer konu ise; 30.12.2022 günün Resmi Gazete yayımlanan EPDK Kurul kararları arasında EÜAŞ’ın, kayıp/kaçak ve genel aydınlatma tüketimleri için dağıtım şirketlerine yapacağı satışlar için aktif elektrik enerjisi toptan satış fiyatı yer alırken, görevli tedarik şirketlerine satacağı elektrik enerjisinin toptan satış fiyatına her nedense yer verilmemiştir. Doğal olarak akıllara gelen de, aynen tarife bileşenlerinde olduğu gibi EPDK’nın yeni bir gizleme operasyonu olup olmadığıdır.

Sanayi abonelerine yapılan yüzde 16’lık indirim

Sanayi abonelerine yapılan indirim, EPDK’nın daha önceki tarifelerde son kaynak tedarik tarifesine tabi olmayan düşük tüketimli (yıllık tüketimi 1 milyon kWh) aboneler aleyhine yaptığı hatanın giderilmesi amacına yönelik olmuştur. Sanayi aboneleri için 2 yılda bir yenilenen Sanayi Sicil Belgelerini ilgili idareye verme zorunluluğu vardır. Aksi halde, mevzuat gereği her hangi bir hatırlatmaya gerek kalmadan abone grubu değiştirilerek Ticarethane (Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer) abone grubuna dâhil edilmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan tablodan anlaşılacağı üzere 2022 yılı içinde sanayi abone grubuna yapılan zamlar ile bu abone grubu en pahalı elektrik enerjisi kullanıcısı olmuştu. Dolayısıyla sanayi abonesinin Sanayi Sicil Belgesini onaylatarak ilgili idareye vermesinin elektrik enerjisini ekonomik olarak kullanımı açısından bir anlamı kalmamıştı. EPDK,  seçim ortamına girdiğimiz bu dönemde 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli tarifelerde sanayi abone grubu dışındaki diğer abone grupları için indirim veya zam yapamadığı için sanayi abone grubuna yaptığı bu indirim ile hatasını gidermiş olmaktadır.

DİRENÇ ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU
03.01.2023
kaynak göstermek kaydıyla direnc.blog üzerindeki bilgileri çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.