Amacımız

Teknolojinin çok hızlı değişim gösterdiği bir çağda, dinamik bir biçimde; Mühendislerin toplumsal sorumlukları içerisinde, bilgi ve birikimlerini üst noktaya taşınmasını sağlamaya, yetkilerinin aşındırılmasına karşı durup, günün gereklerine uygun biçime dönüştürülmesine, özgürlük ortamında Mühendis Odalarının bağımsız, kendi demokrasi kültürü içerisinde seçilip; üyelerine destek verecek, yetki kullanırken, üyelerinin yetkilerini adil biçimde değerlendirilmesini sağlamaktır. İdealleri zaman göre değişmeyen, bireysel başarı yerine takım halinde başarıyı kabul eden bir anlayışı hakim kılmaktır.

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman Öztürk’ün dediği gibi, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.” Bu söylemin arkasındayız.

Dünyanın durumu yaşamımızı belirler: Sonuca, görünüşe odaklanmış, çıkarlarını ne pahasına olursa olsun önde tutan ama bu tavrını tinsellik taşıyan “yüksek değerler (eşitlik, özgürlük, emeğe saygı, insan hakları gibi…) ardına saklanmayı bilenlerin yönettiği eşitsizliğin, açlığın, yoksulluğun olduğu bir dünyadayız. Yine bu umutsuzluğun yarattığı bir bir umut var: Bu dünyada hala insana, yaşama saygı duyan saygın sanatçılar, bilimciler, mühendisler, teknisyenler, düşünürler var Bu dünyada hala kendine, öteki insana, bu gezegendeki, evrendeki tüm yaşama saygılı hepimiz gibi “ sıradan” insanlar var!

Prof. Dr. Elektrik Mühendisi Ahmet İnam

FORM İÇİN TIKLAYINIZ

Bitirme Projelerine Desteklerimiz

Sayın Bölüm Başkanları,

Bölüm Öğretim Üyeleri ve Görevlileri,

Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

Öğrenci Kulüpleri Yöneticileri ve Üyeleri,

Ülkemizde 162 üniversitede Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Biyomedikal, Kontrol, Enerji Sistemleri gibi temel adlarla açılmış 142 ayrı bölümde, 1514 öğretim üyesi görev almakta ve 69632 meslektaş adayımız öğrenim görmektedir.

Ülkemizde Mühendislik eğitimi üzerinde yeteri kadar önemle durulsa da, mezunların teknik bilgi ve deneyimlerinin eksik olduğu açıktır. Yetişmiş mühendisler ülkemiz için büyük önem taşımakta, uygulamaların teknik ve bilimsel tarafı kadar yasa ve yönetmeliklere uygun olması da önem taşımaktadır.

Değişik alanda mesleklerini icra eden, düşünce ve proje üreten çok sayıda mühendisin oluşturduğu Direnc.blog yapılanmamız içinde yer alan; Elektrik, Elektronik, Biyomedikal, Enerji, Otomasyon, Scada, IoT, Yazılım alanındaki meslektaşlarımız; Mühendislik bölümlerinde Lisans ve Lisansüstü eğitim gören geleceğin meslektaşları olan bugünün öğrencilerine “Bitirme Projeleri” konusunda destek olunması konusunda karar vermiştir. Bu kapsamda meslektaş adaylarının şimdilik ağırlıklı olarak bitirme Projeleri olmak üzere ihtiyaç duydukları bilgi ve belge ile günübirlik yaşamda uygulama örnekleri konusunda danışmanlık desteği sunacağız.

Direnç blog altında bir araya gelen meslektaşlarımız ile ilgili olarak direncblog@gmail.com adresi üzerinden iletişime geçilebileceği gibi http://direnc.blog/ adresinden de mesleğimize ve meslek alanımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmalara da erişebilirsiniz.

Meslektaş adaylarımız ne yazık ki Bitirme Projeleri sırasında çok önemli zorluklar yaşamaktadır. Onların yaşama hazırlanmasında önemli yer tutan Bitirme Projeleri üzerinde çalışırken ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve belgeye ulaşmasına yardımcı olmak, doğru veriler üzerinde çalışabilmesine zemin hazırlamak, yaşanması muhtemel zorlukları aşmasında en önemli adım olacaktır.

Bizler; meslektaş adaylarımızın Bitirme Projelerine karşılıksız destek vermek için çalışmalarımızı sürdürürken, Fakültenizde, Bölümünüzde, Kulüplerinizde; isteğimizi meslektaş adaylarımıza duyurabilmek için desteklerinizi istemekteyiz.

Saygılarımızla

Direnç (Ω)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter
LinkedIn