MÜHENDİS MAAŞI (GELİRİ) HAKKINDA

MÜHENDİS MAAŞI (GELİRİ) HAKKINDA

Direnc.blog olarak yeni mezun mühendislerin ve mesleğe yeni başlamış meslektaşlarımızın ortak noktası işsizlik, düşük ücret ve yaptığı işin hakettiği ücretin karşılığının bilinmemesine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Web tabanlı bu uygulama ile bir baz ücret belirlenmesine yönelik yaklaşım geliştirilmiştir.

https://ucret.direnc.blog/

Yaşadığımız ekonomik sıkıntılı dönemden en çok etkilenen mühendisler bir yandan işsiz kalmamak için çaba gösterirken bir yandan da ülkemizde bir mühendis ne kadar ücrete çalışması gerekir diye düşünmektedir. Ülkemizde mühendis işsizliğinin 100.000’leri aştığı bir dönemde işini kaybetmeme korkusu daha da ön plana çıkmaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odası 38. Dönem Genel Kurul’unda (2002- 2004 ) Mühendislerin asgari ücretinin belirlenmesi için “Mühendis Asgari Ücreti Belirleme Komisyonu” kurulmuş,  bu komisyon çalışmasını yayınlamıştır. Türk-İş ve Kamu Sen tarafından yapılan ve kamuoyu tarafından bilinen adıyla ( bilinen adıyla kısmı silinmeli aynı cümlede iki kere bilinen kullanılmış) Açlık ve Yoksulluk sınırı olarak bilinen çalışmanın benzeri olarak sayılsa bile; Mühendis Asgari Ücreti raporu yapmış olduğu çalışmanın herkes tarafından da açıkça yapılabileceği, yöntemi açıkça belirli olması ile benzersizdir.  Mühendislik ve Mimarlık açısından da bir ilktir.

Komisyon raporu üzerine ek bir çalışma yapılmamasına rağmen 2012 yılında yeniden gündeme getirilmiştir. Bu rapor; TMMOB ile SGK arasında yapılan Asgari ücret protokolünde da esas alınmış, Mühendis ve Mimarların düşük ücretle çalışmasını önlemek açısından da önemli yararları olmuştur. Rapor geliştirilmiş ve ekonomik değerler güncellenerek değişik alanlarda çalışma yapan Mühendisleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Direnc.blog olarak mühendislerin kafasındaki bu sorunu ortadan kaldırmak, kendi özel durumuna göre Maaş/Gelir hesabı artık web sayfası üzerinden hesaplayabilecektir.

Gelir Hesaplamada hangi parametreler baz alındı?

-Gelir hesaplamasında Bekar, Evli (çocuksuz), Evli Tek Çocuklu ve Evli iki çocuklu olmak ve değişkenleri ile birlikte  6 farklı sosyal yapıya göre hesaplama yapılmaktadır.

-Yaşam ve sosyal aktiviteler için 38 ayrı kalemdeki giderler,

-Çalışılan Yatay Mühendislik Grubuna göre ayrı 9 ayrı bölümünü,  

-7 ayrı Mühendislik disiplinini,

-5 ayrı büyüklükteki şirket yapılarını,

-4 ayrı çalışanların görev ve grup riskini ,

-Yaşanılan bölgenin gelişmişlik durumu da 5 grupta değerlendirerek

Mühendisin alması gereken gelir hesaplanmaktadır.

Web hesaplamalarda belirlenen gelir; Mühendis bekar ve/veya eşi çalışmıyorsa alması gereken maaş, Mühendis evli ve eşi de çalışıyorsa da hane geliri (eşi ile birlikte) olarak alınmalıdır.

Web sayfasına nasıl girilir?

http://direnc.blog/ linkindeki En Az Ücret Hesaplama butonuna basılarak kullanabilir.

Uyguladığımız hesap yöntemini web sayfasında hesapla butonunun yanındaki Çalışma Hakkında  butonuna tıklandığında erişebilirsiniz.

Bilimsel bir yaklaşımla mühendislerin medeni durumu, çalıştığı/çalışacağı alandaki tecrübesi, çalıştığı kurumun büyüklüğü, yıpranma oranı, çalıştığı alanın risk faktörü gibi özelliklerin de dikkate alınması bir zorunluluktur.

Bu nedenle Direnc.blog olarak sizlerin sorunlarına çözüm üretmek için bu çalışma yapılmıştır.

Demokrat Mühendisler Ankara

15.05.2019